Moody's: Нивото на лошите кредити в България остава високо

За да се отпуши банковото финансиране, трябва да се разреши и проблемът с високата корпоративна задлъжнялост

1.7% ръст на българската икономика през тази година и 1.8% през 2016 г. очакват от Moody's.

Раздвижване на кредитирането в България е възможно най-рано след две години, и то само ако банките успеят да намалят равнището на лошите кредити, а компаниите преструктурират старите си задължения. Това прогнозира експертът на Moody's Investors Service Константинос Киреос пред участниците в конференцията "Управление на кредитния риск", организирана от "ICAP България" за шеста поредна година. Според експерта предстоящата проверка на активите в банките и планираните за догодина стрес тестове във финансовата индустрия ще изиграят ролята на катализатор за консолидация в сектора, като тя би могла да дойде не само по линия на банките с гръцки собственици. От Moody's очакват 1.7% растеж на българската икономика за тази година, което според агенцията е наполовина от потенциала й. Причините за това са слабото вътрешно потребление, незадоволителният ръст при търговските контрагенти и спадът на доверието в Европейския съюз.

Изоставаме

   

Двама експерти на рейтинговата агенция направиха не много положителна прогноза за икономиката и банковия сектор на страната в краткосрочен план. Марко Занинели, който е асистент-вицепрезидент с  ресор "Държавни рейтинги" на Moody's Investors Service, коментира, че България не е била в състояние да се възползва от възстановяването на еврозоната и Европейския съюз, като се е откъснала чувствително от групата сродни държави, в която влизат Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Очакванията са страната да продължи да догонва останалите в Европа като икономически ръст с по-бавна скорост. И ако досега за това са натежавали външните фактори, то вече ролята на спирачка играят неуредени вътрешни въпроси. Дори Гърция вече не е такава заплаха, за каквато се считаше в началото на годината. Според Занинели онова, което може да ускори процеса на подобрение, е бързото и пълно провеждане на реформи. В противен случай незадоволителният темп на растеж ще се запази до 2019 г.

Константинос Киреос, вицепрезидент и старши кредитен експерт в Moody's Investors Service, пък очерта перспективите пред банковия сектор като подобряващи се, но не достатъчно, за да може той да подхрани икономическия растеж. Ключово събитие за участниците на пазара са предстоящите догодина преглед на качеството на активите им и стрес тестове. Според Киреос, след като станат ясни резултатите от тях, може да последват консолидации, като това може да дойде не само по линия на гръцките банки, но и в резултат на преструктурирания в западноевропейските банкови групи (виж блиц интервюто).

Къде можем по-добре

За да се раздвижи кредитирането, е необходимо на първо място банките да разрешат проблема с лошите кредити в системата. Според експерта на Moody's въпреки положените усилия за намаляване на нивото им то остава високо, като възможностите за намиране на пазарно решение са ограничени. Киреос даде за пример Румъния, където банките разтовариха балансите си чрез масирани продажби на портфейли с лоши вземания. "Това им даде възможност да продължат напред", каза експертът пред участниците в конференцията.

На следващо място според него проблем са високите разходи за провизии на лоши кредити, които изяждат от печалбите на банките. Не на последно място е и високото ниво на корпоративна задлъжнялост. Тя достига 110% от брутния вътрешен продукт (БВП) и нарежда България на първо място сред новите страни - членки на Европейски съюз (виж графиката). Тя пречи както на рентабилността на компаниите, така и на възможностите им да привличат свеж заемен ресурс. В този смисъл намаляването на бремето на старите задължения е от голямо значение за отпушването на потенциала на българската икономика.

