Нов застрахователен кодекс ще увеличи защитата на клиентите
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Нов застрахователен кодекс ще увеличи защитата на клиентите

Авторите на проекта се надяват да намалят излишните съдебни дела и навлизането на посредници при плащане на искове

Нов застрахователен кодекс ще увеличи защитата на клиентите

Компаниите трябва да увеличават капитала си, а възможностите за отказ на обезщетение се ограничават

Весела Николаева
11011 прочитания

Авторите на проекта се надяват да намалят излишните съдебни дела и навлизането на посредници при плащане на искове

© Анелия Николова


10

млн. лв. става лимитът за обезщетения на пострадали и загинали при катастрофи.

Изцяло нови изисквания към капитала и платежоспособността на застрахователните компании и премахване на пълната забрана да се купуват дялове в капитала им със заеми. Това са част от промените в новия Кодекс за застраховането, подготвен от Комисията за финансов надзор. Текстовете вече минаха първоначалното обществено обсъждане и вече са предадени в Министерството на финансите, където до 20 юли ще събират становища по проекта. След това той ще влезе в Министерския съвет, а оттам и в Народното събрание. Ако всичко мине без пречки, до края на годината в България може да има изцяло нов застрахователен кодекс, който е съобразен с последните европейски изисквания. Застрахователите официално получиха новия проект във вторник и до редакционното приключване на броя тези, които потърсихме за мнение, не успяха да изпратят становища. Новият кодекс се различава малко от проекта, който беше подготвен от КФН в началото на годината - взети са предвид забележки на бизнеса.

Повече капитал

Причината да се направи нов закон, вместо да се променя старият, са многото нови неща, които трябва да бъдат приети, се посочва в мотивите. Директивата "Платежоспобност 2" (Solvency II) трябва да намали до минимум вероятността застраховател да не може да покрива задълженията си. Освен за капитал и резерви нови механизми ще осигуряват по-добра защита на потребителите, ще има ясно разписани изисквания към посредниците и към начина на продажба на продуктите.

Премахването на забраната да се придобиват акции в застраховател със заеми ще облекчи много инвеститори. Според предложението за придобиването на дял от 10% или повече ще трябва да се подаде уведомление до надзора, който да прецени дали инвеститорът е достатъчно стабилен финансово. По-високи изисквания ще има за капитала на компаниите, които предлагат полици "Злополука" и "Заболяване". Само за общо застраховане минималният капитал на компания трябва да е 5 млн. лв. Сега той е 4.6 млн. лв. Ако предлага "Гражданска отговорност" за автомобили, капиталът трябва да бъде поне 7.4 млн. лв., колкото е и за животозастраховател. В момента минималният е 7 млн. лв. Ако едновременно продава полици "Заболяване", "Злополука" и класически животозастраховки, то капиталът трябва да е 12.4 млн. лв. По-малките застрахователи, които предлагат ограничен брой полици и работят само в България, ще могат да запазят финансовите си показатели според сегашните изисквания. КФН ще може с наредба да ограничава вложения по животозастраховки, свързани с инвестиционни фондове. При този вид продукт част от премията се плаща за класическа защита – заболяване и смърт, а друга част се влага в инвестиционен фонд, който носи доходност.

Надзорът над компаниите вече ще е "рисково базиран" и "в перспектива". Това означава, че КФН трябва да прави преценка за рисковете, поети от компаниите, как се отнасят към пазарното им положение, има ли опасност от финансови трудности.

"Гражданска отговорност" - с една цена и офлайн

Забранено остава сключването на "Гражданска отговорност" онлайн заради изискването за писмена полица и стикер. Тя обаче ще може да се продава от разстояние, ако клиентът може да изпрати на застрахователя или посредника му копие на талона на автомобила, от които да се виждат всички данни за определяне на цената. При всички случаи сключването на задължителната полица е свързано с изпращане на хартиени документи по куриер и това няма изгледи скоро да се промени. В кодекса изрично е заложено, че "Гражданска отговорност" важи за целия ЕС и всички държави от системата "Зелена карта". Абсолютно се забранява плащането на допълнителна премия или връщане на отстъпка, за да се издаде сертификатът. Той ще се издава заедно с полицата, без да се плаща допълнително. Сега би трябвало да е така, но само по разпоредба на КФН. Заради липсата на изрична забрана в закона много застрахователи успяват да направят различни тарифи и да искат доплащане за "Зелена карта". При разсрочено плащане, ако клиентът не погаси една вноска по "Гражданска отговорност", застрахователят ще може да прекратява веднага договора, стига да го е посочил като условие в полицата.

Ново в кодекса ще е задължението застрахователите да регистрират по дата всяка заведена претенция заедно с датите, на които са получавани допълнителни документи по нея. Законотворците посочват, че така ще се премахнат случаите, когато клиентите на компаниите нямат доказателства, че са им изпратили исканите документи. Това е чест повод да се откаже изплащане на обезщетение или то да бъде намалено. Новият кодекс ще ограничава и практиката посредници да се намесват при получаването на застрахователни обезщетения. Това ще стане, като завеждането на застрахователна претенция трябва да е писмено и с точни данни за банковата сметка, по която да се превежда обезщетението. Според авторите така ще се гарантира навременното плащане и ще се намали рискът трети лица да получат парите и да злоупотребят. В момента, особено при катастрофи, е практика посредници, често адвокати, да търсят пострадалите и техни роднини и да им предлагат прехвърляне на правата. Според мотивите в проекта посочването на банковата сметка ще намали и воденето на излишни съдебни дела. Такива ще има, ако няма отговор от застрахователя в срок, ако е отказано плащане или пострадалият иска по-високо обезщетение.

Защита на клиента

Допълнителни срокове ще има и в случаите, когато клиентът не е представил всички доказателства и документи пред застрахователя. В момента по закон застрахователят се произнася дали и колко ще плати в срок 15 дни след като получи всички поискани документи. Няма обаче разписано точно какво се прави, ако не ги получи – обичайно просто отказва плащане и искът заминава към съда. С новия кодекс окончателният срок за произнасяне по полици с по-малък риск ще е шест месеца след като се предяви претенцията за плащане, независимо дали са били предоставени всички документи. Изключение ще са тези по "Гражданска отговорност" - там 3 месеца ще са достатъчно за окончателен отговор. При застраховки за големи рискове срокът за отговор ще е 6 месеца след като се предоставят всички документи, а ако липсват – една година. Големи рискове са застраховките на летателни и плавателни съдове и "Гражданска отговорност" за тях, релсови превозни средства, товари при превоз. За голям риск се броят и договорите, сключени с големи за размера на застрахователя клиенти.

Компаниите няма да могат да отказват обезщетение заради обстоятелства, които са били валидни преди сключване на договора, но не са декларирани. Отказ ще може да има само ако застрахователят изрично е попитал, а клиентът е дал невярна информация. Това засяга най-вече животозастраховките и здравните полици. Изричен текст ще дава възможност при застраховки по кредит и наследниците на длъжника да предявят претенция и съдебен иск при нужда. Сега това може да прави само кредиторът. Той ще бъде задължен при смърт на длъжника да предяви искане застрахователят да плати оставащия кредит. Чак след като това не може да стане, ще се търсят наследниците. В момента банките имат възможност да изберат дали да търсят наследниците или застрахователя.

Максималният лимит за отговорност за неимуществени вреди по автомобилната застраховка при пострадали и загинали в катастрофи ще е 10 млн. лв. за всяко събитие, независимо колко са пострадалите лица. Сега лимитът е 1 млн. лв. за един пострадал и 5 млн. лв. за двама и повече. При несъстоятелност на застраховател синдик ще бъде Гаранционният фонд, а не физическо лице. Освен това гарантираните вземания при фалит на животозастраховател ще са равни на гаранциите по депозити – 196 хил. лв.

Най-важните промени

По-висок капитал на застрахователите

Инвеститори могат да придобиват участия в застраховател и със заем след одобрение от КФН

Всяка претенция ще се завежда от компаниите по точна дата заедно с получаването на отделните документи по нея

Към претенцията трябва да се посочва банкова сметка за изплащане на обезщетението

Ограничават се условията, при които застрахователите могат да отказват плащане

Лимитът за обезщетения на пострадали и загинали в катастрофи се вдига двойно до 10 млн. лв.

Наследници на кредитополучател със застраховка ще могат да подадат сами иск застрахователят да плати дълга

При фалит на животозастраховател ще се гарантират вземания до 196 хил. лв. на клиентите му.
10

млн. лв. става лимитът за обезщетения на пострадали и загинали при катастрофи.

Изцяло нови изисквания към капитала и платежоспособността на застрахователните компании и премахване на пълната забрана да се купуват дялове в капитала им със заеми. Това са част от промените в новия Кодекс за застраховането, подготвен от Комисията за финансов надзор. Текстовете вече минаха първоначалното обществено обсъждане и вече са предадени в Министерството на финансите, където до 20 юли ще събират становища по проекта. След това той ще влезе в Министерския съвет, а оттам и в Народното събрание. Ако всичко мине без пречки, до края на годината в България може да има изцяло нов застрахователен кодекс, който е съобразен с последните европейски изисквания. Застрахователите официално получиха новия проект във вторник и до редакционното приключване на броя тези, които потърсихме за мнение, не успяха да изпратят становища. Новият кодекс се различава малко от проекта, който беше подготвен от КФН в началото на годината - взети са предвид забележки на бизнеса.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.