Близо 5% е средната годишна доходност на най-масовите пенсионни фондове

Доброволните фондове имат най-високи резултати за миналата година

Близо 5% е средната доходност на най-масовите универсални пенсионни фондове за миналата година, показват данни на Комисията за финансов надзор. Те са задължителни за всички, родени след 1959 г. и от тях трябва да идва втората пенсия на сегашните работещи. Още по-висок е средният резултат на професионалните схеми, в които се осигуряват работещите при тежки условия на труд – 5.24%, а близо 7% е годишната доходност на доброволните фондове. Малко по-ниски са показателите на годишната доходност, изчислена на база резултатите за пет години назад - при повечето универсални тя се движи в рамките до 5%.

Малки и стремглави

Разбивка на данните показва, че за високия резултат при доброволните фондове само за миналата година най-голям принос има най-малкото пенсионно дружество - "Пенсионносигурителен институт", което е свързано със застрахователя "Лев инс". За 12 месеца то е увеличило стойността на управляваните активи с 12.3% само чрез инвестиции. Висока доходност имат още "ДСК-Родина" и "Ай Ен Джи" - по над 7%.

По-слабо е представянето в задължителните фондове, но там има и сериозни ограничения в какви финансови инструменти може да се инвестира – по-малко в акции, повече в депозити, облигации и държавни ценни книжа. Справка за изминалите пет години показва, че най-добра по отношение на инвестиционните резултати е била 2009 г. Всъщност това беше и първата година на възстановяване след силните загуби на финансовите пазари през 2008 г. През 2011 г. резултатите също са слаби, но освен общата икономическа картина има и друга причина.

Единичен фактор

Тогава пенсионните фондове на "Бъдеще" натрупаха загуби от инвестиции и имаха ниска отрицателна доходност – това важи за професионалния и доброволния. При универсалните схеми спадът е по-скоро заради общо лошо представяне на много компании. От 2012 г. контролният пакет акции в "Бъдеще" е на "Медианет индъстрис" на данъчния адвокат Тодор Табаков, а чрез индиректни връзки собствеността се свързва и с "Еврохолд България". След промяната на акционерите и инвестиционната стратегия на фондовете на "Бъдеще" се промени, като много от натрупаните загуби бяха изчистени.