Броят на новите осигурени за втора пенсия продължава да намалява

От началото на тази година те са малко над 60 хил. души

Парите, отделяни за доброволни фондове, все повече намаляват
Парите, отделяни за доброволни фондове, все повече намаляват    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Парите, отделяни за доброволни фондове, все повече намаляват
Парите, отделяни за доброволни фондове, все повече намаляват    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Приходите в сектора на частното осигуряване се увеличават, а печалбата спада.

Броят на хората, които започват първа работа на постоянен трудов договор, продължава да намалява. Това става ясно от данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за частното пенсионно осигуряване през деветмесечието. Всички, които започват първа работа на трудов договор, си избират универсален пенсионен фонд или биват служебно разпределени, ако не посочат къде искат да се осигуряват. Броят на новоосигурените е показател колко хора започват постоянна работа и според статистиката на КФН през последните години те постоянно намаляват. От началото на тази година те са малко над 60 хил. души. За сравнение – през цялата 2011 г. са били 100 хил., а през 2008 г., когато кризата започна да се усеща в икономиката, те са надминавали 170 хил. Освен започващите първа работа останалите осигурени в универсални фондове са всички, родени след 1959 г.

Ръст на вноските

Още няколко показателя сочат, че пазарът на труда е стагнирал, а за много хора възможността да заделят пари е намаляла. Осигурените в доброволните пенсионни схеми отново намаляват, като тенденцията продължава още от 2009 г. насам. Освен това средната месечна вноска в тях е спаднала в сравнение с деветмесечието на миналата година. За сметка на това тя се е увеличила при универсалните и професионалните фондове – последните ще осигуряват ранна пенсия на работещите при тежки условия. Причините за нарастването може да са две – ръст на заплащането или изсветляването му и осигуряването на по-висок доход. В годините на кризата Националният статистически институт често отчиташе ръст на средната заплата, но причината не беше цялостно покачване на възнагражденията. Това се получаваше, защото много компании съкращаваха нискоквалифицирани и нископлатени служители и така средните възнаграждения се покачваха.

Повече работа, по-малко печалба

Наред с общото покачване на управляваните активи и приходите на пенсионните дружества растат. Те се определят като дял от направените вноски и от общо управляваните пари. За деветмесечието общите приходи в компаниите са нараснали с 10%, но печалбата е спаднала с 6% спрямо септември миналата година. Понижил се е крайният резултат на "Доверие", "Съгласие", "Алианц България", "Ай Ен Джи", докато "ДСК-Родина" и "ЦКБ-Сила" приключват с ръст на печалбата. Дружество "Бъдеще" е на загуба за периода при малка печалба година по-рано, а отрицателният резултат на "Топлина" и "Пенсионноосигурителен институт" се е задълбочил.

Пазарните дялове на пенсионните компании почти не са се променили от началото на годината. Заради проблемите и неяснотата около кандидат-купувача на "Доверие" - регистрираното във Великобритания United Capital, от осигурителното дружество казаха още преди няколко месеца, че доста техни клиенти са се преместили в други компании. Неофициално това твърдят и хора от други пенсионни дружества, но поне данните на КФН не показват сериозно разместване. В края на миналата година пазарният дял на "Доверие" по брой осигурени лица е бил 30.63%, а в края на септември - 30.08 на сто.