Първите очертания на дупката КТБ

Депозантите, въпреки наличието на гаранция, ще трябва да почакат поне до есента, за да получат достъп до средствата си

Първите очертания на дупката КТБ

Докладът на квесторите в банката показа малка загуба и загатна за големи проблеми

Николай Стоянов
20849 прочитания

Депозантите, въпреки наличието на гаранция, ще трябва да почакат поне до есента, за да получат достъп до средствата си

© Велко Ангелов


Дойдохме, видяхме и не ни харесва. Това са накратко констатациите на квесторите в КТБ в доклада им за състоянието на банката след месец работа. Докато в публичното пространство вече експертните оценки за дупката в КТБ се измерват в милиарди, назначените от БНБ временни управители обявиха едва 65 млн. лв. загуба, която сваля капиталовата адекватност до 10.5% - малко под регулаторно изискваните 12%. Всичко това обаче идва с уговорките, че се случва по досега действащите правила и процедури за определяне на обезценка по кредитни експозиции, които квесторите оценяват като ненадеждни и не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

Последното е малко спорно твърдение, доколкото счетоводните стандарти са доста обтекаеми и реално качествената финансовата отчетност на банките по-скоро може да е резултат от работата на регулатора и одиторите. Логично квесторите не са особено склонни да хвърлят вина към БНБ, така че елегантно топката се подхвърля към "КПМГ България", която заверява отчетите на КТБ. А оттук се очертават и логичните следващи стъпки - пълна оценка на активите и на база на нови правила провизиране на голяма част от тях. Само така ще може да се покаже пълният размер на дупката, който назначените от БНБ одитори от първия опит не успяха да изчислят, а за да оправдае планираните действия по разделяне на КТБ на добра и лоша банка, управителят на БНБ се принуди да говори за липсващи кредитни досиета за 3.5 млрд. лв. портфейл, както и за индикации за свързаност с Цветан Василев.

Основният извод за депозантите е, че въпреки наличието на гаранция ще трябва да почакат поне до есента, за да получат достъп до средствата си, тъй като според решението на БНБ до 10 септември изпълняващият длъжността подуправител на "Банков надзор" трябва да предложи на ръководството на централната банка "необходимото удължаване на срока на специалния надзор на КТБ".

Неуловимата дупка

Причината квесторите да не могат да декларират голям проблем в КТБ сега е тривиална. Просто по документи, а и фактически, голяма част от кредитния портфейл е бил обслужван. Дали това е ставало чрез кръгови схеми по отпускане на нови и нови кредити, с които да се рефинансират стари (както твърдят и разследващите прокурори), предстои да се разбере. Реално обаче към момента  който и да влезе в банката, няма възможност да направи друго, освен да обяви влошаване на портфейл само където са се появили просрочия. А те явно не са малко - само за юни според отчета на КТБ почти 0.5 млрд. лв., или 9%, от кредитния портфейл се оказва извън графата "редовни", докато в началото на месеца те са били 1.6%. За да стане един кредит класифициран, той трябва да е просрочен най-малко с 31 дни, което означава, че това са заеми, по които плащанията са спрели още преди квестурата. Тогава обаче кредитите влизат под наблюдение и изискването е да се провизира 10% от стойността им. Ако по тях не бъдат възобновени плащанията, в близките месеци те ще трябва да бъдат отписани на 100% и загубата да набъбне до пълния им размер.

На пресконференция дни преди банката да бъде затворена, мениджмънтът на КТБ обясняваше как фирми, свързани с Делян Пеевски, са спрели да обслужват задълженията си непосредствено преди медиите, контролирани от майка му Ирена Кръстева, да тръгнат във фронтална атака спрямо банката.   

А освен това няма и данни какво се случва след поемането контрола над банката от квесторите. Предвид на индикациите, че 4.4 млрд. лв. са отпуснати на свързани с мажоритарния собственик на банката Цветан Василев фирми, може само да гадаем дали те ще продължат да обслужват задълженията си, ако той види, че няма шанс да си върне контрола над КТБ. Нещо повече - за много от тези негови бизнеси вече започват битки за превземането им. Ключово дружество като ТЦ-ИМЕ вече е с назначен временен синдик и реално е под контрола на доскорошния му партньор Делян Пеевски. А само дружества под неговата шапка дължат на КТБ над 350 млн. лв.

Убягващата оценка

В съобщението на БНБ се посочва, че с трите одиторски компании, които правиха първата оценка ("Ърнст и Янг", "Делойт" и "Афа"), ще бъде сключен нов договор и до 20 октомври ще трябва да направят "цялостна оценка на активите на банката". Освен това по решение на управителния съвет на БНБ до 15 септември квесторите в КТБ трябва да създадат специален екип, който да организира подготовката на кредитните досиета за целите на одиторската оценка, както и да помага при действията спрямо длъжници, които не обслужват редовно кредитите си към КТБ. Ще бъде сключен и договор за правна помощ по прегледа на обезпеченията. Пред тях ще стои и предизвикателството да коригират констатираните от тях нередности на практически отсъстващо управление на лоши кредити, документална необезпеченост, липса на анализи за финансово състояние и декларации за свързаност, централизирано отпускане на кредити и т.н.

