ББР пуска три нови кредитни продукта с ниски лихви

От април пуска програма за земеделци с лихви от 5.75%, има и схема за експортни фирми с лихви от 3.5%

Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР
Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР
Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
Банката ще участва в реиндустриализацията на икономиката при рационални проекти.

Българската банка за развитие (ББР) пуска три нови продукта и възможности за кредити с по-ниски лихви. Банката обяви и създаването на фонд за дялови инвестиции и подготовката на програма за кредитиране на иновативни проекти с лихви от 0% в началния период от срока на заема.

По време на представянето им стана ясно още, че банката ще участва в процеса на реиндустриализация, ако даден проект има рационално значение за икономиката и принос за обществото. Това заяви изпълнителният й директор Билян Балев. Той уточни, че за момента банката няма никакви идеи да финансира големи проекти, вече обявени и готвени за реиндустриализация ("Химко", "Ремотекс").

Новите ниски лихви

ББР пуска нова схема за оборотно и инвестиционно кредитиране на земеделци с лихви от 5.75%. Програмата е от типа on lending - предоставяне на кредитни линии на банки, които финансират крайния кредитополучател. Новата програма е в размер на 100 млн. лв., поканени за участие в нея са 14 банки, като са подбрани на база добри и дълги взаимоотношения със земеделски предприемачи, както и обеми на финансиране, посочи Димо Спасов, главен изпълнителен директор на банката.

Очаква се договорите с банките да бъдат подписани до 25 март, а програмата да заработи от началото на април тази година. Освен по-ниската лихва като изискване към банките е поставено

освобождаването от такса за управление на кредита. Няма ограничение за срока на заема, а само за размера му - до 500 000 лв. Банките ще имат възможност с част от ресурса и да рефинансират стари кредити на свои клиенти. Изискванията към крайните кредитополучатели ще зависят от общите условия за кредитиране на съответната банка.

Освен програмата за земеделци ББР обяви и такава за експортно ориентирани компании заедно с Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Кредитите са предназначени за български износители, както и чуждестранни фирми, които внасят български стоки. Фирмите износители със застраховка от БАЕЗ ще ползват преференциална лихва от 3.5%. Фирми, изнасящи български стоки и услуги, могат да кандидатстват за следекспортен заем, като лихвата и за тях е 3.5%. Кредитите може да финансират до 100% от стойността на договора за износ при двегодишен период на погасяване или до 85% за по-дълъг период, но не повече от 5 години.

ББР анонсира и създаването на ново дъщерно дружество - фонд за дялови инвестиции, чийто капитал ще бъде между 15 млн. и 20 млн. лв. Дейността му ще е свързана с влизането с дялово участие в капитала на стартиращи фирми и трансформирането му в дълг, след като фирмата се стабилизира.

Плановете на държавната банка са учудващи, тъй като и в момента действат два startup фонда по JEREMIE - Eleven и LaunchHub, които по мнение на представители на сектора успяват да задоволяват нуждите от финансиране в страната с общия си капитал от 21 млн. евро.

Европейските пари

Билян Балев посочи още, че дейността на някои инициативи, финансирани с европейски средства, не е много ефективна, като конкретизира, че става въпрос за схеми, свързани с дялови инвестиции по инициативата JEREMIE, управлявана от Европейския инвестиционен фонд (единият е рисковият NEVEQ II, а другият е мецанин фонда) .

От друга страна, кредитните схеми на JEREMIE (две програми - гаранционна схема и нисколихвени заеми - бел. ред.) са с определен хоризонт и той изтича, каза още Балев. Той заяви, че банката няма амбиции да отнема ролята на други институции. Коментарът му беше във връзка с въпрос дали ББР има амбиции да управлява средства по европейски инициативи.

Главният изпълнителен директор на банката Димо Спасов посочи, че ролята и участието на ББР в европейските програми от новия програмен период (2014-2020 г. - бел. ред.) е въпрос на решение на собственика на банката - държавата, в частност Министерството на финансите. Той каза още, че има възможност банката да е консултант и да структурира продукти, както и вариант да поеме управлението на JEREMIE, но това е решение на нейния собственик.

Стана ясно още, че ББР е дала предложение на Министерството на икономиката (МИ) за подобряване на усвояването на средства по еврофондовете, което по думите на Билян Балев би било от полза за всички банки. Предложението е при кредитиране на проект срещу субсидия, тя да се изплаща по сметка на клиента в банката, която е отпуснала кредита на съответната компания или предприемач. До момента няма отговор от МИ по направеното предложение, каза още Балев.