Saxo Bank предупреждава за бурно начало на 2015 г.

Средиземноморските държави ще осигуряват растежа на еврозната през годината

Reuters
Reuters    ©  Reuters
Reuters
Reuters    ©  Reuters

Анализаторите от инвестиционната банка Saxo Bank предупреждават, че световната икономика и политика са извън синхрон повече от всякога и пазарите са изправени пред големи геополитически рискове, които могат да се задълбочат с понижаването цените на петрола.

Парична политика

Специалистите изтъкват, че в момента инфлацията е на едно от най-ниските си нива през последните десетилетия, въпреки че в повечето от развитите икономики паричната политика е силно експанзивна, а в развиващите се пазари е рестриктивна. Федералният резерв на САЩ е единствената централна банка от развитите икономики, която се очаква да започне рестриктивен цикъл съвсем скоро, вероятно около средата на годината. Според Стийн Якобсен, главен икономист на Saxo Bank, балансирането на световната икономика през 2015 г. ще изисква противодействие на забавянето в развиващите се пазари, справяне с дефлацията и изправяне срещу нарастващия процент на дълга в брутния вътрешен продукт.

Според него "пътят на най-малкото съпротивление през 2015 г. е по-ниският долар, стабилни до малко по-високи цени на енергията и непроменени лихвени проценти". Въпреки това точката на максимално разместване, резултат от продължаващите тенденции, започнали през 2014 г., ще е видима и през първото тримесечие на 2015 г., тъй като Европейската централна банка рискува да вземе противоречивото решение да въведе нова програма за количествени облекчения.

Според Saxo Bank валутните пазари ще срещнат значителна волатилност през 2015 г. Най-вероятната тенденция е отслабване на щатския долар, макар че се очаква поскъпването на тази валута да продължи през първото тримесечие. Анализаторите предупреждават за възможни валутни войни, особено в Азия.

Икономически растеж

Прогнозите на банката са световната икономика да нарасне с до 3% през 2015 г. в сравнение с 2.2% през 2014 г. вследствие на по-ниските цени на енергията, по-леките мерки за бюджетна дисциплина в развитите икономики и по-високия ръст на търговията. Експертите на финансовата институция са на мнение, че най-голям риск за световния растеж през 2015 г. ще окаже геополитическото напрежение. Saxo Bank очаква икономиката на САЩ да расте с около 3% през 2015 г., тази на еврозоната с 1%, а в Китай растежът да се забави до 6.7% въпреки предприетите мерки за стимулиране от страна на Пекин. Въпреки относително ниския темп на растеж в еврозоната през 2015 г. Saxo Bank предвижда държавите - членки от средиземноморския регион и Източна Европа, да са водещи по ръст на БВП през годината.