Попитахме банките за JEREMIE
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Попитахме банките за JEREMIE

Попитахме банките за JEREMIE

Валентина Илиева
9164 прочитания

Зададохме три въпроса на няколко от банките, работещи с ресурс по JEREMIE. Целта бе да ни разкажат какви са грешките, които най-често се допукат по програмата; кавки препоръки биха дали на бизнеса и колко според тях ефективен е финансовия инженеринг като форма на финансиране. По долу ще намерите отговорите им.

JEREMIE се оказа удобен подход за предприемачите

Димитър Пенков, старши мениджър "Бизнес клиенти", Уникредит Булбанк

Какви са грешките, които предприемачите допускат, кандидатствайки за финансиране по JEREMIE? Бихте ли посочили типови пропуски?

- Програма JEREMIE има своите изисквания към кредитополучателите както по отношение на секторите на дейност, така и спрямо целите на финансиране. Получаваме множество запитвания от клиенти, които работят в недопустими за програма JEREMIE сектори, като например селско стопанство, рибарство, преработване на селскостопанска продукция и т.н. Важно е клиентите да знаят, че всеки кредит, предоставен по програма JEREMIE, е целеви. Много често бизнес клиентите търсят възможност за рефинансиране на действащи оборотни и инвестиционни кредити с ресурс по програмата. Такава цел на финансиране е недопустима, тъй като тя не води до стимулиране разширяването и развитието на малкия бизнес в страната. Кредитите по програмата не могат да бъдат гарантирани по друга гаранционна схема на друга финансова или кредитна институция. От преференциалните условия на програмата не могат да се възползват и клиенти, чиито инвестиционни проекти, обект на финансирането, ползват каквато и да е финансова подкрепа по програма на Европейския съюз или каквато и да е форма на подпомагане с публични средства.

Какви препоръки бихте дали на фирмите в тази насока и по принцип?

- Като продължение на първия въпрос, който поставихте, бих искал да подчертая, че не можем да говорим за допуснати грешки от страна на клиентите. Ролята на банката като посредник по програмата се състои именно в това да подпомогне процеса, консултирайки малките фирми, които се нуждаят от финансиране. Всеки бизнес клиент на Уникредит Булбанк разполага с личен банкер, който го насочва към най-подходящия за бизнеса му продукт и финансов инструмент. Банката разполага с широка гама от продукти и има сключени договори с множество външни институции, което ни дава възможност да предложим на всеки от нашите клиенти най-доброто и подходящо за бизнеса им финансово решение. Бих препоръчал на фирмите още в начален етап на подготовка на своите бизнес планове да се консултират с личния си банкер, за да могат в максимална степен да се възползват от всички възможности, които им предлагат гаранционните инструменти днес.

Какво показват наблюденията ви в резултат от работата по такъв тип схеми за финансов инженеринг - удачна форма ли са и за усвояване на средства по европрограми, и за предприемачите като форма на финансиране?

- Със сигурност този род схеми са много по-лесни за управление от страна на Европейския инвестиционен фонд, защото административната работа по селектиране на подходящите клиенти и проекти, одобрение и последващ контрол на усвояването се прехвърля върху търговските банки. Европейският ни опит в посредничеството по тези програми ни позволява да предлагаме гъвкави и практични решения на нашите клиенти. От гледна точка на предприемачите този подход също е удобен, тъй като най-общо относно изискваните документи се следва стандартният процес на кандидатстване за кредит, а първоначалните разходи за консултанти по проекта са несравними с разходите по отпускане на кредитите по този род програми. За разлика от традиционните схеми за грантово финансиране помощта идва под формата на намалени разходи за изплащане на инвестицията, а не като пряко възстановяване на инвестираните средства.

JEREMIE се оказа много удачна форма за кредитиране
Кирил Величков, ръководител управление "Европейски проекти и Финансови институции", СИБанк

Какви са грешките, които предприемачите допускат, кандидатствайки за финансиране по JEREMIE? Бихте ли посочили типови пропуски?

- Принципна грешка е желанието да се вземе кредит по JEREMIE за проект, който не би могъл да се финансира по тази инициатива (оснвни рестрикции са европроекти и земеделие). В този случай насреща е банката, която да разясни и обясни.

Важно е също предприемачите много съвестно и внимателно да попълват декларациите, свързани с подаването на документи за кандидатстване по JEREMIE, тъй като там се декларират много обстоятелства. Риск в тази част е и неволно подаване на невярна информация във връзка с получена държавна помощ по други европейски или национални програми. Това е важно, тъй като кредитът по JEREMIE има грантова равностойност и тя трябва да се има предвид, за да не се надхвърли максималния допустим размер на помощта, която може да се получи за три години. Това трябва да се следи и в случай на кандидатстване по оперативна програма, но все още неодобрено финансиране и междувременно подписване на договор за кредит с банка по JEREMIE. Поради това е важно клиентът да знае какви държавни помощи е получил и за какви други кандидатства, защото може неволно да изпадне в нарушение. Това е възможна ситуация въпреки наличието на регистър за европроектите към Министерството на финансите, който се обновява с по-голяма периодичност.

