Финансовото богатство на българските домакинства достигна 25 млрд. евро

Задълженията им надхвърлят 60% от БВП на страната, показва анализ на Unicredit Group

82%  от финансовите активи на българите през 2013 г.са вложени в банкови депозити и кешови наличности, 16% са насочени към взаимни и пенсионни фондове, както и в застрахователни продукти, а 2% са инвестирани в ценни книжа<br />
82%  от финансовите активи на българите през 2013 г.са вложени в банкови депозити и кешови наличности, 16% са насочени към взаимни и пенсионни фондове, както и в застрахователни продукти, а 2% са инвестирани в ценни книжа<br />    ©  Shutterstock
82%  от финансовите активи на българите през 2013 г.са вложени в банкови депозити и кешови наличности, 16% са насочени към взаимни и пенсионни фондове, както и в застрахователни продукти, а 2% са инвестирани в ценни книжа<br />
82%  от финансовите активи на българите през 2013 г.са вложени в банкови депозити и кешови наличности, 16% са насочени към взаимни и пенсионни фондове, както и в застрахователни продукти, а 2% са инвестирани в ценни книжа<br />    ©  Shutterstock

Нетното финансово богатство на домакинствата в България се е увеличило над три пъти за последните девет години и към 2013 г. достига близо 25 млрд. евро. За изминалото близо десетилетие темповете на нарастване изпреварват средните за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), където нетното финансово богатство на домакинствата се е увеличило над два пъти до близо 780 млрд. евро.

Плавно наваксване

Въпреки осезаемото нарастване като цяло средствата на домакинствата от ЦИЕ спрямо БВП остава едва около една четвърт от това на домакинствата от Западна Европа. Това означава, че регионът все още има значителни възможности за ръст. За сравнение, към 2013 г. обемът на нетното финансово богатство на домакинствата само от Австрия, Германия и Италия е в размер на 6.8 трлн. евро.

Това са част от изводите на икономистите от италианската Unicredit Group в анализа им за региона, който беше представен по време на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие във Варшава. "Оттук нататък доближаването на нетното финансово богатство на домакинствата от ЦИЕ до стандартите на западноевропейските страни постепенно ще продължи главно като резултат от нарастване на спестяванията и инвестициите", прогнозира Джани Папа, директор на Unicredit за региона.

Разликата в нетното финансово богатство между домакинствата от страните от ЦИЕ и тези от Западна Европа се забелязва както по отношение на задълженията им, така и по отношение на финансовите им активи. За миналата година общите финансови задължения на домакинствата в ЦИЕ са около 20% от БВП на региона в сравнение с 59% за Австрия, Германия и Италия. Съотношението на общия размер на финансовите им активи като дял от БВП на региона на ЦИЕ пък е 45% при 207% за Австрия, Германия и Италия. В България общите финансови задължения и общите финансови активи на домакинствата са съответно на 62.4 и 26% от БВП към 2013 г., а прогнозата на Unicredit е към 2015 г. стойностите да достигнат съответно 69.3 и 25.2% от БВП.

Над половината от финансовите задължения на домакинствата в България са под формата на потребителски кредити за сметка на 45% под формата на ипотеки. Общият им обем към 2013 г. е близо 10.4 млрд. евро. Очакванията на анализаторите са към 2015 г. обемът да достигне 10.5 млрд. евро.

Традиционен фокус

Въпреки нарастването на обемите като цяло богатството на домакинствата остава съсредоточено в т.нар. парични наличности – средства, държани в чуждестранни валути, както и банкови депозити. Тази тенденция е особено ясно изразена в страни като България, където към края на миналата година паричните наличности формират 82% от финансовите активи на домакинствата, докато инвестициите в акции и други ценни книжа са едва 2% от портфейла. Останалите 16% са под формата на т.нар. институционализирани активи – взаимни и пенсионни фондове, както и застрахователни технически резерви.

Очакванията на анализаторите от Unicredit за България са съотношението да се запази почти непроменено и през следващата година, като към 2015 г. делът на паричните наличности да намалее незначително до 80%. За сравнение, към 2013 г. средно  за страните от ЦИЕ паричните наличности формират 71% от финансовите активи на домакинствата, а ако от общите данни се извадят тези за Русия и Турция, делът пада до 59%.

Същевременно запазващите се предпочитания на потребителите в региона към традиционни финансови продукти означават, че банките ще продължат да играят ролята на основни финансови посредници в страните от ЦИЕ, отбелязват анализаторите. Те обаче посочват и постепенното повишаване на интереса и към по-сложни финансови продукти, което е сигнал както за нарастването на доверието, така и за ориентирането към инвестиции с по-дългосрочна перспектива. "През следващите години ще продължи умереното пренасочване на активите на домакинствата към взаимни и пенсионни фондове", прогнозира Кармелина Карлуцо, заместник-директор "Стратегически анализ за ЦИЕ" в Unicredit.

Финансовите активи на българите през 2013 г.

82% са вложени в банкови депозити и кешови наличности

16% са насочени към взаимни и пенсионни фондове, както и в застрахователни продукти.

2% са инвестирани в ценни книжа,

55% от финансовите задължения на домакинствата са под формата на потребителски кредити,

45% от задълженията са за ипотеки.
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


15 коментара
 • 1
  antipa avatar :-?
  D-r D

  Защо ли тогава българинът вечно вие, че е беден?

 • 2
  yotata avatar :-|
  йотата

  И що в множествено число?