Така реално от тяхната работа ще зависи какво ще е бъдещето на банката. Според решението на БНБ промените във вътрешните правила на КТБ трябва да са факт до 20 август, което означава, че квестори и одитори вече ще имат развързани ръце да провизират по-адекватно на база на експозиции към свързани лица. Към момента квесторите установяват единствено превишение при отпуснатите средства към мажоритарния собственик (33% от капитал при позволени 10%), и то заради подозрително възникналото "изнасяне на чували" срещу разписка за 205 млн. лв. от неговата компания "Бромак" (за което квесторите твърдят, че са предприели действия по налагане на обезпечителни мерки за бъдещ иск). Истинското предизвикателство ще е да се опише в максимална степен огромната плетеница от кредитополучатели и на тази база да се покаже истинският проблем. Тогава вече капиталът на банката би паднал дълбоко под нулата и ще може спокойно да се премине към несъстоятелност. БНБ е заявила, че преди това ще отправи покана към акционерите за заявяване на интерес, но едва ли ще се намери инвеститор, готов да задели няколко милирда само за да получи банков лиценз (плюс  компрометирана марка) в България.

Дотогава обаче банката може спокойно вече да е реално в несъстоятелност, макар  пред закона да е просто замразена. Още в края на следващата седмица тя трябва да изплати 150 млн. долара падежиращи облигации, които се търгуват на Ирландската фондова борса. Предвид на квестурата неплащането по тях изглежда почти сигурно. През седмицата Moody's понижи дългосрочния рейтинг по депозитите на КТБ в ултраспекулативната зона на C (Caa1), а оценката й за самите облигации се срина до Ca - една степен над фалит. Агенцията се мотивира, че след като банката не е платила лихвите по книжата на 3 юли, най-вероятно няма да плати и главницата по тях на предстоящия падеж от 7 август 2014 г.

Внезапното влошаване

- Загуба на банката от 65 млн. лв. и капиталова адекватност от 10.54%, като тя е по-ниска с малко от нормативно изискваната (12%).

- Общо големите експозиции в КТБ са 387.21% от капиталовата й база (при позволени 25%). Вътрешните кредити към Цветан Василев са 33.36% (при законово позволени 10%).

- Кредити за 498.4 млн. лв., или 8.98%, са извадени от групата "редовни". Само месец по-рано банката е считала за просрочени само 1.59% от портфейла си.

- Нарастване от 5.8 пъти на общо класифицираните кредити (с просрочие над 30 дни, над 90 дни и над 180 дни).

- Увеличение на кредитите "под наблюдение" (над 30 дни) 8.8 пъти, или с 386.9 млн. лв.

- Нарастване на необслужваните кредити (над 90 дни) 4.2 пъти, или с 25.5 млн. лв. От началото юли до 18 юли допълнително са просрочени главници за 36 млн. лв.

- При кредитополучателите с възникнали просрочия към края на юни се очертават две групи – едната с потенциални възможности за намиране на работещи решения  и друга с все още неизяснено финансово състояние и възможности за плащане.

Дойдохме, видяхме и не ни харесва. Това са накратко констатациите на квесторите в КТБ в доклада им за състоянието на банката след месец работа. Докато в публичното пространство вече експертните оценки за дупката в КТБ се измерват в милиарди, назначените от БНБ временни управители обявиха едва 65 млн. лв. загуба, която сваля капиталовата адекватност до 10.5% - малко под регулаторно изискваните 12%. Всичко това обаче идва с уговорките, че се случва по досега действащите правила и процедури за определяне на обезценка по кредитни експозиции, които квесторите оценяват като ненадеждни и не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

Последното е малко спорно твърдение, доколкото счетоводните стандарти са доста обтекаеми и реално качествената финансовата отчетност на банките по-скоро може да е резултат от работата на регулатора и одиторите. Логично квесторите не са особено склонни да хвърлят вина към БНБ, така че елегантно топката се подхвърля към "КПМГ България", която заверява отчетите на КТБ. А оттук се очертават и логичните следващи стъпки - пълна оценка на активите и на база на нови правила провизиране на голяма част от тях. Само така ще може да се покаже пълният размер на дупката, който назначените от БНБ одитори от първия опит не успяха да изчислят, а за да оправдае планираните действия по разделяне на КТБ на добра и лоша банка, управителят на БНБ се принуди да говори за липсващи кредитни досиета за 3.5 млрд. лв. портфейл, както и за индикации за свързаност с Цветан Василев.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


47 коментара
 • 1
  today avatar :-|
  today

  Информация за истинското положение за КТБ едва ли ще излезе преди изборите.

