Новото ръководство на ББР вече е в кредитната институция

Димо Спасов е избран за главен изпълнителен директор и председател на управителния й съвет

"Все още се запознаваме със ситуацията в банката и по отношение на финансовата част ни изглежда нормална."
Билян Балев, избран за изпълнителен директор на ББР
"Все още се запознаваме със ситуацията в банката и по отношение на финансовата част ни изглежда нормална." Билян Балев, избран за изпълнителен директор на ББР    ©  Анелия Николова
"Все още се запознаваме със ситуацията в банката и по отношение на финансовата част ни изглежда нормална."
Билян Балев, избран за изпълнителен директор на ББР
"Все още се запознаваме със ситуацията в банката и по отношение на финансовата част ни изглежда нормална." Билян Балев, избран за изпълнителен директор на ББР    ©  Анелия Николова

Новото ръководство на Българската банка за развитие вече е в кредитната институция. Имената на новия главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет Димо Спасов и на новия изпълнителен директор и зам.-председател на оперативния мениджмънт са дадени за регистрация в Търговския регистър на 17 септември 2013 г., става ясно от данните в регистъра, като има тридневен срок за изчакване, преди регистрацията да бъде факт. Досегашният шеф на оперативния мениджмънт Асен Ягодин остава член на управителния съвет. Как точно ще бъдат разпределени отговорностите по управлението на банката като ресори между новите шефове не е решено. Заседанието на управителния съвет по тези въпроси предстои тази седмица. "Управителният съвет на банката все още не е заседавал по въпросите на организационната му структура. Все още се запознаваме със ситуацията в банката и по отношение на финансовата част ни изглжда нормална", каза пред "Капитал Daily" Билян Балев. По думите му той няма да се занимава с дейностите по кредитиране в банката, каквито публикации се появиха в медиите.

Ново правителство, нов борд

Промените в ББР бяха очаквани още от началото на лятото, тъй като смените на оперативния мениджмънт на ББР (преди Насърчителна банка) са в синхрон със смяната на управляващите в страната поради естеството на собствеността на банката - 99.99% държавна. Принципал на ББР е Министерството на финансите. Предпоследната промяна в борда беше направена през пролетта на 2011 г., когато се смени целият състав на управителния съвет и ръководството й беше поето от дотогавашния дългогодишен изпълнителен директор на Пощенска банка Асен Ягодин.

Последните (към този момент) рокади са направени последователно в периода 28 август - 11 септември 2013 г., показват протоколите от заседанията на надзорния и управителния съвет на ББР, подадени в Търговския регистър, които са се провели тогава.

Междувременно са получени и съответните разрешения от "Банков надзор" на БНБ за членове на УС и изпълнителни директори на банката за Димо Спасов и Билян Балев. Спасов е бил директор на дирекция "Трежъри" в ПИБ. Билян Балев от години се занимава с консултантски бизнес основно в областта на сливанията и придобиванията (управляващ партньор на "ИЮ консулт", "Нобел адвайзърс" и "Форем консултинг България"). Работил е и като валутен дилър в банки през 90-те години. В последно време е и икономист към фондация "Институт за нов икономически напредък". Член на борда на фондацията е бил и финансовият министър Петър Чобанов.

Първа, втора, трета стъпка

Първата стъпка на промяната е била провеждането на заседание на надзорния съвет на 28 август тази година. На него са освободени от банката изпълнителните й директори Христо Карамфилов и Илия Караниколов и са назначени като членове на управителния съвет Билян Балев и Димо Спасов. Това се случва в Министерството на финансите, става ясно от протокола на заседанието.

Втората стъпка е провеждане на заседание на управителния съвет на ББР на 11 септември, вече в новия му състав – Билян Балев, Димо Спасов и Асен Ягодин. На това заседание двамата нови членове са избрани и за изпълнителни директори, а Димо Спасов и за главен изпълнителен директор на банката и председател на управителния й съвет, а Билян Балев за изпълнителен директор и зам.-председател. Избрани са с гласовете на Димо Спасов и Билян Балев.

Третата финална стъпка е отново заседание на надзорния съвет на Банката за развитие още същия ден - 11 септември, в заседателната зала на банката. Този път в него участват само председателят на надзорния съвет Стефан Белчев и зам.-председателят Диана Драгнева-Иванова, за разлика от заседанието от 28 август, когато надзорът е в пълния си състав. Румен Порожанов (до началото на април 2011 г. беше началник на кабинета на тогавашния финансов министър Симеон Дянков, а после оглави Държавен фонд "Земеделие"), член на надзора на ББР и шеф на ДФ "Земеделие" до неотдавна, "отсъства поради служебна заетост". Надзорният съвет одобрява взетите малко преди това решения от новия УС.

На този етап оперативният мениджмънт се предвижда да бъде от трима членове, като третото име, подготвяно за член на управителния съвет на ББР, е Иван Христов, чието назначение все още не е обявено. Преди малко повече от две години, когато беше предпоследната смяна в мениджмънта на държавната банка – април 2011 г., управителният й съвет беше петчленен. Впоследствие беше намален на трима души и към момента виждането е този брой да се запази.

 

Какво работи банката

Целта и идеята на съществуването на ББР като държавна банка е да осъществява политика по насърчаване развитието на малките и средните предприятия чрез облекчен и по-лесен достъп за тях до финансиране. Освен че кредитира директно предприемачи, банката прави и on-lending кредитиране (през други кредитни институции, като им предоставя ресурс под формата на кредитни линии, които те отпускат на крайни клиенти ). Според качен на сайта на банката "Преглед на развитието на ББР през периода април 2011 г. – август 2013 г." за времето от края на 2010 г. до юли 2013 г. директно отпуснатите от банката кредити са се увеличили от 403 млн. лв. на 624 млн. лв. Там се посочва още, че в края на 2010 г. ББР има предоставени 225 кредита със среден размер на заем от 1.8 млн. лв., а към юли тази година – 607 кредита при среден размер от 1 млн. лв. Необслужваните фирмени заеми с просрочие над 90 дни в портфейла на банката са 14.7% при 19.3% за банковата система към юли 2013 г. според прегледа на дейността й.

Там се посочва още, че за този период са започнати две нови програми за on-lending кредитиране с участието на 10 банки на обща стойност 130 млн. лв. При тези кредитни линии е заложено условие за предоставяне на преференциални спрямо пазарните ценови параметри. Подготвена е и нова програма за 100 млн. лв., чието начало се очаква през последното тримесечие на тази година. От банката обясняват, че са привлечени 170 млн. евро нови кредитни линии от международни финансови институции. Към ББР работи и Национален гаранционен фонд, който в момента издава гаранции към банки ‐ партньори по Програмата за развитие на селските райони. Гаранциите покриват до 80% от размера на отпусканите от тях кредити по програмата. ББР посочва, че до момента са сключени споразумения с 13 банки, към които е разпределен гаранционен лимит от 1.3 млрд. лв. През март са издадени първите гаранции, като до момента размерът на гарантираните кредити е над 60 млн.лв. Фондът има още една подобна програма по еврофондове - "Рибарство и аквакултури", като развива и собствени гаранционни програми за дребния и средния бизнес. Според представения преглед по собствените си програми НГФ е издал гаранции по кредити за над 260 млн. лв.