МВФ: Енергийните субсидии надхвърлят 5.3 трлн. долара

Финансовата подкрепа направителствата за сектора достига 6.5% от световния БВП

Правителствата от цял свят продължават да определят цени за енергията, които не отговарят на страничните ефекти от производството й за околната среда и здравето, показва доклад на Международния валутен фонд (МВФ). Според изчисленията на институцията държавните субсидии за енергийния сектор през тази година ще достигнат 5.3 трлн. долара, след като се приспаднат данъците.

Големи виновници

Фондът сочи Китай като особено явен пример за държава, която не е успяла да наложи плащания на своите над 1 млрд. потребители на енергия за замърсяването, причинено от голямото използване на изкопаеми горива. Според МВФ Пекин ще отговаря за 2.3 трлн. долара от енергийните субсидии през тази година. На второ място се нареждат Съединените щати, където субсидиите за сектора се оценяват на 699 млрд. долара, следвани от Русия, Европейския съюз, Индия и Япония.

Докладът на МВФ идва на фона на усилията на близо 200 държави да се договорят за споразумение за борба с глобалното затопляне преди международната среща по въпроса, която ще бъде проведена в Париж през декември. Премахването на субсидиите за използване на изкопаеми горива и определянето на цена за въглеродното замърсяване се сочат като основни мерки, които международната общност може да приложи, за да предотврати по-нататъшно повишаване на температурите, отбелязва Reuters.

МВФ от дълго време призовава правителствата да премахнат субсидиите преди облагане с данъци, които позволяват на фирмите и домакинствата да закупуват въглища, бензин и други замърсяващи горива на цени под пазарната им себестойност. В доклада си МВФ изтъква, че много правителства, включително тези в Египет, Индия, Индонезия и Йордания, в скоро време са повишили вътрешните цени на тези горива, за да ги приведат в съответствие с международните нива.

Огромни последици

В новото си изследване фондът обръща внимание и на субсидиите след облагане с данъци, тъй като вследствие от тях дори повишените цени не отразяват фактори като несправедливи данъчни предимства и ефектите от замърсяването за здравето. В предишния си доклад по въпроса от 2013 г. МВФ изчислява, че енергийните субсидии след облагане с данъци са възлизали на 2 трлн. долара през 2011 г., или около 2.9% от световния БВП. Според новите данни тези субсидии са достигнали 4.9 трлн. долара през 2013 г. и са на път да достигнат 5.3 трлн. през тази година, което представлява 6.5% от световния БВП.

"Фискалните последици са огромни – тези 5.3 трлн. долара субсидии надвишават разходите за здравеопазване в световен мащаб", заявяват анализаторите на МВФ. Те изтъкват, че около три четвърти от щетите от тази енергийна политика са за сметка на частните потребители, което означава, че е в техен собствен интерес субсидиите да бъдат премахнати.