Средната доходност на пенсионните фондове надминава 6%

Данните за последните 12 месеца показват, че най-добре като цяло се представят универсалните схеми

Средната доходност на пенсионните фондове в последната година надминава 6%, показват изчисления на база данни на Комисията за финансов надзор. Към 30 септември спрямо същата дата на миналата година доброволните схеми показват най-високия резултат, близо 7.5% средно за сектора. Най-слабо е средното представяне на универсалните фондове – 6.7%. Те са задължителни за всички, родени след 31 декември 1959 г. Доходността при тези фондове варира от 3.65% (за фонда на ПОД "Бъдеще") до 9.41% за "Съгласие" – виж таблицата. Като цяло фондовете на "Съгласие" имат над 9% доходност и при трите вида схеми. Само за доброволното осигуряване "ДСК-Родина" и "ЦКБ-Сила" имат сходни резултати. Единственият фонд, който е направил повече от 10% ръст, е доброволният на "Пенсионноосигурителен институт" - с 11.38%.

Резултатът за 12 месеца не е много показателен за това каква пенсия ще вземат осигурените след време. Тя зависи от размера на направените вноски, постигнатата доходност за цялото време на осигуряване, както и от таксите, които дружествата събират за управление на парите. Въпреки това тя показва като цяло движенията на капиталовите пазари, където фондовете инвестират пенсионните вноски. Като цяло след голямата криза на финансовите пазари през 2008-2009 г. пенсионните дружества показват сравнително добри резултати, а в последната година доходността се покачва. Развитието на външните пазари остава водещо за добрите резултати, поне на повечето пенсионни дружества. Кризата в българския банков сектор би имала леко отражение, тъй като повечето компании от години инвестират основно в чужбина. При професионалните схеми, които са задължителни за работещите при тежки условия на труд, резултатите са сходни с тези на универсалните. Там обаче има и доста лошо представящи се – фондът на "Бъдеще" има едва 2.7% доходност, а при доброволния тя дори е отрицателна.