 • 2
  q1w2e3 avatar :-|
  q1w2e3

  Причината квесторите да не могат да декларират голям проблем в КТБ сега е тривиална. Просто по документи, а и фактически, голяма част от кредитния портфейл е бил обслужван. Дали това е ставало чрез кръгови схеми по отпускане на нови и нови кредити, с които да се рефинансират стари (както твърдят и разследващите прокурори), предстои да се разбере.  разбирам фиксацията на агнешките главички към ктб, но реалността от доклада на квесторите говори, че банката умишлено се тика към фалит - стр. 13 от доклада на квесторите.

 • 3
  klecho avatar :-|
  klecho

  Капитал, за пореден път пишете пълни глупости!

  Колкото и да разчитате, че един независим одит ще докаже, че немалка част от кредитите са несъбираеми, за да закърпите тезата си, че банката е невъзможна за спасение и трябва да мине в несъстоятелност (та Иво Прокопиев да не си плаща кредитите), няма одитор на света, който да направи нетна стойност със задна дата - тя затова е и текуща. Дори да се докаже влошена картина на нетните балансови числа на банката, управители и акционери в КТБ с основание ще твърдят, че това може да е станало след 20 юни.

  Много просто- управлява БНБ, отговорността е на БНБ (т.е. на държавата).
  Ако се стигне до там, депозитарите ще претендират и за правото си да продадат и сградата на БНБ, за да се удовлетворят от продажната цена!
  Протести и съд до дупка!


 • 4
  klecho avatar :-|
  klecho

  В потвърждение на горния ми пост, ръководството на КТБ вече официално изрази мнмние, че докладът е доказал, че КТБ е една изключително здрава и стабилна институция.


 • 5
  krastitel avatar :-P
  krastitel

  наблюдавам във форума откровени и емоционални защитници на пирамидата - тя не била фалирала - смешно е и даже вредно

 • 6
  tenkod avatar :-|
  tenkod

  Би било коректно ако Икономедиа обяви какви кредити, депозити или инвестиции има в КТБ.
  Най-вероятно е наистина банката да не може да бъде спасена. Но това не означава че инвеститорите нямат причина да не осъдят държавата. Тоест и при двата варианта все ще има виновни. Въпроса е в това кой да търси вината. При фалит това трябва да е държавата (а знаем че тя не е много ефективна в това) и най-вероятно на необезпечените кредито получатели ще им се размине. А това не трябва да се допуска.
  И Искров отдавна трябваше да си подаде оставката. След като той не иска няма ли политици които твърдо и ясно да му кажат че е сгрешил и е виновен?

 • 8
  fred avatar :-|
  Fred

  До коментар [#5] от "krastitel":
  "наблюдавам във форума откровени и емоционални защитници на пирамидата - тя не била фалирала - смешно е и даже вредно"

  По-жалки са, хем не била фалирала хем трябва да им възстановим щетите. Представяте ли си при онези първите пирамидалните схеми когато всеки трябваше да намери по още 5-10 участници да се беше изтъпанил един тук пред нас и нагло да ни заяви, че трябва да му върнем парите? Не само парите но и печалбата, помните какви големи обещания се раздаваха.

  Ама как честно си били спечелили милионите. Ами честно сте ги спечелили никой не спори. Но и съвсем честно и глупаво сте ги загубили, защо АЗ трябва да плащам на ВАС глупостта ви?

 • 9
  1951 avatar :-P
  1951

  До коментар [#5] от "krastitel":

  Аз наблюдавам откровено подвеждащи текстове в Икономедиа, както и крайно пристрастни менения изказани от собствениците и съпругите на компанията.
  Наблюдавам също телешки и неграмотен ентусиазъм сред (за щастие!) малка част от коментиращите във форума, че банката е пирамида и е във фалит (и двете грешни твърдения).

 • 10
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  Капитал много иска банката да фалира. Аз пак да попитам за ролята на KPMG и отговорността и при одитите. Ако БНБ не е хванала тия проблеми в КТБ, каква е гаранцията, че тия проблеми не съществуват във всяка една друга банка? Даже и чуждестранна?

  Аз искам да се направи нов одит на всички банки по същите критерии както на КТБ.. да видим какво ще излезе. Очаквам много "бизнесмени" да се окажат просто кредитни милионери от нов тип. Също както с онези бизнесмени дето купиха Кремиковци, като взеха 300 милиона кредит ей така с фирма на 1 месец. Тогава никой не раздуха случая, нищо не каза, даже и Капитал.

  Да не излезе накрая, че от близо 40 милиарда депозити, повечето пари са "инвестирани" в скъпи и непродаваеми имоти. Щото публична тайна е, че българският "инвеститор" е най-вече спекулант, купува и чака. Или купува и продава за скрап. Или взима кредит и строи поредния мол. Или взима кредит за да спечели поредния еврофонд.

  Всичко това е възможно защото има оценители и оценители, всичко е субективно, един може да оцени един актив за 1000 друг за 5000. И още, че банките могат да раздават необезпечени кредити. Т.е. не пазарът определя кое колко струва, а едни оценители.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал