ЕЦБ иска да съживи пазара на секюритизация в Европа

Централната банка смята за прекалени ограниченията върху спорния начин за финансиране

   ©  KAI PFAFFENBACH
   ©  KAI PFAFFENBACH

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Bank of England ще предприемат съвместни усилия за стимулиране на кредитирането в региона чрез съживяване на финансови схеми, критикувани за ролята си в кризата от 2008 г., съобщава Financial times. Според доклад, с който изданието разполага, двете най-големи централни банка на Стария континент ще призоват за отслабване на "неоправдано тежките" ограничения, които правят по-малко атрактивни инвестициите в пакети от заеми, известни като обезпечени с активи ценни книжа.

Добър и лош дълг

Този доклад е част от водената от ЕЦБ кампания да разграничи висококачествения дълг на еврозоната от лошите секюритизирани ипотечни кредити в САЩ, които бяха в основата на финансовия колапс през 2008 г. Въпреки че в Европа има много по-ниски нива на изпадане в неплатежоспособност по този тип активи, търговията с тях е значително свита в резултат на финансовата кри за. Според данните на агенция S&P едва 1.5% от съществуващите през 2007 г. секюритизирани активи в Европа са били обявени в неплатежоспособност спрямо 18.4% в САЩ.

"Въпреки дългосрочната социална стойност днес секюритизацията страда от наложената стигма, която води до отбягването й от инвеститорите и консервативно отношение от страна на регулаторите. Съживяването на публичното разпространяване на обезпечените с активи ценни книжа в смислен мащаб ще изисква съгласувани политически действия в различни области и с участието на редица официални лица", се заявява в доклада на централните банки.

Секюритизираните активи могат да се основават на пакетиране на всякакъв вид заем – от ипотека до кредитни карти, и се използват от банките като инструмент за финансиране. Продажбата на секюритизации ще освободи повече средства, с които да бъде възстановено кредитирането на бизнеса и домакинствата. Въпреки ниските лихви и изгодните дългосрочни кредити, предоставяни от ЕЦБ на банките в еврозоната, кредитирането в региона не се възстановява, което затруднява започналото икономическо възстановяване.

Излишни рестрикции

Наскоро президентът на ЕЦБ Марио Драги намекна, че ако има достатъчно ликвидност на пазара за обезпечени с активи ценни книжа, банката е готова да ги купува, за да се противодейства на засилващия се риск от дефлация в региона. Подкрепата на ръководената от Марк Карни Английска централна банка ще подпомогне значително усилията на ЕЦБ в тази насока.

В доклада се изтъква, че обемът на европейския пазар на обезпечени с активи ценни книжа е едва една четвърт от този в САЩ, освен това е спаднал с една трета спрямо пиковите си нива. От началото на тази година банките в Европа са емитирали такива облигации за едва 10 млрд. паунда, което е най-ниското ниво от 2009 г. Според централните банки предвид дългосрочното представяне на тези активи в региона наложените регулаторни ограничения са твърде рестриктивни, особено в сравнение с други методи за финансиране като обезпечените облигации.