Смените между пенсионните компании намаляват

Неизвестността и очакваните законови промени водят до изчакване сред осигурените

В момента в универсалните фондове има осигурени над 3.42 млн. души
В момента в универсалните фондове има осигурени над 3.42 млн. души    ©  Юлия Лазарова
В момента в универсалните фондове има осигурени над 3.42 млн. души
В момента в универсалните фондове има осигурени над 3.42 млн. души    ©  Юлия Лазарова
Най-печеливши от нетната разлика в прехвърлянията са от "ДСК–Родина", а най-губещи - "Съгласие".

Осигурените, които са сменили пенсионната си компания, значително са намалели през първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на миналата. По данни на Комисията за финансов надзор (КФН) от януари до март осигурителната си компания са променили малко над 42 хил. души, с 16% спад спрямо същия период на миналата година (виж графиката).

Според представители на пенсионните компании основната причина за отлива на желаещи за промяна е несигурността около политическите решения от края на миналата и началото на тази година. През декември представители на правителството изненадващо решиха да ограничат осигуряването в частни пенсионни фондове и да стимулират повече хора да внасят осигуровките си само в държавната система. Промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) вече са влезли в сила, към тях обаче има много поднормативни актове, които не са приети. Няма яснота дали ще бъдат запазени последните промени, или ще има нови и това кара хората да изчакват, смятат от пенсионните дружества.

Държавен избор

В момента в универсалните фондове има осигурени над 3.42 млн. души. Средно 1.13% от тях са сменили пенсионната си компания в рамките на първите три месеца на годината. Промените в КСО предвиждат всеки от тях да има право да се премести еднократно в държавната система. Тоест всички пари от осигуровките му да отиват към НОИ и после да получава само и единствено държавна пенсия. За да се стане възможен този избор, трябва да се приеме наредба, която все още не е официално готова. При преместване само в НОИ вече няма лични партиди, няма и натрупване на доходност. За размера на пенсията ще се разчита само на държавата, бъдещите приходи на НОИ и състоянието на бюджета.

От началото на годината започващите първа работа с трудов договор имат 12 месеца да изберат универсален фонд. Ако не го направят, остават само в НОИ. От началото на работата до момента на избора им вноските за пенсия се събират по сметки в НАП. На въпрос колко пари са събрани така и от колко хора от приходната агенция и от Министерството на финансите заявиха, че на този етап няма да коментират.

Да почакаме, докато мине

Според Милен Марков, изпълнителен директор на ПОК "Съгласие", намалението на хората, сменили пенсионната си компания, се дължи на неизвестността от бъдещи пенсионни реформи. Той призна, че посредниците и агентите им не са толкова "агресивни" в привличането на клиенти и изчакват какво ще се случи с поредните опити за пенсионна реформа. Липсата на агресивност и на високи комисиони е обяснението на Марков за нетната загуба на клиенти от страна на "Съгласие". Напусналите трите фонда на дружеството са с близо 3800 души повече от постъпилите от други компании. По този показател с нетна загуба е и "Доверие", както и някои по-малки дружества.

Най-печеливши от прехвърлянията през първото тримесечие са от "ДСК–Родина", привлекли повече от 5 хил. допълнителни клиенти. Изпълнителният директор на дружеството Николай Марев също смята, че несигурността за пенсионните реформи е довела до отлив на желаещи да се местят. По отношение на многото привлечени осигурени от други компании Марев беше лаконичен: "Дължи се на добра пазарна стратегия".

Със сигурност на компаниите ще им трябва много добра пазарна стратегия да задържат клиентите си, след като бъде приета наредбата и осигурените могат да се преместват в НОИ. Опасенията са, че служители на държавни компании, на общински структури и на частните дружества, зависими от държавни поръчки, ще бъдат посъветвани да се местят в държавната система. Според сегашните разпоредби връщане обратно в универсален фонд не може да има. Пенсионните компании трябва да работят и за привличане на сега започващите работа. Те вече не се разпределят служебно между всички дружества, а имат 12 месеца срок да изберат частна компания с лична партида или НОИ.