Според експертите на Moody's фактът, че българският банков сектор е доминиран от западни банки, е позитивен от гледна точка на експертизата, която внасят, по линия на продуктите, риск мениджмънта, IT инфраструктурата. Друга положителна характеристика е, че банките ползват все повече местни депозити за кредитната си дейност и не толкова външно финансиране. Високоликвидни са и притежават солидни капиталови буфери, което се дължи на проактивната политика на регулатора. До забързването на кредитния растеж, което се очаква да се случи най-рано до две години, динамиките в положителна посока ще са резултат от активността на домакинствата, от търсещите ипотечно финансиране. Междувременно банките ще продължат да предлагат ниски лихви по корпоративните депозити, тъй като имат излишък от ликвидност.Стрес тестовете ще са катализатор за консолидация в сектора


Казахте, че някои европейски банки, които изпитват затруднения, могат да бъдат форсирани да продават местните си поделения. Само гръцките банки ли имахте предвид?

Имах предвид, че е възможно европейски банки да премислят стратегиите си и да преценят, че може би някои пазари са по-важни от други. Например Райфайзенбанк бяха обявили такова намерение да се препозиционират в региона, като, разбира се, България не е част от този сценарий. Така че говоря повече за гръцките банки и свързаната с тях криза. Те трябва да идентифицират своите капиталови и стратегически планове. Ние не знаем дали това няма да обхване балканските им поделения.

Какво очаквате по линия на възможната консолидация в банковия сектор на България и най-вече кога е най-вероятно да започне тя?

Ние не знаем кога. Тя може да се случи навсякъде и по всяко време. Предстоящата проверка на качеството на активите е важна, защото ще идентифицира онези банки, които имат нужда от капитал. Може би впоследствие това ще отвори място за консолидация, особено сред по-малките играчи.

Тоест консолидация догодина, след резултатите от проверката на качеството на активите?

Смятаме, че катализатор ще бъде проверката на качеството на активите.

Преди дни бяха обявени резултатите от стрес тестовете на четирите системно важни банки в Гърция, които показаха капиталов недостиг от 14.4 млрд. евро. Какво означава това за България?

Вие знаете, че още преди стрес тестовете в Гърция бяха заделени 25 млрд. евро за рекапитализация, така че тя може да се извърши по много начини, като се ползва не само този ресурс, но включително капиталовия пазар и възможностите на акционерите. 

В своята презентация бяхте по-скоро негативен за перспективите за растеж на банковата индустрия в България и на кредитирането. В кафе паузата обаче разговарях с мениджъри на банки, които бяха доста по-оптимистични от вас. Защо се получава това разминаване?

На първо място ние казваме, че растеж ще има, но той ще е по-голям след поне две години, тъй като все още е високо нивото на лошите заеми и те пречат на бързия растеж. Банките първо трябва да разрешат въпросите около проверката на качеството на активите и след това ще започнат да кредитират. Със сигурност има пари за раздаване, има и добри компании, които ще търсят заеми.

А каква е препоръката ви за намаляване на бремето на лошите дългове в балансите на банките? Дадохте за пример Румъния, където активно бяха продавани такива портфейли. Това ли да направим и в България?

Ние не сме на позиция да казваме на банките какво да правят, но обръщаме внимание, че процесите по несъстоятелност на длъжници отнемат време, ресурси и резултатът в крайна сметка е несигурен. Действително тук не наблюдаваме такива продажби на портфейли с лоши кредити, каквито имаше в Румъния. По отношение на нивото на лошите кредити нещата могат много да се подобрят. Каквото и да се направи за намаляването им, то ще бъде позитивно за пазара.

Изразихте притеснения и по отношение на печалбите на банките, но резултатите им за деветмесечието надминават онова, което индустрията постигна за цялата 2014 г. Кое ви притеснява?

Ние сме съгласни, че печалбите могат да се подобрят през следващите години заради понижението на нивата на провизиите за лоши заеми. Именно това видяхме като пречка пред печалбите на банките през миналата и по-миналата година. С намаляването им и съответно с обръщането на икономическия цикъл банките могат да подобрят рентабилността си, но не очакваме тя да достигне до нивата отпреди глобалната финансова криза.