Банка на килограм

Банка на килограм

Въпреки обвиненията, че води банка "Виктория" към ликвидация, БНБ продължава с продажбата на кредитния й портфейл

Николай Стоянов
12855 прочитания

© Надежда Чипева


"Резултатите по отношение на Креди агрикол България са положителни. Това е добре управлявана банка с добри банкови практики. Състоянието на кредитния портфейл е много добро, неговото обезпечаване и необходимите провизии са на достатъчно добро ниво."

Както и да го погледнете, използването четири пъти на думата "добър" в три изречения си е прекалено, но това е констатацията на управителя на БНБ Иван Искров в изявление на 11 юли. Тогава се очакваше да се обяви отварянето на банката, която месец по-рано беше придобита от Корпоративна търговска банка, а впоследствие беше и затворена заедно с нея. Въпреки тази благосклонна оценка вече преименуваната на Търговска банка Виктория продължава да е в оздравителната процедура по специален надзор, като обясненията на централната банка най-общо са, че нямат друг избор, тъй като банката има ликвиден проблем и нито собственикът й, нито държавата може да й окаже подкрепа тъй като е част от групата на КТБ, чиято капиталова адекватност продължава да е под въпрос.

След над три месеца оздравяване обаче равносметката е решение на БНБ за продажба на кредитния портфейл на банката на парче, притеснени клиенти, вложители и служители, съмнения за злоупотреби на назначените от централната банка квестори и публично изказани критики от синдикати и работодатели, че банката се води към ликвидация. И въпреки че през седмицата синдикати и работодатели открито се изправиха срещу БНБ, служителите в банката срещу квесторите, засега планираната продажба на кредити върви по план и дори предизвиква доста солиден интерес в сектора.

Назначавам ви за банкери

Според служители в банката от самото им назначаване двамата квестори Божидар Аршинков и Христина Стамова влизат в конфликт с екипа. От първия ден те отстраняват досегашното ръководство и впоследствие забраняват контактите на служителите с досегашните директори. Експерти в банката първоначално са втрещени от това поведение и се чудят защо са третирани като врагове. Реално банката е придобита седмица преди затварянето й от КТБ и дори да има подозрения за нередности в едната банка, няма логика те да се пренасят в другата, където поради масираните тегления мениджърите на новия собственик така и не идват в новото си владение.

Източници от банката разказват за злоупотреби на квесторите на всякакви нива, част от които са описани и в разпространено през седмицата писмо от новосъздадената синдикална организация в банката до БНБ, с което се настоява за освобождаване на двамата квестори. Там се описва назначаване на консултанти на заплата по-висока от определената от БНБ за самите квестори, която е 13 хил. лв. месечно по неофициална информация.

Трудовият процес се определя като затормозен. Дори и за най-рутинни въпроси, включително и на клиенти, се изискват от служителите докладни записки, които често потъват със седмици и няма никакво движение по тях. Молби за продължаване на кредитни линии за оборотни средства от някои  клиенти (идва падеж и клиентът, вместо да върне средствата, продължава да ги ползва и да си плаща лихвата) седят на трупчета. Според разкази от служители движение по такива случаи обикновено има след среща на квесторите с представители на конкретни компании. Единият от тях, Аршинков, е поискал координатите на всички големи клиенти и след срещи на живо е придвижвал или отхвърлял техни искания. "Капитал" не успя да се свърже с него по телефона, а на изпратените по мейл въпроси (преди публикуването на писмото на синдиката) до квесторите отговори колегата му Стамова. На въпроса на каква база са одобрявани или отхвърляни запитвания от клиенти за продължаване на изтичащи кредитни линии нейният кратък отговор е: "Базата за това са ограниченията, произтичащи от специалния надзор."

Другото сериозно обвинение към квесторите, което подкрепя твърденията за подготвяна ликвидация, са уволненията и съкращенията. За създаването на синдиката служители твърдят, че основна причина е била защитата по Кодекса на труда - да не могат да се съкращават по повече от 10% от персонала на месец. В писмо до квесторите, с което "Капитал" разполага, още през август служителка се оплаква от грубото и неоснователно освобождаване в последния ден, преди да излезе в отпуска, като тя твърди, че е привикана от среща с клиент, за да й се връчи заповедта. В писмото до БНБ пък се настоява, че в последните дни около организирането на синдиката началникът на управление "Правно" Георги Дренски е освободен неправомерно, след като преди това е бил в принудителен двумесечен отпуск. Служителите виждат това като заплаха за саморазправа и с други учредители на синдиката.

