Средната доходност на пенсионните фондове надминава 6%

Най-добро е представянето при доброволните схеми

Средно по над 6% е годишната доходност на пенсионните фондове, изчислена за 24 месеца назад до края на март, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Най-високи са резултатите на доброволните фондове, които инвестират и най-голяма част от активите си в акции и дялове на взаимни фондове. С повече ограничения са задължителните – универсални и професионални схеми, при които средната доходност като цяло е малко по-ниска. Нито едно дружество не е с резултат под минималната граница, определяна от КФН.

Нагоре и надолу

Досега това се е случвало много рядко, а самият начин на изчисляването й предполага падането под границата само за фондове, които са показали много голямо отклонение от средния резултат на пазара. Когато това стане, разликата до минималната доходност се покрива с пари от резервите на съответната компания.

При доброволните схеми с най-високи резултати към края на март са "Пенсионноосигурителен институт", "Съгласие" и Ай Ен Джи. Най-слабо е представянето на "Бъдеще", където след смяна на собствеността преди години имаше и цялостно преструктуриране на портфейла му. При универсалните и професионалните фондове най-висока е доходността отново на ПОИ и "Съгласие", а "Топлина" показва най-ниска доходност. Резултатите за 24-месечен период не са показателни за цялостното представяне на фондовете при времето за трупане на пенсия. Общият им резултат за годините на осигуряване влияе върху крайната втора и трета пенсия, която клиентите им ще получат.

По сметка

Окончателните данни на КФН за миналата година показват, че средно на едно лице в универсални фондове има натрупани 1641 лв., а в професионални – по 2673 лв. В доброволните тази сума е 1135 лв. Малко по-голяма – по 1150 лв., има средно по партидите на осигурените в единствения фонд за доброволно професионално осигуряване – този на "ДСК–Родина". При него доходносттае 6.9% годишно, изчислена от март 2012 г. до март тази година. В него партиди имат 6222 души към края на декември при 590 хил. с индивидуални осигуровки в доброволните фондове. В задължителните за родените след 1959 г. универсални схеми има над 3.33 млн. осигурени, сочат данните на КФН.