Повече правомощия за БНБ без повече контрол
19 Нови
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Повече правомощия за БНБ без повече контрол

Повече правомощия за БНБ без повече контрол

Какво предвижда новият закон за преструктурирането на банки

6263 прочитания

© Shutterstock


През миналата седмица Министерството на финансите публикува за съгласуване проект на Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.  Това беше дълго очаквано, защото с този закон трябва да се транспонира Директива 59 от 2014 г., която един от ключовите стълбове на т.нар. банков съюз. Представители на държавите членки (включително и на БНБ) и Европейската комисия обсъждаха съдържанието на директивата още от 2012 г. Основните принципи, залегнали в директивата, всъщност въвеждат законодателно договорените на международно равнище принципи на режимите за преструктуриране на кредитни институции в рамките на консултативната група на Института за финансова стабилност към Банката за международни плащания в Базел.

Закъснял и с недостатъци

Посочената директива трябваше да бъде транспонирана в националните законодателства, включително и в българското, в срок до края на 2014 г. От страниците на този вестник още през август подчертах колко важно е това да се случи. До края на годината обаче не бе представен дори официален законопроект. Основателен е въпроса защо властите се забавиха толкова дълго? Потенциалните отговор на този въпрос са два: традиционната мърлявщина от страна на отговорните институции или съзнателно забавяне поради наличие на някакви съображения, опасения или частни интереси. Общественият интерес изисква намирането на отговор, а отговорът вероятно се съдържа в принципите, постановени от директивата. Така или иначе обаче още от края на януари тази година Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България заради забавянето. По правило България има два месеца да даде обяснения и после още два да приведе законодателството си в съгласие с европейското.

С директивата се въведе справедливият принцип за защита на публичния интерес. Той се реализира посредством изискването преките загуби и разходите по преструктурирането на фалиращи банки  да се поемат първо от акционерите, след това от всички кредитори на преструктурираната (фалиращата) банка, от фондовете за преструктуриране, създадени с вноски на банките, и най-накрая да се използват публични средства на данъкоплатците. Вземанията на гарантираните вложители са изцяло защитени в процеса на преструктуриране на фалираща банка.

Проектозаконът в предложения вид по мое лично мнение страда от съществени недостатъци. Те са в областта на институционалното разпределение на отговорностите, което трябва да бъде преразгледано, заради това, че допускат в една институция (в случая БНБ) да се съсредоточават две отговорности като банковия надзор и преструктурирането на банки с потенциален нерегулиран конфликт на интереси. Вторият проблем е, че с предложения статут не се гарантира достатъчна независимост на решенията на преструктуриращия орган от намесата на други институции, лица и дори обществени, политически и неправителствени организации. Третият недостатък е, че делегираните правомощия на преструктуриращия орган не са балансирани с въвеждане на ясен механизъм за отчетност и обществен контрол на дейността.

Каква може да е алтернативата

Какво бих предложил.

Първо, да се създаде независима публична институция (съвет за преструктуриране), чийто управителен съвет се избира от Народното събрание. Членовете му могат да се номинират както следва: Председателят по предложение на Министерския съвет, 3 членове от парламента и 1 представител, номиниран от асоциацията на банките. Тази институция ще се издържа от управлението на средствата, постъпващи във фонда за преструктуриране, който ще се набира със средства, постъпващи от вноските на банките.

Това предложение е мотивирано от разбирането, че с изваждането от структурата на централната банка така се запазва нейната независимост и се избягва конфликтът на интереси. Например: в еврозоната Единният орган за преструктуриране е независима институция, отчетна пред Европейската комисия и Европейския парламент със седалище в Брюксел. Този положителен опит се споделя и от други държави като Германия и Гърция, където институцията за преструктуриране (съответно Sofin и HFSF) функционират успешно извън структурата на централната банка.

Второ, действията на съвета за преструктуриране и неговите членове трябва да са независими и обективни в защита на обществения интерес. Председателят, заместник-председателят и членовете на съвета нямат право да искат, нито да приемат указания от други институции, органи или други лица и частни организации. В разискванията и процеса на вземане на решения в рамките на съвета за преструктуриране те изразяват своите собствени мнения и гласуват независимо. Нито държавите органи, нито който и да е друг публичен орган или други лица и частни организации не може да се опитва да въздейства върху председателя, заместник-председателя или членовете на съвета за преструктуриране. След като освободят постовете, председателят, заместник-председателят и членовете трябва да продължават да бъдат обвързани от задължението за лоялност и дискретност по отношение на приемането на определени функции или придобивки, като например да не преминават на работа в институции, които са били предмет на преструктуриране или биха породили съмнение за конфликт на интереси.

Трето, предоставянето на широки правомощия на независима агенция за преструктуриране е необходимо да се балансира, като се въведе подходящ механизъм за гарантиране на обществената отговорност и отчетност на нейната дейност пред Народното събрание и обществото. Ръководството на агенцията следва да се отчита периодично за дейността си пред НС и пред МС, като публикува годишен отчет за дейността си. Председателят трябва да представя отчета за дейността си пред НС и публично да отговаря на поставените въпроси.