 • 3
  iniesta avatar :-|
  iniesta

  за по то4но би трябвало да махнат домакинствата на малкия процент милионери...и голата истина ще лъсне

 • 4
  xqv31309910 avatar :-|
  Just Бахур

  Който може да смята - 25 млрд. евро в не повече от 500-1000 домакинства...
  За останалите домакинства - 0 евро.
  Всъщност повечето домакинства имат по едни 20,000 - 30,000 лева в банките, но като кредити....

 • 5
  bulgerman avatar :-?
  Bulgerman

  Този анализ е безсмислен за нас, ако отчита Русия, Турция и Украйна. Отделно, че е правен за фризиране експозицията на Уникредит спрямо териториалната й структура.
  Изобщо едно е Източна Европа териториално и съвсем друго в рамките на съюза. Мен лично ми е важно какво се случва по оста Талин-Букурещ-Атина.

 • 6
  kilmer avatar :-|
  kilmer

  тогава е крайно време този показател ЕК и останалите реномирани институции да го включат в калкулацията на БВП на глава от населението при изравнена покупателна способност, това е най-точното!!!

 • 7
  nemisemisli avatar :-|
  nemisemisli

  Тези цифри само си редставям колко са примамливи за някоя "банка пирамида" да ги прилапа....

 • 8
  morgan. avatar :-?
  Морган

  Капитал в друга България ли живее, или в тази в която живеем и ние?!

  Уж ги проверявате нещата а се оказва, че ......

  Ето я и статистиката от БНБ:
  http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StMonetaryStatistics/StDepositsAndCredits/StDCQuarterlyData/index.htm

  От която ясно личи, че 87,5% от общият брой на сметките на физически лица - 11 535 490 (домакинства) без уточнение, кой колко сметки има (може един човек да има 15 отворени сметки) са в рамките на 0 - 5000 лв. (ДА може да имаш отворена празна сметка - тя също влиза в статистиката) или равностойността им в друга валута!
  Та тези 87,5% притежават 14,2% от 38 553 353 000 лв. (38,6 млрд. лв.). Защо 38,6 млрд. лв. - защото това са депозитите на домакинствата, останалите до 25 млрд. евро, които всъщност по статистика не са 25 млрд. евро а 53 996 715 000 лв. - 54 млрд. лв. или 27,6 млрд. евро (не е голяма разликата!!) та остатъкът е разпределен в други категории...

  Къде всъщност са тези 25 млрд. евро за които статията намеква. Над 80 % от тези пари са разпределени в един много ама много тесен кръг, изключително тесен кръг. Всеки може да разгледа данните, те са публични, и може да изтълкува за колко хора става въпрос!

  За кредитите само ще спомена, че от 2 788 541 (общ брой за всички категории) домакинствата има 2 656 084 (отново както при депозитите някой може да има и по два и три!!!). Та от тези 2 656 084 кредит 86% са изтеглили суми между минимума, който отпускат банките - 5000 лв. или тяхната равностойност в друга валута ( в тази статистика не влиза бързите кредити). Тези 86% изтеглени кредити представляват 8% от цялата сума отпуснати ПАРИ!!! Общата сума е 54 087 743 000 лв. (54,1 млрд. лв.). Или 8% от 54,1 млрд. лв. е отпусната на 2 284 232 кредитополучателя, които представляват 81% от всички кредитополучатели и е в размер 0* - 5000 лв. или тяхната равностойност в друга валута!!

  Надявам се да бъда разбран!!

  Това е действителността, масовият българин няма спестявания или те са в изключително малки размери и не тегли кредити или ако тегли отново в доста малки размери!!!

  Споменатите проценти в статията са доста изкривени, защото се базират на грешен прочит на статистиката.

  Статията показва едно вярно нещо и това, че българинът няма никаква финансова култура! Дори и по заможните ни съграждани са лишени от такава.

  Българинът знае БЕТОН и БАНКА, даже и това не е научил като хората!!!!

  Ето едно проучване, някой да не реши, че говоря напразно:
  http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPPRVSECDEV/Resources/Bulgaria-Financial_Literacy_Survey_Report_EN.pdf

  Бог да пази България!

 • 9
  fellix avatar :-|
  Божикравов

  [quote#8:"Морган"]Това е действителността, масовият българин няма спестявания или те са в изключително малки размери и не тегли кредити или ако тегли отново в доста малки размери!!!

  Статията показва едно вярно нещо и това, че българинът няма никаква финансова култура! Дори и по заможните ни съграждани са лишени от такава.

  Българинът знае БЕТОН и БАНКА, даже и това не е научил като хората!!!!
  [/quote]
  Това са едни от основните причини (или симптоми) за развалината, която представлява общественият политически и икономически модел у нас. Ако паричните потоци са кръвта на всяка икономика, то у нас този "организъм" е в състояние на хронична склероза в условията на едва кретаща ликвидност. Единственото раздвижване е изцяло сезонно от типа една крачка напред и после пак назад със скритата надежда, че поне в обозримо бъдеще няма пак да се случи някаква световна финансова криза, която да бутне този иначе мизерен баланс, крепящ се на сламка . Никой по-здравомислещ не си представя за нещо положително в дългосрочен план.

 • 10
  yotata avatar :-P
  йотата

  До коментар [#8] от "Морган":

  Шшшшш, тихо че ще изпъушите потенциалните инвеститори и те ще се запилеят да инвестират някъде другаде.

  Особено ако са на офшоръчна база и надстройка. Или са най-обикновени лафки.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход