Фирмите ще могат да кандидатстват за нови 360 млн. лв

Парите са по поредната гаранционна схема от Банката за развитие

Лихвите ща са с около половин процентен пункт по-ниски от стандартните за пазара.

Малките и средните предприятия ще могат да кандидатстват по нова гаранционна схема за заеми с по-малки обезпечения и при по-ниски лихви. Във вторник Националният гаранционен фонд (НГФ) към Българската банка за развитие (ББР) подписа ново споразумение с 10 банки, като се очаква да се включат още три.

Освен отпускане на инвестиционни и оборотни кредити чрез тази схема ще могат да се финансират и проекти по оперативните програми, както и стартиращи компании. Фондът осигурява 180 млн. лв., с които ще се гарантират до 50% от заемите, останалите са от фирмите. Това означава, че общият портфейл на заемите, който банките ще отпуснат, е поне 360 млн. лв.

Малко по-ниски лихви от пазарните

По думите на банкери лихвите ща са с около половин процентен пункт по-ниски от стандартните за пазара. В момента за малки и средни предприятия те са между 7 и 10% в зависимост от банките, но понякога надхвърлят и тези нива.

Наличието на до 50% гаранция по кредитите на практика намалява необходимите активи, които кредитоискателят трябва да заложи пред съответната банка. Някои от банките още следващата седмица ще започнат с реалното отпускане на заеми по схемата. Кредитите ще са и за инвестиционни цели, и за оборотни нужди, но този път ще се гарантират и кредити за финансиране на проекти по всички оперативни програми на Европейския съюз. Има възможности за финансиране на стартиращи компании, които имат силно ограничен достъп до банково финансиране, поради високия риск, който носят според банките.

Кредитополучателите няма да плащат такса за гаранцията, издадена от фонда, и няма да им се налага да го посещават на място, тъй като всички необходими документи ще се предоставят в банките.

Финансираните по гаранционната схема проекти ще се одобряват според кредитните стандарти на съответната банка партньор.

От своя страна фондът ще приема като обезпечения активите, които банките приемат в кредитната си дейност, посочи Самуил Шидеров, изпълнителен директор на фонда. За разлика от другите гаранционни схеми на фонда досега тази кредити, които банките одобряват за финансиране, ще се включват без предварително одобрение от НГФ. Това според фонда ще ускори процеса по одобрение на заемите. Няма да има и предварително зададени изисквания от фонда по отношение на обезпеченията, като банките сами ще определят изискванията към обезпеченията по заемите.

Висок интерес към схемите

Това е третата гаранционна схема на гаранционния фонд. Първата е от 2009 г. и началото на 2013 г., като по нея бяха финансирани 2325 малки и средни предприятия с кредити за 200 млн. лв. По гаранционната схема за проекти по Програмата за развитие на селските райони (14 банки партньори), която е с период 2013 - 2015 г., към края на миналата година са кредитирани 215 фирми, като според фонда потенциалът е за кредити на обща стойност 735 млн. лв.

Новата гаранционна схема е с крайна дата септември 2015 г. Гарантирайки до 50% от всеки отпуснат от банките заем, фондът ще издаде гаранции на обща стойност до 180 млн. лв. "В случай че по отделни заеми фондът покрива задължения в по-малък размер, а също и поради бързото изплащане на отделни заеми, общата сума на кредитите, отпуснати с гаранции по програмата, ще се увеличи", обясниха от НГФ.

Освен от Банката за развитие има и една гаранционна схема за малки и средни фирми по JEREMIE. До края на 2013 г. отпуснатите заеми по нея са за 277 млн. евро и са общо 4400. Това представлява 92% от целия планиран ресурс по схемата, което показва, че тя е почти изчерпана. По тази схема банките получават гаранции върху загубите до 25% на портфейла от заеми, които отпуснат, и до 80% на индивидуалните заеми. Активираните до момента гаранции по нея са сравнително незначителни, около 1%, по данни на ЕИФ, което е обяснимо, тъй като кредитният портфейл е все още сравнително млад.

Банките партньори

Банка Пиреос България

Българо-американска кредитна банка

Инвестбанк

ОББ

ПИБ

СИБанк

Ти Би Ай Банк

Токуда банк

Уникредит Булбанк

Пощенска банка

Очаква се да се включат:

Райфайзенбанк

Търговска банка Д

Централна кооперативна банка

Основни параметри на гаранционната схема

- Допустими по схемата са само нови кредити

- За инвестиционни и оборотни нужди

- Максимална сума на гаранция по кредит е 250 хил. лв.

- Срокът за включване на кредити в портфейла на съответната банка е септември 2015 г.