По искане на НС или по своя инициатива председателят на съвета за преструктуриране трябва да може да бъде изслушван от компетентната комисия на НС относно изпълнението на задачите, свързани с преструктурирането. Членовете на съвета за преструктуриране трябва да могат да отговаря устно или писмено на въпроси, отправени към тях от народни представители. При поискване председателят може да провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на НС. По време на разследвания, провеждани от НС, съветът за преструктуриране сътрудничи на народните представители.

От изключителна важност е посочените недостатъци на законопроекта да бъдат своевременно отстранени при разглеждането от Народното събрание. В противен случай рискуваме общественият интерес да не е достатъчно защитен и казусът КТБ да се повтори отново, но този път с друго име, като цената бъде заплатена пак от данъкоплатците.

Авторът е финансов анализатор и бивш директор на дирекция "Финансова стабилност" в БНБ.

Най-важните промени

- Към БНБ се създава специално звено за преструктуриране, което по идея трябва да е независимо от структурите, отговорни за осъществяване на банковия надзор. Аналогично в Комисията за финансов надзор се прави звено, отговарящо за инвестиционните посредници.

- Създава се фонд за преструктуриране на банките. Той ще бъде попълван с вноски от самите банки и ще се управлява от фонда за гарантиране на влоговете. Целта е той да достигне 2% от размера на гарантираните депозити в банките. Това трябва да стане в рамките на 10 години чрез равномерни вноски. Те обаче няма да са еднакви за всички банки, а ще са рисково претеглени. БНБ трябва да определи както общия размер на вноската за 2015 г., така и индивидуалните за всяка банка до три месеца след влизането в сила на закона.

- При необходимост за преструктуриране могат да се ползват и средства от эонда за гарантиране на влоговете. В такъв случай вноската за него ще трябва да е съобразена така, че средствата да се възстановят за не повече от шест години.

- Всяка банка трябва да изготвя план за преструктуриране, който подлежи на одобрение и който трябва да се актуализира ежегодно.

- Органът за преструктуриране информира министъра на финансите за решенията си, когато оказват негативно въздействие върху публичните финанси или могат да доведат до необходимост от държавна подкрепа.

В допълнение към директивата

- Въвежда се възможност БНБ да отнема лиценза на банка, когато прецени, че влоговете са станали неналични. Това беше един от проблемните моменти, заради който въпреки европейските правила гарантираните депозити не бяха изплатени повече от пет месеца след затварянето на КТБ.

- Максималният срок на специален надзор се съкращава от шест на един месец.

- Премахва се изцяло функцията на квесторите и се въвежда временни управители. Срокът те да представят отчет и доклад за състоянието на банката се съкращава от един месец на 10 дни от назначаването им.

- При осребряването на имуществото фондът за гарантиране на влоговете става привилегирован кредитор спрямо останалите негарантирани вложители. След него се нареждат физически лица или микро-, малки и средни предприятия и чак след тях всички останали кредитори.

9 коментара
 • 1
  proza avatar :-|
  proza

  Такъв пладнешки грабеж, като ограбването на КТБ, не е познат в ЕС. Но ние въвеждаме нашите правила, не ни устройват техните.Всеки закон в БГ е предпоследен и винаги има вратички за измъкване. Законът тук е като врата у поле, така че няма какво да ни забаламосвате с този закон. Където е крадено, пак ще се краде.

 • 8
  klepoev avatar :-|
  Adam

  Пълни глупости, бях сигурен, че вниманието ще бъде насочено къде ще бъде преструктуриращия орган, а не по същество и целта е точно да се допусне да му се влияе. Какви конфликти на интереси вижда Борис Петров (бивш началник на отдел Анализи в БНБ, който май си търси нова институция извън БНБ) между органа, кой контролира състоянието на банките, като всъщност има доста оперативна работа по преглед на представените планове от банките и др. и надзора, който върши подобни задачи но в много по-широк обхват и цели?? Не само че няма конфликт, а е абсолютно наложително двете звена да си сътрудничат и обменят информация. Да не говорим, че по отношение на независимостта, за която автора говори- няма как парламента да осигури независимост, а точно обратното- ще се люшкат при всяка промяна в настроенията на народните представители, да не говорим за избори, абсурдно е.
  Като оставим настрана репутацията на БНБ в момента, заради Искров (в БНБ работят и много кадърни хора), ако успеят освен нов управител, което е крайно време да се случи, да привлекат и задържат добри професионалисти от сектора - безусловно мястото на този орган е в единствено в БНБ!!

 • 9
  zax50315885 avatar :-|
  Teaser

  До коментар [#8] от "Adam":

  Ако в БНБ има достойни хора не лошо да ги посочите, че те така са се окопали, за да излизат на преден план само недостойните....а за конфликтите на интереси смятам, че Б. Петров е прав..не може Искров и компания да диктуват как ще се оздравява банката, която със слабия си надзор и припяванията с банковите мениджъри са докарали до неплатежоспособност. Става дума за публични пари и разпределение на богатство, в което с действията си от юни насам от БНБ показват, че публичния интерес не е на преден план.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK