Над 1/3 от парите на пенсионните фондове са в държавен дълг

Повече от 666 млн. лв. от активите се съхраняват в депозити

Държавният дълг носи сигурна, но сравнително ниска доходност на пенсионните фондове
Държавният дълг носи сигурна, но сравнително ниска доходност на пенсионните фондове    ©  Надежда Чипева
Държавният дълг носи сигурна, но сравнително ниска доходност на пенсионните фондове
Държавният дълг носи сигурна, но сравнително ниска доходност на пенсионните фондове    ©  Надежда Чипева

Държавните ценни книжа продължават да бъдат силна опора за инвестиционния портфейл на пенсионните фондове, показва справка на Комисията за финансов надзор. Към края на юни близо 2.6 млрд. лв. от активите за втора и трета пенсия са вложени в държавен дълг, което е повече от една трета от всички пари, които дружествата управляват. При задължителните универсални и професионални схеми държавните ценни книжа заемат най-голям дял от портфейлите. За доброволните фондове, които имат и по-малко ограничения, най-голям е делът на акциите и правата от колективни инвестиционни схеми.

Към края на юни общо средствата, управлявани от пенсионни дружества, са близо 7.6 млрд. лв., като над 6 млрд. лв. от тях са само на универсалните схеми. Те са задължителни за всички работещи, родени след 1959 г., докато професионалните са за ранна пенсия на трудещите се при тежки условия.

Разпределението на инвестициите показва, че няма сериозна промяна в политиката на пенсионните дружества през последните години – вложенията в инструменти с фиксирана доходност при всички надминават тези с по-висок риск като акции и дялове. Само в депозити се съхраняват над 666 млн. лв., въпреки че пенсионните дружества имат и там доста ограничения. Те трябва да инвестират само в банки с висок кредитен рейтинг, присъден отделно на кредитната институция. Това означава, че ако например компанията майка на банката има висок рейтинг и заради намаляване на разходите сметне за излишно да поддържа отделен за поделението си в България, то пенсионната компания няма право да влага пари в него.

Пенсионните дружества почти не поддържат пари в брой, защото имат тридневен срок след внасяне на средства на осигурени да ги инвестират. Най-малка част от парите в допълнителното пенсионно осигуряване са в общински облигации. С настъпването на кризата вече малко общини прибягват до този метод на финансиране и сегашните инвестиции са в стари емисии.

Инвестиции на пенсионните фондове (в хил. лв.)
ИнструментиУниверсалниПрофесионалниДоброволниОбщо
ДЦК2 143 639235 668195 5462 574 853
Акции и дялове1 632 573211 276255 3312 099 180
Корпоративни и ипотечни облигации*1 030 474127 577129 3801 287 431
Депозити564 64759 51741 867666 031
Общински облигации87 05210 53114 640112 223
Други, вкл. инвестиционни имоти659 29275 01582 213816 520
Общо балансови активи6 117 67771 584718 9777 556 238
*Стойността на ипотечните книжа е много малка – по 2.2 млн. лв. за универсалните схеми, 178 хил. за професионалните и 355 хил. лв. за доброволните

Източник: КФН