Стамова твърди, че не са освобождавани и съкращавани служители в противоречие на закона. "Предприетите действия са в рамките на установените от закона правила и категорично не са масови. Те са част от изпълнението на предписанията към квесторите за оптимизиране на административните разходи", коментираха ситуацията от БНБ.

Здраве да е

Резултатът от оздравителната процедура засега не е много обнадеждаващ. По информация от квесторите от поставянето на банката под специален надзор са погасени кредити за 53 млн. лв. Това кореспондира и с неофициални данни, с които "Капитал" разполага, като 15 млн. лв. от тях са били рефинансирани в последните дни преди отсичането на портфейлите, които ще се продават. Според източници от банковите среди в последния момент на корпоративните клиенти, които не желаят заемът им да бъде продаден, е даден един ден да предоставят документ от друга банка за осигурено рефинансиране. Стамова обаче отхвърля това обвинение. "Такъв срок не е поставян. Всяка молба на клиент, в съответствие със законовите изисквания за предсрочно погасяване или рефинансиране от друга банка е уважена", обяснява тя.

Макар този процес да осигурява ликвидност, той трудно може да се нарече оздравителен. За тези няколко месеца реално банката е напусната именно от най-качествените кредополучатели, които лесно могат да си осигурят рефинансиране. Така в баланса остават лошите кредити и техният дял се вдига. Все пак добра индикация за здравината на портфейла е, че през времето на специалния надзор просрочията почти не се качват, за разлика от КТБ където за същия период беше натрупана стотици милиони лева загуба от обезценки. Като цяло портфейлът на Виктория продължава да се приема за атрактивен, тъй като е добре провизиран и с качествени обезпечения.

Това обяснява и силния първоначален интерес към частите от портфейл на банката, обявени за продажба. Поканени са били всички банки, но според БНБ, "ако се появят оферти на разумна цена от страна на други финансови институции, които така или иначе се занимават с кредитиране в рамките на законоустановените правила, то няма причини да се отхвърлят". По информация на "Капитал" до крайния срок 1 октомври интерес са проявили 15 банки (виж таблицата). Само три от тях - ДСК, ЦКБ и Инвестбанк, са поискали да участват за всички седем обособени части, като другите желаещи са се фокусирали според интересите си само в корпоративни, ипотечни или потребителски заеми. Извън трите споменати няма интерес от други към графите необслужвани заеми, където логично ситуцията е по-рискова, но при сериозна отстъпка има шанс да се реализират обезпеченията и да се постигне печалба.

Именно тук е и най-голямото притеснение на вложителите в банката, особено на тези със суми над гарантираните. Ако портфейлът се продаде евтино, е възможно постъпнията да се окажат недостатъчни да покрият всички депозити и те да понесат загуби. Тук БНБ в публичен отговор на отправените към нея обвинения, че така реално ликвидира банката, опита да внесе и малко спокойствие, че решението за продажба не е финално, и то ще се вземе "след анализ на комплекс от обстоятелства, в т.ч. стойността на получените оферти, резултата от проведените преговори с EPIC като представител на най-големите акционери на КТБ, както и подхода, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ".

Ликвидност или ликвидация

Най-необяснимата част, при положение че банката е определена като "здрава", е защо тогава не е потърсен вариант тя да се продаде цялата, а не на парче. Квестор Стамова обяснява, че не им е известно да има проявен интерес от потенциален инвеститор за покупката на Виктория като цяло предприятие. Тя обаче не коментира дали въобще е питано за такъв интерес.

Според БНБ пък поставянето на този въпрос показва неразбиране на фактическата обстановка, произтичаща от поставянето на банката под специален надзор. "Независимо, че определени права на едноличния акционер на банката са ограничени, КТБ все още е собственик на капитала. Досега пред квесторите и пред БНБ не са заявявани сериозни, подплатени с финансови ангажименти, намерения за придобиване на собствеността върху банката. Не сме информирани за такива и от страна на акционерите на КТБ", гласи отговорът на регулатора. Това обяснение обаче противоречи с логиката на предписаните от??? действията на БНБ вътре в самата Виктория. От една страна, за централната банка няма проблем с това да се разпродават активи на Виктория, но вижда непродолима пречка да се продаде актив на КТБ.

