Дружеството за микрокредитиране на ББР се влива в банката

ДЖОБС беше създадено преди 4 години и отпуска инвестиционни заеми до 100 хил. евро

От близо три години ББР се опитва да се наложи като институция, финансираща МСП при изгодни условия
От близо три години ББР се опитва да се наложи като институция, финансираща МСП при изгодни условия    ©  Мария Съботинова
От близо три години ББР се опитва да се наложи като институция, финансираща МСП при изгодни условия
От близо три години ББР се опитва да се наложи като институция, финансираща МСП при изгодни условия    ©  Мария Съботинова
ББР приема всички активи и пасиви на "Микрофинансираща институция ДЖОБС", но капиталът й няма да се увеличи.

Дружеството за микрокредитиране на Българска банка за развитие (ББР) се влива в кредитната институция. Това става ясно от съобщение до Българската фондова бора за свикване на общо събрание на облигационерите (по емисия облигации, издадена от ББР) за 26 юни 2014 г. Дружеството е "Микрофинансираща институция ДЖОБС", което е еднолична собственост на банката. От проекта на решение за общото събрание на облигационерите става ясно, че те не възразяват по отношение на вливането на компанията в банката. Договорът за преобразуването е сключен на 2 юни 2014 г.

Вливането

В договора се посочва, че "с цел създаване на единна кредитна политика на банката, използвайки разполагаемите й и възможни ресурси и инструменти, да създаде условия за промяна в стратегията на банката към стартиране на приоритетно финансиране на микро-, малки и средни предприятия при улеснен достъп и по-добри лихвени и други условия" е взето решението за вливането. От ББР обясниха, че "банката иска микрокредитирането да стане неин основен бизнес и прецени, че няма смисъл тази дейност да се осъществява от дъщерно дружество. Затова ДЖОБС се влива в ББР, като банката приема всичките му активи и пасиви, но капиталът й няма да се увеличи".

И в договора за преобразуване е посочено, че капиталът на ББР няма да се увеличава до размера на преминалото към него чисто имущество на микрофинансиращата институция и няма да се издават нови акции, нито да се извършва замяна на акции, както и разпределяне и предаване на акции от банката.

Какво предлага ДЖОБС

"Микрофинансиращата институция ДЖОБС" е учредена от ББР на 23 декември 2010 г., а реално дейност започва през март 2011 г. Като основна нейна цел е посочено предоставянето на достъп до финансиране на микро- и малки предприятия, включително и стартиращи предприемачи. По този начин щяла да намали тяхната "изключеност" от пазара на финансови услуги, се посочва на интернет страницата на ББР в частта й за ДЖОБС.

Дружеството предоставя кредити за инвестиции и за оборотни цели и лизинг. Размерът на инвестиционните заеми е до 100 000 евро със срок на погасяване от 12 до 84 месеца и гратисен период от 12 месеца. Лихвите, при които се отпускат този тип заеми, са между 10.3% и 13.3%, става ясно от сайта на ББР. Това е сравнително високо ниво на цена на финансиране от гледна точка на микро- и малки фирми, които по принцип са със затруднен достъп до финансиране. Такива са лихвите и за кредити за оборотни средства, както и размерът им. Сроковете са по-малки – от 3 до 24 месеца.

Лизинговото финансиране, което МФИ ДЖОБС отпуска, е за индустриално оборудване, транспортни средства, земеделска техника и друго оборудване. Лихвените нива са между 11.05% и 13.3%.

Освен това дружество в структурата на ББР работи и Национален гаранционен фонд, който издава гаранции на малки и средни предприятия. Целта на гаранционните схеми е да компенсира липсата на история или достатъчно обезпечение при кандидатстване за кредит за предприемачите, а за банки, включили се към дадена гаранционна схема - да намали риска при финансиране на такъв тип фирми.