Плахо раздвижване на лизинговия пазар

Портфейлът нараства с 18.8 млн. лв. за първите три месеца и достига 3.14 млрд. лв.

Оживлението е основно в транспортния сектор.
Оживлението е основно в транспортния сектор.    ©  Красимир Юскеселиев
Оживлението е основно в транспортния сектор.
Оживлението е основно в транспортния сектор.    ©  Красимир Юскеселиев

Съживяването на българската икономика в началото на годината постепенно започва да се усеща и на лизинговия пазар. Раздвижването през първите три месеца на 2015 г. все още е само в отделни сегменти, но прогнозите на сектора като цяло са положителни. Повод за оптимизъм дават както по-доброто икономическо представяне, така и очакванията за активизиране по линия на европейските фондове.

Първи положителни сигнали

Тенденцията се вижда и от данните от секторната статистика, публикувана през миналата седмица от БНБ. За първото тримесечие на годината вземанията на лизинговите компании са се увеличили с 18.8 млн. лв. спрямо края на 2014 г. до 3.14 млрд. лв. Пикът в обема на пазара беше достигнат в края на 2008 г., когато вземанията на дружествата в сектора по финансов и оперативен лизинг бяха 5.99 млрд. лв. Оттогава портфейлите почти неизменно се свиват, следвайки забавянето на икономиката и отложените инвестиционни планове на бизнеса. Така въпреки тримесечния ръст обемът на пазара все още остава под отчетените преди година 3.3 млрд. лв.

"Като цяло размерът на пазара остава непроменен – от порядъка на 3 млрд. лв., което показва, че обемите, които се сключват като нов бизнес, все още не могат да надвишат погашенията по съществуващия портфейл", отбелязва изпълнителният директор на "Интерлийз" Атанас Ботев.

Подобрението в началото на 2015 г. е изцяло благодарение на нарастването на вземанията по финансов лизинг и по-конкретно при товарните и лекотоварните автомобили, докато при оперативния се запазва наблюдаваната през последната година тенденция на свиване на обемите.

"Лизинговането на товарни автомобили беше основната ни дейност през първото тримесечие", посочва управителят на "Сожелиз" Михаил Комитски. По думите му в началото на годината е имало доста подновявания на транспортни автопаркове, което е допринесло за растежа.

"Отчитаме индикации за раздвижване на пазара, към момента основно в транспортния бизнес и селското стопанство", посочва от своя страна и изпълнителният директор на "Уникредит лизинг" Александър Кръстев. "Ръстът в тези сектори е повлиян от изместването на операции на чуждестранни транспортни компании у нас и стартиралите европейски програми", обяснява той.

Умерен оптимизъм

Данните на БНБ за новосключените договори за товарни и лекотоварни автомобили също показват над 23% годишен ръст в сегмента. С близо 10% са се повишили и новите вземания по лизингови договори за леки коли. И в двата сегмента статистиката сочи спад на тримесечна база, но от сектора обясняват, че при леките автомобили например последното тримесечие на годината е традиционно силен период заради повишеното потребителско търсене, което прави базата за сравнение по-висока. При товарните автомобили също се наблюдава подобна сезонност с по-високи обеми нови договори в последните тримесечия, показват статистическите данни от последните няколко години. Прогнозите на представителите на сектора са двата сегмента да са сред основните двигатели на пазара и през 2015 г.

Оптимизъм има и по отношение на други машини. "Очакванията ни са за лек ръст на обемите в индустрията до края на годината, като съществен фактор ще бъдат еврофондовете и експортно ориентираният бизнес предвид по-бързото от очакваното възстановяване на износа", прогнозира Кръстев.

За момента данните на БНБ сочат продължаващ спад в обемите при лизинговането на машини, съоръжения и индустриално оборудване. Сегментът се свива както на тримесечна, така и на годишна база. "Земеделците изчакват европейските програми, но може би след тръгването им ще видим раздвижване в сегмента от май нататък", обяснява Комитски. Той от своя страна отбелязва и наблюдаваното през първото тримесечие известно раздвижване и при лизинга на строителна техника, където от доста време не е имало значими сделки.

След две последователни години на свиване в обема на необслужваните вземания в началото на 2015 г. статистиката показва минимален ръст – с 0.33% спрямо края на 2014 г. Обемът обаче остава под отчетеното преди година, а делът на нередовните вземания спрямо общия портфейл се свива до 29.97% при 30.16% за предното тримесечие.