Безконтактните разплащания ще стават все по-популярни

До 2020 г. над половината от електронните транзакции ще стават през мобилно устройство

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

До 2020 г. над 50% от електронните разплащания ще се извършват през мобилно устройство, като в света ще се използват 6 млрд. смартфони. Това показват данните от различни проучвания на международните картови организации (като MasterCard, Visa, American Express и т.н.), цитирани от Мариана Великова-Чаушева, директор "Карти" в Уникредит Булбанк, в рамките на организираната от "Капитал" конференция "Банките и бизнесът".

Прогнозите на анализаторите предвиждат още до края на десетилетието като стандарт да бъдат установени и т.нар. безконтактни разплащания. При тях платежното средство – било то банкова карта, мобилен телефон, часовник или гривна с вграден чип и т.н. – не се въвежда в устройството, което приема плащането (например ПОС терминал), а просто се доближава до него, като при покупки за по-малки суми дори не е необходимо въвеждането на ПИН код от клиента.

Смяна на инфраструктурата

Тази тенденция вече се наблюдава и на българския пазар, където все повече банки започват да издават безконтактни карти и да подменят инфраструктурата си от ПОС терминали с устройства, които могат да приемат такива разплащания. "Всяка изтичаща като валидност банкова карта от миналия декември я подновяваме в безконтактна карта", обяснява Великова-Чаушева. По думите й Уникредит Булбанк вече е издала около 230 хиляди безконтактни карти, а около 15-20% от ПОС терминалите приемат безконтактни разплащания.

Данните на MasterCard също показват нарастващата популярност на този тип транзакции в света и в Европа. Към края на третото тримесечие на 2014 г. безконтактните разплащания с карти на организацията се приемат в 67 страни. От тях 37 са в Европа, а над 14% от картите с логото на MasterCard или Maestro на континента са безконтактни. България попада в групата на страните, в които този дял е в диапазона между 10% и 19% (виж графиката), като по думите на Ваня Манова, мениджър на MasterCard за България и Македония, страната е "в горната граница на тази група". Терминалите, които приемат подобни разплащания на континента, пък са над 16%, като и в това отношение България е в групата страни в диапазона 10-19%.

Изпреварващи темпове

Доказателство за бързите темпове, с които безконтактните разплащания навлизат на българския пазар, са и по-ускорените срокове, в които страната ще подмени платежната си инфраструктура с такава, която може да приема подобни транзакции. Според приетите от MasterCard правила до 2020 г. всички терминали, приемащи разплащания с платежни средства с логото на MasterCard или Maestro, трябва да станат безконтактни. За целта от 1 януари 2016 г. всички нови терминали, които се въвеждат в експлоатация, трябва да имат такава функционалност, а останалите да бъдат подменени до 2020 г. Поради по-високата степен на готовност на България за приемането на безконтактни разплащания сроковете за страната са съответно 1 юли 2015 г. за новите терминали, които се инсталират, и до 2018 г. за подмяната на останалите терминали, съобщи Ваня Манова.

Увеличаващата се популярност на безконтактните плащания и напредъкът на технологиите водят и до нарастването на различни платежни решения като мобилни приложения за мобилни портфейли, обединяващи данните за няколко карти, чипове с платежна информация, които се вграждат в телефони, часовници, гривни и др. "За плащанията вече не можем да мислим просто като за плащания с карти, по-скоро самата пластика може би ще се използва малко по-рядко за сметка на плащанията през мобилни устройства", обобщава Георги Чолаков, акционер и разработчик в софтуерната компания "Сирма бизнес консултинг".