Доходността по държавните ценни книжа започна да спада

През октомври държавата взе 100 млн. лв. от пазара

   ©  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
   ©  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Доходността по държавните ценни книжа започна да спада, след като в понеделник Министерството на финансите отчете голям интерес от страна на инвеститорите. На аукцион за 5-годишни съкровищни облигации с обща стойност 50 млн. лв. участниците подадоха поръчки за покупка на двойно повече книжа. Коефициентът на презаписване на емисията достигна 2.18, което се приема за показател на значително търсене. Постигнатата средна доходност беше 2.03%, като е имало подадени оферти и на 0.89%, което е рекордно ниско ниво за този тип книжа. На последния аукцион за 5-годишни ДЦК през септември средната доходност беше 2.35%. През годината книжа от емисията са били предлагани на инвеститорите общо шест пъти, като най-добрата доходност беше 1.66%, постигната на аукцион през януари.

Тегленето на заеми върви по план

Следващото предлагане на държавни ценни книжа ще се проведе през ноември според емисионния календар на Министерството на финансите. През октомври от вътрешния пазар държавата успя да вземе 100 млн. лв. заем, а до края на годината се планират емисии за още 268 млн. лв. Едновременно с това се работи и по финансиране от германски банки чрез Schuldschein - заем, като все още няма информация за това какъв е напредъкът по процедурата.

Преди да се разбере как държавата смята да набере оставащите 700 млн. лв. до достигане на лимита на заемите за тази година, местните инвеститори бяха настроени за покачване на доходността по държавните ценни книжа. Те отчитаха нарасналия политически риск, както и влиянието на бенчмарковите емисии, по които се ориентират лихвите в България. Последните два аукциона обаче показаха, че по-голямо влияние върху инвеститорите оказва голямата ликвидност, с която разполагат, и ограничените възможности за вложение на средствата, които управляват в страната. Така може да се предположи, че държавата няма да има затруднения в търсенето на заеми от пазара в оставащите месеци до края на годината чрез планираните емисии предимно на по-дългосрочни ценни книжа. Това би помогнало и да не се струпват плащания по дълга в рамките на кратки периоди от време.