Обвиненията, че всичко това води банката към ликвидация, БНБ отново отдава на неразбиране. "Би трябвало да е очевидно, че ако активите на банката са неликвидни, дори и от най-високо качество, то това не е достатъчно, за да може тя да демонстрира възможност да обслужва задълженията си към вложителите", обяснява централната банка. А Стамова се надява, че това е "техническа грешка". "Говорим за ликвидност, а не за ликвидация", казва квесторът.

Ако обаче банката не може да бъде продадена сега, то ако евентуално остане без кредитополучатели и с приходите се разплати с депозантите, тя ще е още по-неатрактивна. Просто един празен банков лиценз.

"Резултатите по отношение на Креди агрикол България са положителни. Това е добре управлявана банка с добри банкови практики. Състоянието на кредитния портфейл е много добро, неговото обезпечаване и необходимите провизии са на достатъчно добро ниво."

Както и да го погледнете, използването четири пъти на думата "добър" в три изречения си е прекалено, но това е констатацията на управителя на БНБ Иван Искров в изявление на 11 юли. Тогава се очакваше да се обяви отварянето на банката, която месец по-рано беше придобита от Корпоративна търговска банка, а впоследствие беше и затворена заедно с нея. Въпреки тази благосклонна оценка вече преименуваната на Търговска банка Виктория продължава да е в оздравителната процедура по специален надзор, като обясненията на централната банка най-общо са, че нямат друг избор, тъй като банката има ликвиден проблем и нито собственикът й, нито държавата може да й окаже подкрепа тъй като е част от групата на КТБ, чиято капиталова адекватност продължава да е под въпрос.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


16 коментара
 • 1
  wmz04371669 avatar :-|
  Благодетел

  Видно е, че до като политиците се "борят" за доверието на българския данъкоплатец на предстоящите избори, то от Управителното тяло на БНБ имат прекрасна среда да си правят каквото трябва по техен сценарии, защото знаят, че имат още твърде малко време за това!!! Освен това си слагат нова "информационна цедка" да не се обърка нещо в лицето на бивша информационна шефка от кабинета на "великия" Орешарски......,Практично..нали?!

 • 2
  greenday avatar :-|
  greenday

  Ситуацията с продажбата на кредитните портфейли и ролята на БНБ е ясна. Друго е интересно в случая и част от анонимните мнения са доста тенденциозни и, действително, не мога да повярвам как "Капитал" заема страна без да изготви свой анализ:

  - Как новопоявилия се "синдикат" ще обясни на вложителите в банката, че вече четвърти месец всички служители в КТБ и Банка Виктория получават, заплати по няколко хиляди лева в брой (в пликове), без реално да работят? Кой ще им плати сметката накрая, можете ли да се сетите? Мисля, че квесторите са доста меки от гледна точка на свиване на разходите и защита на интересите на вложителите и отдавна трябваше да съкрати ненужния персонал (който е значителната част от служителите). Това, че се назначават нови хора с високи заплати, без да се свиват разходите - това е огромна грешка на квесторите и БНБ. Бих искал също да знам как след дълги години работа под различни имена - Търговска Банка на Гърция, Емпорики, Креди Агрикол и т.н., чак сега служителите на банката се сетиха, че могат да си имат синдикат? А кой ще плати депозитите, като се харчат пари за нови светещи реклами и заплати в тлъсти пликове?

  - Естествено е досегашното ръководство да бъде отстранено, това е законово положение и квесторите са длъжни да го изпълнят. Естествено е бившите директори да не влизат в банката, но надали личните контакти на служители и директори са прекратени и се следят. В тази банка личните и професионалните отношения били доста преплетени, твърдят други осведомени служители, също пожелали анонимност като горецитираните...

  - Естествено е квесторите да видят кредитополучателите, естествено е и най-добрите клиенти да се рефинансират първи. Коя първокласна фирма ще стои в бездействаща банка, може ли да ми отговори някой?

  - Цитираният началник на управление "Правно" в Банка Виктория Георги Дренски според Търговския регистър е бил член на управителния съвет на банката и, съгласно закона, следва да бъде отстранен. Това, че си е уредил и трудов договор (в добавка към договора си за управление), за да печели повече пари в банка, загубила над 60 милиона лева пари на акционерите си, не му помага. Даже квесторите са го пуснали в отпуск, за да спечели още пари без да работи. Ето това им е голямата грешка!

 • 3
  geoimg avatar :-(
  Geoimg

  Кой е сценариста!?