Какви препоръки бихте дали на фирмите в тази насока и по принцип?

- Предприемачите да питат обслужващата ги по JEREMIE банка кое е допустимо по програмата и кое не, тъй като има някои формални правила, които трябва да се спазват.

Заемите по гаранционната схема може да се комбинират с други кредитни линии (например от Европейската инвестиционна банка), които от своя страна са по-евтин ресурс и дават възможност за по-евтино финансиране, съчетано с гаранция, което е предимство за малките и средните предприятия.

Какво показват наблюденията ви в резултат от работата по такъв тип схеми за финансов инженеринг - удачна форма ли са и за усвояване на средства по европрограми, и за предприемачите като форма на финансиране?

- Инициативата JEREMIE като инструмент за финансов инженеринг се оказа много удачна форма за кредитиране. Схемата не е по-сложна от процедурата при кандидатстване за получаване на обикновен банков кредит. Разликата е, че се попълват няколко документа повече. В сравнение с финансирането по други европейски програми процедурата е много по-опростена и без забавяне във времето.

Програмата има мултиплициращ ефект, тъй като по нея имат възможност да се възползват много повече фирми в сравнение с финансиране по грантови схеми със средства по европейски фондове.

Важно е бизнесът добре да се информира за възможностите на еврофондовете

Маринела Коева, ръководител отдел "Корпоративно банкиране", ОББ

Николай Коцев, ръководител проект "Корпоративно банкиране", ОББ

Какви са грешките, които предприемачите допускат, кандидатствайки за финансиране по JEREMIE? Бихте ли посочили типови пропуски?

- Въпреки че предприятията се ползват от безплатна гаранция по JEREMIE, гаранцията представлява минимална държавна помощ за тях. Често задаван въпрос от страна на фирмите е дали веднъж получили помощ от държавата, са допустими по JEREMIE. В голямата си част това е така, тъй като помощта по JEREMIE е минимална помощ и рядко се използва в пълния си обем от оперативните програми (макс. 200 хил. евро помощ на предприятие за трите последни години). От друга страна, големият максимален размер на кредитите дава допълнителна гъвкавост за малките и средни предприятия. Така, ако праз предходните три финансови години сте получили минимална помощ за 200 хил. лв., все още може да получите кредит до 1.875 млн. лв. по инициатива JEREMIE. Проверка за получените минимални помощи, макар и невинаги пълна, предприемачите могат да направят на интернет страницата на Министерството на финансите http://minimis.minfin.bg . Минималната държавна помощ не се отнася за свързаните лица, т.е. ако едно предприятие вече е изпълнявало проект по оперативна програма, натрупаната по него помощ не се прехвърля към свързаните с него други предприятия. Свързаността обаче е възможно да се превърне в пречка при кандидатстване по JEREMIE, ако персоналът на съответната група фирми надминава 250 души, което е ограничението за персонал в малко или средно предприятие в България.

Друга специфика, важна за разграничаване на допустимите по JEREMIE предприятия, е свързана с някои ограничения по самата инициатива – финансирането на проекти от сектор селско стопанство не се допуска поради наличието на други европейски програми за финансиране на този сектор. Това на практика означава, че търговец на зърно може да кандидатства и да получи финансиране по JEREMIE, но производител – не. В България често това разграничение е невъзможно. Специфично изключение е и невъзможността на транспортните компании да придобиват товарен транспорт, което обаче не им пречи да получат средства за своите оборотни нужди или закупуването на пътнически превозни средства

Друго изискване по JEREMIE е да не се отпускат средства за рефинансиране. Има случаи, в които се кандидатства за кредит по програмата именно с цел рефинансиране на други задължения, привлечени от по-ниските лихви, такси и обезпечения по инициативата, но поради недопустимостта на такива сделки по JEREMIE рефинансирането се извършва през други банкови продукти и програми.

Какви препоръки бихте дали на фирмите в тази насока и по принцип?

- От изключителна важност е бизнесът добре да се информира за възможностите, които не само европейските фондове и програми предлагат, но и специализираните банкови продукти и услуги. Освен четирите вида кредитни продукти по гаранционната схема на инициатива JEREMIE ОББ предлага и множество възможности за финансиране на бизнеса в зависимост от сектора, в който предприятията оперират, от нуждите им от оборотни и/или инвестиционни средства, различни субсидирани програми и такива, ползващи други външни гаранции, където кредитите са с намалени или направо са освободени от различни такси и комисиони, преференциални лихвени условия и т.н.

Какво показват наблюденията ви в резултат от работата по такъв тип схеми за финансов инженеринг - удачна форма ли са и за усвояване на средства по европрограми, и за предприемачите като форма на финансиране?

- Процесът по кандидатстване, одобрение и отпускане на кредит по инициатива JEREMIE е много по-бърз в сравнение с други мерки по оперативните програми, тъй като няма административна намеса. Контактът между банката и кредитополучателя е директен, което облекчава и скъсява продължителността на процеса. Поради наличието на гаранционната схема банката има по-голям

Нека предприемачите да се консултират на ранен етап с банките

Калина Кисьова, ръководител отдел "Малки предприятия", Сосиете Женерал Експресбанк

Какви са грешките, които предприемачите допускат, кандидатствайки за финансиране по JEREMIE? Бихте ли посочили типови пропуски?

