Лекo съдебнo обезкървяване

След изгубена битка с миноритарни акционери Инвестбанк беше принудена да намали капитала си с 9.6 млн. лв.

Съдебното решение е по иск от бивши управляващи в банката, които от години воюват с настоящия собственик Петя Славова
Съдебното решение е по иск от бивши управляващи в банката, които от години воюват с настоящия собственик Петя Славова    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Съдебното решение е по иск от бивши управляващи в банката, които от години воюват с настоящия собственик Петя Славова
Съдебното решение е по иск от бивши управляващи в банката, които от години воюват с настоящия собственик Петя Славова    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Според банкери и анализатори настоящата 2015 г. ще мине под знака на трупане на защитни буфери. Причината е, че от началото на следващата година започва оценка на качеството на активите и стрес тест на целия сектор. И логично всички институции предпочитат да имат достатъчно собствен капитал, за да посрещнат евентуално принудително отписване на лоши кредити без нужда от външна подкрепа. На този фон решението да се намали капиталът на банка изглежда напълно нелогично.

Такова обаче все пак е принудена да вземе контролираната от Петя Славова Инвестбанк. Обратното изкупуване и обезсилването на 9.6 млн. акции не е плод на мениджърска самонадеяност или акционерна воля, а на съдебно постановление, с което се отменят решения, взети на общо събрание през 2010 г., сред които и увеличение на капитала. След дълга юридическа схватка с двама миноритарни акционери решението окончателно влезе в сила и Инвестбанк нямаше друг избор, освен да го изпълни. Въпреки това обаче от банката с близо 2 млрд. лв. активи не са притеснени - капиталовата адекватност ще остане далеч над изискваните по европейския регламент и според вътрешните анализи няма да има нужда от допълнителен капиталов ресурс. Това изглежда смело твърдение предвид факта, че последните отчети са заверени от одитора с квалифицирано мнение. За 2013 г. обяснението на KPMG (която заверяваше без забележки резултатите на обявената в несъстоятелност заради отрицателен капитал КТБ) е, че върху 187 млн. лв. просрочени с над 180 дни кредити са заделени едва 6.4 млн. лв. провизии, тъй като мениджмънтът ги приема за 100% възстановими. Все още не е наличен одитиран отчет за 2014 г., а според представените в БНБ данни отчетените обезценки през годината са за 11 млн. лв.

Стари вражди

Намалението на капитала не е неочаквано и то става факт чак сега, защото разрешението от БНБ е получено на 23 април. Иначе съдебното решение е още от 2012 г., влиза в сила през юли 2014 г., а решението на общото събрание на акционерите е от ноември 2014 г. Така всъщност и банката, и регулаторът би трябвало да са добре подготвени. В заповедта, подписана от подуправителя на БНБ Димитър Костов (който изпълнява длъжността на отстранения подуправител, ръководещ "Банков надзор", и обвиняем покрай КТБ Цветан Гунев), изрично се посочва, че разрешението се дава, защото е "единственият начин за изпълняване на влязло в сила съдебно решение" и то е, при условие че с намалението банката няма да наруши регулаторните изисквания за капитал.

Самото съдебно дело е резултат от бурното минало на Инвестбанк, където още през 90-те години на миналия век се водеха акционерни схватки между различни фракции. Всъщност единият от двамата ищци, поискали отмяната на решенията, е Кирил Льосков, бивш член на надзора на банката (тогава под името МОБ "Св. Никола") и главен секретар на Ловешката епархия. Той е близък до основателя на банката Цветан Начев и двамата дълги години водеха битки с настоящите собственици на банката, след като през 1998 г. контролът беше овладян от Петя Славова, тогавашния й съпруг Митко Събев и партньора му Денис Ершов. През 2002 г. лагерът на Начев успя по аналогичен начин да събори решенията на всички общи събрания, вземани последните четири години, и банката дори за кратко беше управлявана от назначени от БНБ квестори, но това не се оказа достатъчно да се върне контролът. Сега също няма индикации, че нещо фундаментално ще се промени.

Лека декапитализация

На хартия обезсилването на 9.6 млн. от всичките над 131 млн. акции не сменя контрола. Те ще бъдат изкупени от акционерите, които са ги записали през 2010 г. -  Петя Славова (3.7 млн.) пряко и косвено чрез "Феста холдинг"(5.9 млн.). Това означава, че нейния дял малко ще падне, но ще остане сумарно над 50%, докато този на влезлия в банката като акционер през 2012 г. Адил Саид Ахмед ал Шанфари ще се покачи от 31.7% на 34.2%, но по устава на Инвестбанк това не му дава повече правомощия. Още при появата му в банковите среди се говореше, че оманският гражданин не е реален собственик, а подставено лица за местни играчи. Индикация за това е и че върху притежаваните от него акции има вписан особен залог - нещо, което не се връзва с биографията му на син на омански шейх милионер и вицепрезидент на фамилната корпорация Shanfari Group.

Иначе от Инвестбанк подчертават, че без съдебното решение акционерите не са имали намерения за предприемане на подобна стъпка. По данни от банката капиталовият излишък към 31 март 2015 г. е 150.9 млн. лв. , а след приспадане на задължително изискуемите капиталови буфери - 92.7 млн. лв. Така, дори и след изваждането на 9.6 млн. лв., капиталовата адекватност остава далеч над регулаторните минимуми. Например базовият капитал от първи ред спада от 17.35% на 16.44%, а общата капиталова адекватност - от 22.15% на 21.35%.

"Инвестбанк е разработила капиталов план до 2017 г. и във вариант намаление на акционерния капитал с 9.6 млн.лв. на база заложените цели в бизнес стратегията си. Текущият капиталов излишък след намаление на капитала е достатъчен да покрие нарастването на активите на банката в съответствие със заложените бизнес показатели", коментираха от институцията за "Капитал". Оттам обясниха още, че за момента няма конкретно решение дали средствата, получени от акционерите при обратното изкупуване на акциите, да бъдат върнати в банката, както и че не се предвижда ново увеличение на капитала преди предстоящия преглед на качеството на активите и стрес тестове на банковата система.

"Проведеният стрес тест при сценарий "статичен баланс" и рязко влошаване на качеството на кредитните експозиции за тригодишен хоризонт показа, че капиталовият ресурс към момента е достатъчен и приемлив", гласи самооценката на Инвестбанк.

Във всеки случай одитираните финансови резултати, а впоследствие и независимият цялостен преглед трябва да дадат представа доколко тя е била реалистична. Числата за капиталовите излишъци изглеждат внушително, но при поставените под съмнение от одиторите заеми за близо 200 млн. лв. те може да се окажат крайно недостатъчни при едни по-строги критерии, заложени в прегледа на активите. А и след скандала, който почти им коства лиценза, KPMG имат всички основния да са още по-внимателни какво подписват.