 • 4
  klepoev avatar :-|
  Adam

  Пак ще кажа, че ми се вижда доста дребнаво и абсолютно излишно в създалата се ситуация с ликвидирането на практика на банката да се мрънка кой как се държал с бивши членове на УС и други (явно определени) служители и кой кого нахокал. За синдикат е малко късно струва ми се, когато е под въпрос съществуването на банката, тогава синдиката няма как да те защити. Но явно са искали активистите да избегнат уволнения, тъй като са защитени.
  Относно по-съществения въпрос за продажбата на кредитите, това са всъщност всички проявили интерес, а не подали оферти и сега всички те ще ровят из досиетата, така ли излиза? Кой ще осигури, че се спазва прозрачна и ясна процедура??

 • 5
  krastitel avatar :-|
  krastitel

  Не виждам нищо лошо - просто портфейлът на банката трябва да се продаде максимално бързо, а лицензът да се отнеме (няма нужда от нова банка). Да, тези квестори са куци, но и БНБ е тотална щета.

  Публикувано през m.capital.bg

 • 6
  skb56354932 avatar :-P
  Brunelleschi

  Извинете, но мнение 2 - грийндей ми се струва прекалено информирано и тенденциозно. Или само на мен ми се струва така? :)
  Като цяло създалата се ситуация е направена така, че масата хора - нямащи никакви политически или каквито и да е било връзки губят, а някои печелят не малко - пример квесторите и шайката в БНБ, които очевидно действат срещу и в полза на... кого? На гърба на обикновените хора, както винаги. Типично бг стори с корупция, скандали и т.н.
  Но предполагам сме се нагледали на какво ли не и е трудно вече дори да се впечатлим. Днес банка - депозит, утре няма, ами какво пък...

 • 7
  tp avatar :-|
  tp

  Показателно колко останалите банки са го закъсали за нов бизнес... 15 банки за този портфейл.
  Но най-интересният факт е участието на ББР за лошите фирмени кредити. Нещо не ми се струва нормално - някой има ли идея защо?

 • 8
  evolutionary avatar :-|
  evolutionary

  Виждам само възможност така да се наберат възможно и най-бързо ликвидни средства и вярвам, че от БНБ ще го направят компететно и мъдро.

 • 9
  tsvetko_51 avatar :-|
  tsvetko_51

  Като си говорим, колко ще ни струват различните варианти за решаване на кризата КТБ/Агрикол, горната статия е пример, който ни показва, че всеки ден не работа на тези банки, ВЕЧЕ ни струват маса пари. Това са парите, от "поевтиняване" на раздадените кредити, вероятно целен ефект от кредитополучателите и перфектен мотив за действия и/или съдействия за възникване и развитие на кризата.
  Забележете, "лошите" получатели, тези които предизвикват нашето негодувание, предстои да бъдат наградени с обезценяване на техните дългове. Да не споменаваме за масата възможности, фирми и дружества да извършат за тези дълги месеци, такива трансформации и промени в структурата, активите си и т.н. до обявяване и на несъстоятелност, което да направи техните дългове 0лв - да ви напомня нещо за предишните кредитни милионери?
  Друго което ВЕЧЕ плащаме са заплатите и хонорарите на персонала на банките, които НЕ работят и персонала на одиторите, които работят за добри по размер възнаграждения.
  Продължаваме и плащаме, за замразените на частни, общински и държавни пари и загубите които търпят свързаните с различни договори с тях други контрагенти, липси във фикса, включително намалени приходи от ДДС ако банките работеха.
  И накрая ще платим и за допълване на фонда за депозити в законни размери и в цената на бъдещите си отношения с банките ( всеки който му се наложи с която и да е банка) за възстановяване на настоящия защитен фонд, събиран в течение на години - няма кой друг да го плати:).
  Та такива ми ти работи и чакането и отлагането имат само един ефект - нещата стават по-зле и в този смисъл примера даден в статията е показателен - банката три пъти оценена като добра на 11.07, ще трябва най-вероятно да пропадне и да и плащаме масрафа - ние, данъкоплатците и съвършено невинни по-въпроса, благодарение на действията/бездействията на хората, на които сме осигурили заплати, власт и всякакви екстри, за да ни спасяват и не допускат това.
  Е, това ако не е нонсенс, здраве му кажи.

 • 10
  wmz04371669 avatar :-|
  Благодетел

  До коментар [#9] от "tsvetko_51": Изцяло споделям резонното ти мнение по темата и мисля,че днес е денят всеки, който има желание това да бъде променено, просто да го направи....лесно и подходящо е, просто...като гласува...!!!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход