"Евроинс иншурънс груп" се е финансирал с облигации за 10 млн. евро

При първичното пласиране всички книжа са изкупени от швейцарския фонд 12 Capital.

Асен Христов, председател на надзорния съвет на "Еврохолд България"
Асен Христов, председател на надзорния съвет на "Еврохолд България"    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Асен Христов, председател на надзорния съвет на "Еврохолд България"
Асен Христов, председател на надзорния съвет на "Еврохолд България"    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Застрахователното поделение на "Еврохолд България" - "Евроинс иншурънс груп", е издало дългови книжа, които са качени за търговия на Ирландската фондова борса, съобщиха от холдинга. Облигациите са подчинен срочен дълг от 10 млн. евро, чрез който застрахователният холдинг разширява и стабилизира дейността си, стана ясно от коментара на ръководството му. Първоначално емисията е пласирана при частно предлагане, като облигации са записали фондове на 12 Capital – базирана в Швейцария инвестиционна компания, чийто фокус е в застраховането. Впоследствие облигациите са качени за вторична търговия на Ирландската фондова борса, където се търгуват и в момента. Емитирането на облигациите досега не е обявявано в българските канали за комуникация на "Еврохолд", което е публично дружество.

Дълг с висока доходност

Председателят на надзорния съвет на холдинга Асен Христов обясни, че емитирането е било с цел швейцарският фонд да направи инвестиция чрез подчинен срочен дълг. Книжата не са обезпечени и са издадени на 18 декември миналата година, падежът му е през декември 2021 г. Лихвата по подчинения дълг е 3-месечен Euribor с надбавка от 13% годишно. Ако "Еврохолд България" издаде друга подчинена гаранция в полза на облигационерите, т.е. ако гарантира дълга на дъщерното си дружество, се предвижда лихвата да падне до 3-месечен Euribor с 9.75% надбавка годишно. Плащанията са на всеки три месеца, а главницата ще бъде погасена на датата на падежа.

На общото събрание на "Еврохолд България" на 17 март се предвижда акционерите да гласуват предложението за издаване на гаранция от холдинга. Това би намалило значително разходите за лихви и според ръководството идеята ще бъде приета. Пласирането на облигациите е направено през BNP Paribas Securities – Люксембург, става ясно от проспекта на емисията.

Чужди инвестиции

Финансирането от швейцарския 12 Capital е втората финансова подкрепа за застрахователния бизнес на "Еврохолд" за последните месеци. В края на ноември от финландската компания KJK Capital Oy обявиха, че влизат като инвеститор в "Еврохолд България", с което ще осигури на дружествата в българския холдинг 8 млн. евро за нови инвестиции. Финансирането беше по-различно от това на подчинените облигации – KJK Capital II Sicav-Sif купи 12% от капитала на "Еврохолд" срещу 8 млн. евро. Продавачи на дела бяха застрахователните дружества от "Евроинс иншурънс груп", в които директно влязоха парите от продажбата.