Капитализацията на БФБ продължава да расте

Въпреки повишението февруари е бил по-малко активен за търговците от първия месец на годината

През миналия месец оптимизмът на световните финансови пазари беше помрачен от валутните сътресения в повечето нововъзникващи икономики и кризата в Украйна, но това не е успяло да спре възстановяването на Българската фондова борса (БФБ). През февруари капитализацията на основния пазар на БФБ е нараснала с 14.22% спрямо същия месец на миналата година и със 7.6% спрямо януари, надхвърляйки 4.5 млрд. евро.

Значително повишение

Най-сериозно повишение има при акциите при сегмента Premium – с почти 70% спрямо миналия февруари и близо 12% спрямо първия месец на годината. Следващото най-голямо повишение е при дружествата със специална инвестиционна цел, където има ръст на капитализацията с 11% на годишна база и 7.5% на месечна.

Основните индекси на БФБ – SOFIX, BGBX 40 и BGTR30, са на нива над 50% по-високи спрямо февруари 2013 г., като повишението им спрямо януари е съответно 8.7, 9.1 и 11.5 на сто. В края на февруари SOFIX доближи психологическата граница от 600 пункта, но успя да я прехвърли в началото на март.

През февруари се отчита значително повишение на стойността на сделките в Premium сегмента, която е достигнала 20.35 млн. евро – двукратно повече, отколкото през януари, и четири пъти повече от същия месец на 2013 г. Това обаче не е могло да компенсира спада при останалите сегменти, поради което обшият оборот е достигнал 41.52 млн. евро – с 23.48% по-малко, отколкото през февруари миналата година, и с 58.13% по-малко спрямо януари. Сключени са общо 12 056 сделки.

Най-активни дружества

Дружествата с най-много сключени сделки през периода са "Химимпорт", Първа инвестиционна банка и "Зърнени храни България". По реализиран оборот от сделки на първо място излиза "Софарма", следвана от ПИБ и "Химимпорт". По сектори най-голяма активност регистрират производствените компании с оборот от 15.2 млн. евро, следвани от финансови и застрахователни дружества с почти 14 млн. евро.

Сред посредниците най-голям брой сключени сделки отчита инвестиционният посредник "Карол", следван от "Елана трейдинг" и "Бенчмарк финанс". Като оборот на първо място излиза Първа финансова брокерска къща – с 25.6 млн. евро, следвани от "Капман" с 12.6 млн. и Банка ДСК с 12.45 млн.