- На този етап в по-голямата си част предприемачите вече са запознати с условията и ограниченията на програма JEREMIE. Все пак, все още има случаи, когато не са наясно и считат, че това е нисколихвен и общодостъпен ресурс. Трябва да имат предвид, че тук са валидни всички ограничения на програма "Конкурентоспособност" както за дейността на фирмите - например изключени са фирми селскостопански производители и преработватели, така и за целта на кредита. Не се допуска рефинансиране на вече извършени разходи или пък финансиране на възстановим ДДС например.

Съществува и объркване сред предприемачите по отношение на условията на двата инструмента, условно наречени JEREMIE 1 и JEREMIE 2, които банките посредници усвояват. Сосиете Женерал Експресбанк е посредник по програмата JEREMIE 2, като по нея се извършва субсидиране на лихвите за крайните клиенти.

Какви препоръки бихте дали на фирмите в тази насока и по принцип?

- Препоръките ни към предприемачите са да се консултират на ранен етап с банката партньор по отношение на нуждата им от финансиране и най-подходящия инструмент за тях. Банките вече разполагат с редица възможности, програми и привлечен ресурс, както и опит в боравенето с тях. При това положение клиентите ще получат съвет кой е най-подходящият вариант за тях, независимо дали това е кредит JEREMIE или финансиране с друг ресурс.

Какво показват наблюденията ви в резултат от работата по такъв тип схеми за финансов инженеринг - удачна форма ли са и за усвояване на средства по европрограми, и за предприемачите като форма на финансиране?

- Успешното усвояване на ресурса по програма JEREMIE от наша страна ни кара да мислим, че банките са добър посредник за усвояване на средства по оперативни програми. За по-малко от шест месеца в Сосиете Женерал Експресбанк сме предоставили нови кредити за близо 25% от ресурса, който управляваме по програма JEREMIE. Очевидно това е добър темп на разпределяне на средствата и те достигат до крайните клиенти – малки и средни предприятия. Разбира се, важно е да се търси баланс и да се съобразява съответния инструмент и начина на неговото прилагане с целите и търсения ефект.

Ситуацията сега създава възможности на фирмите да инвестират

Теодор Караиванов, ръководител "Бизнес отдел, средни предприятия", Прокредит банк

Какви са грешките, които предприемачите допускат, кандидатствайки за финансиране по JEREMIE (и двете схеми)? Бихте ли посочили типови пропуски?

- Основната цел на инициативата JEREMIE е да стимулира развитието на бизнеса в България в настоящата затруднена икономическа обстановка. Схемите за финансиране по линия на JEREMIE са така създадени, за да насърчат максимално предприемачите да инвестират в развитие на дейността си, като подобрят материалната си база, закупят нови машини или модерни технологии. Основната грешка, която фирмите обаче често допускат, е да възприемат инициативата JEREMIE само като възможност за получаване на финансиране на ниска цена. Поради тази причина JEREMIE се приема като възможност за нисколихвено оборотно финансиране, а не толкова като възможност за инвестиции, които осигуряват развитие на предприятието в дългосрочен аспект.

Какви препоръки бихте дали на фирмите в тази насока и по принцип?

- Убеждението ни е, че именно икономическата обстановка в момента е благоприятна за правенето на инвестиции от страна на бизнеса. Условия за това създават, от една страна, различните възможности за нисколихвено финансиране и грантови схеми по европейски програми, а от друга, и самият пазар и възможностите, които имат фирмите в момента да договорят по-добри условия за финансиране и цени за реализация на проектите си. Препоръчваме на фирмите да използват всички тези възможности сега и да инвестират, за да подобрят конкурентоспособността си и материалната си база.

Какво показват наблюденията ви в резултат от работата по такъв тип схеми за финансов инженеринг - удачна форма ли са и за усвояване на средства по европрограми, и за предприемачите като форма на финансиране?

- Голямото предимство на JEREMIE е, че схемата се управлява от банките, което води до по-голяма ефективност. Това означава, че процедурите за финансиране са значително опростени и бюрокрацията е избегната. А и в крайна сметка финансирането излиза по-евтино на крайните потребители – българските фирми, защото консултацията се поема изцяло от банката. При финансирането по линия на инициативата JEREMIE основен приоритет е да стимулираме фирмите да използват средствата основно за инвестиции, а не толкова за да покрият оборотните си нужди. Правим това, защото знаем, че инвестицията днес ще бъде полезна за предприятията в бъдеще.

Зададохме три въпроса на няколко от банките, работещи с ресурс по JEREMIE. Целта бе да ни разкажат какви са грешките, които най-често се допукат по програмата; кавки препоръки биха дали на бизнеса и колко според тях ефективен е финансовия инженеринг като форма на финансиране. По долу ще намерите отговорите им.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK