КФН търси консултант за стрес тестове

Регулаторът трябва да организира проверки в пенсионните фондове и застрахователите

Процедурата бе поискана от ЕК, която през пролетта на тази година установи сериозни дисбаланси във финансовия сектор на България
Процедурата бе поискана от ЕК, която през пролетта на тази година установи сериозни дисбаланси във финансовия сектор на България    ©  Надежда Чипева
Процедурата бе поискана от ЕК, която през пролетта на тази година установи сериозни дисбаланси във финансовия сектор на България
Процедурата бе поискана от ЕК, която през пролетта на тази година установи сериозни дисбаланси във финансовия сектор на България    ©  Надежда Чипева
България ще бъде втората страна в ЕС след Румъния, която ще проведе проверките

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви обществената поръчка за избор на консултант, който да изготви методология и да участва в прегледа на активите и стрес тестовете на пенсионните фондове и застрахователите в страната. Процедурата е аналогична на тази, през която се подготвя да премине банковият сектор, и е резултат на отправени през февруари препоръки от Европейската комисия (ЕК). Резултатите от проверките трябва да бъдат готови до края на август, 2016 г., като България ще бъде втората страна в Европейския съюз (ЕС) след Румъния, която подлага на стрес тестове компаниите в застрахователния сектор. Проверките в северната съседка показаха недостиг на 1.6 млрд. леи (356 млн. евро) капитал за покритие на поетия от дружествата риск съгласно счетоводните принципи по "Платежоспособност 1". Общо за четири дружества бяха засечени дефицити, сред тях е и румънското поделение на българския застраховател "Евроинс иншурънс груп". 

Кой ще пише правилата на проверките

Изготвянето на методологията ще бъде поверено на компания с международен опит, която е изпълнявала поне три подобни задания, управлявала е проекти в поне пет регулирани финансови институции в ЕС и разполага с поне 600 хил. лв. оборотни средства. Кандидатите ще трябва да покажат, че разполагат с квалифициран екип, в който има CFA експерти и актюер.

Желаещите да участват в търга ще трябва да представят офертите си до 26 ноември, като внесат гаранция за участие в размер на 16 хил. лв., определена на база на индикативната стойност на поръчката от 1.6 млн. лв. КФН разполага с общо 2 млн. лв. ресурс за организиране на прегледа на активите и стрес тестовете, след като през септември получи допълнителен транш от правителството.

За разлика от банките, където ще бъдат проверявани 22 институции с активи за над 80 млрд. лв., в небанковия сектор проверката ще засегне 29 фонда за допълнително пенсионно осигуряване с активи за повече от 8.8 млрд. лв. и осигурени 4.3 млн. души към полугодието на настоящата година, както и 46 застрахователя, които в края на полугодието управляват активи за 5.6 млрд. лв. Всеки от тях ще трябва да избере и да плати от собствения си бюджет на одитор, който да провери активите му и да тества устойчивостта му в съответствие с критериите, заложени в методологията, която предстои да бъде изготвена. В Румъния тази процедура показа, че само един застраховател разполага с достатъчни резерви за покриване на щети при извънредни ситуации. При всички останали бяха направени различни предписания за попълване на капитала.

Българските очаквания

В застрахователния сектор все още не е започнала активна подготовка за предстоящите проверки. Ако тестовете установят недостиг на резерви, дружествата ще бъдат задължени да осигурят този ресурс или чрез вноски от акционерите, или по други начини. Затова и една от възможностите е печалбите за годината да останат неразпределени, но тъй като няма изрична инструкция за това от регулатора, решението ще е в ръцете на акционерите.

Представители на бранша коментираха за "Капитал", че очакват проверките да установят дупка от стотици милиони левове, като най-затруднени в набирането на капитал ще бъдат някои местни дружества. Прогнозите на експертите са за установяване на недостатъчни резерви в общото застраховане, докато в животозастраховането може да бъдат установени несъответствия между поетия риск с продадените полици и покритието с адекватни по срочност финансови инструменти. Прогнозата на сектора е, че тук недостигът ще е по-малък от румънския.

Повече по темата четете в съботния брой на "Капитал"