Прехвърлянията между пенсионните компании намаляват

Размерът на преместените суми се увеличава

Леко намаление на хората, които са сменили пенсионната си компания, отчитат от Комисията за финансов надзор. За деветмесечието на тази година броят им е 137 575 души, с над 3000 по-малко, отколкото за същия период на миналата. В края на септември общо осигурените в пенсионни фондове са 4.26 млн. души, а активите на всички дружества са малко над 7.9 млрд. лв. И в трите вида пенсионни фондове е намалял делът на хората, преместили се в нова компания. Най-забележимо е това при доброволните – само 0.39% от всички осигурени са подали заявление и са стигнали до смяна.

Доброволен и служебен избор

Миналата година от януари до септември делът им е 0.65%, което за обичайните тенденции в доброволното осигуряване е доста високо число. При третия стълб на пенсионната система, в който вноски се правят по желание, има много малка мобилност на осигурените. Причината е, че доброволен фонд се избира лично и обичайно това се прави от хора с по-висока финансова грамотност, които преценяват в коя компания искат да се осигуряват. За разлика от тях в универсалните и професионалните фондове често има служебно разпределение (ако работещият не пожелае да избере сам), чак след време клиентът се заинтересува в кое дружество е попаднал и пожелава да го промени. При този вид фондове делът на преместванията е близо 4% от всички осигурени.

Миналата година имаше по-голяма мобилност и заради казуса с неосъществената продажба на "Доверие". Тогава кандидат със съмнително финансиране поиска да купи компанията, но ръководството й се противопостави. До сделка не се стигна, но месеците на неяснота накараха много клиенти на компанията да се преместят. Не на последно място неясната позиция на КФН по случая също изигра негативна роля.

Универсална услуга

Тенденцията от последните години най-големите компании да губят клиенти в универсалните фондове заради прехвърляния се запазва. Този тип схеми са най-масови и са задължителни за всички, родени след 31.12.1959 г. "Доверие" и "Съгласие" имат съответно по 20.8 хил. и 10.2 хил. клиенти по-малко. Нетната разлика между привлечени и напуснали е отрицателна и при малката компания "Бъдеще" с малко над 3 хил. клиенти, както и при "Топлина" с 330 души. Най-много нови клиенти са привлекли универсалните фондове на "ДСК-Родина", "Алианц България", както и "Доверие". Последното обаче е напуснато и от много клиенти, затова нетната разлика е отрицателна.

За разлика от клиентите размерът на прехвърлените суми между отделните дружества е по-голям през тази година. Това е нормално, тъй като с течение на времето по личните партиди се трупват и повече пари. В сравнение с януари - септември на миналата година общата сума е нараснала с 2.6% до малко над 299 млн. лв. От тях 255.4 млн. лв. са преместените суми в универсални фондове, а само 7.2 млн. лв. са от доброволните. Останалите са в професионални, в които се осигуряват работещите при тежки условия на труд.

Преместванията между дружествата
ПоказателI.-IX.2014I.-IX.2013
Прехвърлени клиенти137 575140 738
- универсални125 883127 295
- професионални9 4159 576
- доброволни2 2773 867
Прехвърлени суми (в хил. лв.)299 244291 754
- универсални255 358243 968
- професионални36 66239 095
- доброволни7 2248 691
Източник: КФН