Европейските банки може да държат рискови активи за над 1 трлн. долара

Финансовите институции могат да отчитат държавните облигации в портфейлите си като безрискови, но те да не са такива

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
64

от най-големите банки в Европа вероятно имат рискови активи, свързани със суверенни облигации, показва проучване

Някои от европейските банки, които регулаторите проверяват по сигнали за слаби капиталови позиции, може да се окажат натоварени с потенциално несигурни активи на стойност до 1 трлн. долара. Причината е, че на притежаваните от тях държавни облигации не е била извършена пълна оценка на риска, се посочва в ново проучване, цитирано от Reuters.

Изследването, което е изготвено от проф. Саша Щефен от берлинското Европейско училище за мениджмънт и технологии (ESMT) и от д-р Йозеф Корте от университета "Гьоте" във Франкфурт, може да окаже ефект върху достоверността на резултатите от последните банкови стрес тестове, отбелязва агенцията.

Недооценени рискове

След финансовата криза банковите регулатори редовно подлагат банките на проверка на активите им, за да гарантират, че биха могли да устоят на нов шок в глобалната банкова система. Последните два от т.нар. стрес тестове обаче не успяха да разгледат внимателно експозициите на банките към правителствени облигации и въпреки критиките регулаторите все още не успяват да оценят напълно тези активи, тъй като международните правила позволяват на банките да ги смятат за безрискови.

В резултат на това се оказва, че 64 от най-големите банки в Европа може да държат рисковопретеглени активи, свързани със суверенни облигации, на обща стойност 806 млрд. евро (1.04 трлн. долара) вместо нулевата сума, на която разчитат регулаторите, пише Reuters.

Показателят за рисковопретеглените активи, който oценява активите спрямо вероятността от неизпълненение на задълженията по тях, е важен, защото капиталовите изисквания след финансовата криза налагат отчитането му вместо просто снимка на баланса на банките. Промяната беше въведена от глобалните регулатори с цел да се гарантира, че кредиторите отчитат реалните си рискови профили и заделят достатъчно капитал за покриването на загуби в резултат на този риск.

Накратко банките биха могли да преминат последния кръг тестове, резултатите от които ще бъдат оповестени през октомври, и въпреки това да имат "твърде малко капитал или поне твърде малко излишен капитал (в сравнение със ситуация, в която трябва да отчетат суверенните рискове)", коментира проф. Саша Щефен.  

Спорни правила

Проучването вероятно ще бъде използвано от критиците на настоящото банково законодателство в ЕС, пише Reuters. Подходът на ЕС към суверенните облигации на банките беше критикуван от комитета на международните регулатори, изготвили правилата "Базел", чиято цел е да принудят банките да извършат реалистична оценка на риска в активите си. Същевременно обаче те позоволяват третирането на облигациите, емитирани от собствената държава на банката, като безрискови. Логиката е, че страните биха могли да отпечатат пари, за да изпълнят задълженията по облигациите си, и най-вероятно биха го направили, допълва агенцията.

С оглед на законодателството на общия пазар европейските политици разшириха тези правила и позволиха на банките да третират като безрискови всички суверенни облигации, емитирани от други страни от ЕС. Целта беше да се стимулират банките да държат високи равнища на държавен дълг и да се осигури стабилна база за финансиране за страните, които все още се борят с масивни дефицити. Друга цел на политиците за подобен ход беше и това да се гарантира, че банките ще имат големи количества ликвидни активи, отбелязва Reuters.

Говорител на Европейската централна банка (ЕЦБ) коментира пред агенцията, че ЕЦБ няма да прилага "рисково претегляне" на суверенните облигации в оценката си за качеството на активите (Asset Quality Review) – оценяване, което се извършва паралелно със стрес тестовете. "Стрес тестовете, които са част от упражнението и които ще бъдат отчетени при определянето на капиталовите нужди на банките, вече не третират суверенните облигации като безрискови", допълва говорителят.