Лек ръст на кредитирането през май

Нарастване има в почти всички сегменти на банковия пазар

   ©  Капитал Daily
   ©  Капитал Daily

По-слаб, но отново ръст на кредитирането. Това показват данните от паричната статистика на БНБ към края на май. Увеличение има както спрямо предходния месец, така и на годишна база, като повишения има в почти всички сегменти.

През изминалия месец общият кредитен портфейл за бизнеса и домакинствата е нараснал със 77.8 млн. лв. (0.14%), а увеличението на годишна база е с 982.8 млн. лв. (1.84%). Обемът на просрочените заеми също леко се повишава, след като отчете свивания в последните два месеца. Повишението през май е с 35.1 млн. лв. спрямо април, като влошаване се наблюдава както във фирмения (17.2 млн. лв.), така и в ритейл сегмента (общо 17.9 млн. лв.).

Заеми за бизнеса

Данните на централната банка сочат, че финансирането за бизнеса се увеличава четвърти пореден месец. През май фирмените кредити са нараснали с 35.5 млн. лв. (или 0.1%) на месечна база до 35.8 млрд. лв. Ръстът е с доста по-умерени темпове в сравнение с отчетените през април, март и февруари повишения със съответно 325, 320 и 259 млн. лв. Като цяло обаче тенденцията за момента остава положителна, а годишният темп на покачване дори се ускорява – през май с 920.5 млн. лв. спрямо година по-рано, или 2.64%, при ръст от 2.29% през април, 1.7% през март и 1.01% през февруари (виж графиката).

Постепенното активизиране в сегмента беше очаквано още в началото на пролетта, когато в сектора отчетоха засилване на търсенето на финансиране от страна на малкия и средния бизнес. Прогнозите за начало на трайно възстановяване на кредитирането за фирмите дори тогава оставаха предпазливи, а тепърва ще стане ясно какъв ще е ефектът върху бизнес активността след кризата около КТБ.

Ново свиване на ипотеките

При кредитирането за домакинствата данните са разнопосочни. Общият обем на финансирането в сегмента се е увеличил с 42.4 млн. лв. през май спрямо април и достига 18.6 млрд. лв. Ръстът е движен основно от потребителските заеми (0.29%), докато ипотеките отново намаляват (-0.06%) след два месеца на повишения.

На годишна база обаче и жилищните, и потребителските заеми отбелязват нарастване в обема. При ипотеките повишението е за втори пореден месец – с 30.8 млн. лв. (или 0.35%), докато при потребителското финансиране обемите растат вече от половин година, като през май се повишват с 65 млн. лв. (0.89%).