Пет причини търговията с акциите на КТБ да бъде пусната

Логиката в стил "няма търговия, няма проблем" поражда повече проблеми, отколкото решава

Преди седем години
Преди седем години    ©  Анелия Николова
Преди седем години
Преди седем години    ©  Анелия Николова

От 20 юни Корпоративна търговска банка (КТБ) е затворена, депозантите нямат достъп до парите си, има съмнения за качеството на кредитния й портфейл и тече външна оценка на активите й. При всичко това на пръв прочит звучи смислено акциите на банката да бъдат спрени от търговия на фондовата борса, за да бъдат защитени инвеститорите от вземането на неинформирано решение.

"Разпространената информация в публичното пространство относно адресата на предприетите от страна на БНБ действия, по същество би могла да окаже влияние върху цената на ценните книжа, емитирани от Корпоративна търговска банка, чрез което да бъдат засегнати интересите на инвеститорите в ценни книжа както на публичното дружество, така и на пазара като цяло. Прилагането на принудителната административна мярка е обосновано и предвид оповестяваната противоречива информация от страна на БНБ относно мерките във връзка с развитието на емитента, което оказва пряко влияние върху цената на емитираните от него финансови инструменти", мотивира решението си да спре търговията регулаторът на капиталовия пазар, Комисията за финансов надзор (КФН).

Това обаче не е съвсем така. Логиката в стил "няма търговия, няма проблем" поражда повече проблеми, отколкото решава. И всъщност много лесно може да се обоснове защо ще е по-полезно за практически всички участници на пазара да има търговия.

1. Защитаваме инвеститорите

Не става ясно само кои точно. Действието на КФН очевидно не е в полза на настоящите акционери в банката. Предвид излизащите тревожни новини за състоянието й, вероятно много от тях биха желали да продадат акциите си дори и на загуба, пред реалния риск банката да се окаже с отрицателен капитал и книжата да не струват нищо.

Същевременно потенциалните инвеститори, които биха си купили акции тепърва, предвид всичко изписано по темата вероятно съзнават рисковете. Различните инвеститори са с различни рискови профили и различни стратегии. Сред тях има и такива, които са склонни да вложат парите си в подценени активи с очакването, че може да има някакъв положителен изход.

Доколкото разбираме от публичните изказвания, има и много хора, които вярват, че банката е напълно здрава. Тогава рационалното поведение за тях би било да си купят акции на безценица.

2. Не се знае реалното състояние за банката

Този аргумент е безсмислен. Всъщност и преди не се е знаело реалното състояние на банката, доколкото всички индикации от одитори и квестори към момента са, че отчетите й не кореспондират с действителността. А ако питате кой да е банков анализатор, вероятно ще ви каже, че само на база на официалната информация не може да разберете реалното състояние за никоя банка по света.

Може дори да се поспори, че въпреки голямта доза несигурност, сега инвеститорите разполагат с повече и по-достоверна информация за КТБ от всякога.

3. Информацията, която излиза е противоречива

Да, така е. Винаги е така. Обикновено в света на инвестициите самите компании се опитват да продадат една картина за себе си. Анализаторите - друга. Регулатори налагат санкции, одитори откриват нередности... Освен това постоянно се случват и неочаквани събития, които влияят на бизнеса и на цените на акциите.

4. Такава е практиката

Всъщност това също не е вярно. Наистина спирането на търговията е обосновано и се прилага при възникването на някакво неочаквано събитие, което може да повлияе чувствително на цената, и инвеститорите да вземат паническо решение, което може да им донесе загуби. В този смисъл първоначалното решение още на 20 юни търговията с акциите на КТБ да се спре има солидни основания.

Паниката обаче не продължава повече от няколко дена, а какво остава за три месеца. Едва ли ако сега се отвори търговията някой ще вземе емоционално решение. Минало е достатъчно време да се осмислят рисковете.

Доста показателно е и, че докато в България акциите на КТБ бяха спрени от търговия, на международните пазари емисията й облигации продължаваше да се търгува. Така всеки инвеститор можеше да продаде, макар и на загуба (която достигна до около 80%). А желаещите можеха да поемат риска да купят с надеждата, че държавата ще спаси банката и ще се разплати с тях или че ще се намери някакво друго решение.

5. Ще има пазарна оценка.

Огромният плюс от борсовите котировки е, че те дават пазарна оценка. Тя не е одит, инвеститорите не са влезнали да прегледат активите, но обикновено е добра отправна точка. Например котировките на облигациите на КТБ са добър ориентир какво очакват да получат инвеститорите, ако се стигне до несъстоятелност.

Пазарната оценка е важна и по много други линии. В момента има различни институционални инвеститори в КТБ - най-вече взаимни фондове, но и застрахователи, инвестиционни посредници и т. н. Информацията за това е непълна, а също така не е ясно при липсата на търговия по какви цени те оценяват инвестицията си в КТБ в портфейлите си. Вероятно обаче в много случаи се ползват последните котировки, които оценяваха КТБ на над 500 млн. лв.

Така при липсата на актуална пазарна цена, ако купите дялове във взаимен фонд в момента, може да се окаже, че купувате с него и силно надценени акции на банката. И съответно когато рано или късно търговията бъде възобновена или се премине към отнемане на лиценза на банката, бихте понесли загуба. Същото между другото важи и за вложенията на институционални инвеститори в депозити в КТБ, за които също няма публична информация и при евентуална нейна несъстоятелност може да донесат загуби за клиентите си.

Вчера Българската фондова борса вече съобщи, че по решение на КФН продължава спирането от търговия на акциите на КТБ до 25 ноември, докогато според поредния план трябва да има окончателно решение. А това оставя акциите на банката блокирани за още два месеца, през които "защитени" инвеститори ще трябва да гледат резултатите от одита на банката без да могат да реагират.