Сигнали за съживяване на публичните компании

Финансовите резултати на индустриалните дружества остават стабилни

Дружествата от групата на "Софарма" продължават доброто представяне в последните тримесечия.
Дружествата от групата на "Софарма" продължават доброто представяне в последните тримесечия.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Дружествата от групата на "Софарма" продължават доброто представяне в последните тримесечия.
Дружествата от групата на "Софарма" продължават доброто представяне в последните тримесечия.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Слабата търговия с акции удря резултатите на "Българска фондова борса"

Опити за съживяване на публичните компании след колебливото първото полугодие. Макар и с известни уговорки, това може да бъде изведено като тенденция от резултатите на дружествата на българската борса за третото тримесечие. Повече от половината от разглежданите компании отчитат ръст на приходите спрямо година по-рано (виж таблицата). При по-голямата част покачванията са дори с двуцифрен процент, въпреки че тримесечието беше белязано от сътресения на международните пазари. Трудно би могло обаче да се изведе обща тенденция, която да е валидна както за всички публични дружества, така и за отделните сектори, в които те оперират. Най-добре се представят през тримесечието "Зърнени храни", "Зенит агрохолдинг" и "Холдинг Варна", които постигат трицифрени ръстове на приходите. На противоположния полюс попадат "Феърплей пропъртис", "Синтетика" и "Златен лев холдинг", които продължават да разширяват загубите си.

На корпоративния фронт нищо ново

"Липсват големите изненади в представянето на компаниите на българската борса през третото тримесечие", посочи пред "Капитал Daily" председателят на съвета на директорите на "Скай управление на активи" Владислав Панев. Той отличи и представянето на "Юрий Гагарин". По-рано тази година пловдивската фабрика се върна в групата на "Булгартабак". Въпреки че приходите на компанията отчетоха лек спад, печалбата за деветмесечието достигна 6 млн. лв. спрямо загубата от 500 хил. лв. година по-рано. Самият холдинг "Булгартабак" е една от компаниите с най-силно представяне за деветмесечието. Дружеството също реализира положителен финансов резултат след силен скок на приходите със 70%. Печалбата надхвърля 34 млн. лв. За сравнение - за периода януари – септември 2014 г. имаше загуба от близо 3 млн. лв.

Оптимизмът

"Третото тримесечие беше белязано от голяма волатилност на пазарите по света. В това число влизат както акциите, така и суровините, валутите и облигациите. Въпреки песимистичните нагласи на инвеститорите на БФБ отчетите на повечето компании надхвърлиха очакванията", отбеляза портфолио мениджърът в УД "Юг маркет фонд мениджмънт" Гено Тонев. "Не мога да кажа дали това е тенденция за целия пазар, но моите очаквания бяха за по-скромни печалби. Изненада се оказа отчетът на "Неохим". През третото тримесечие очакванията бяха за застои на производството поради сезонния ремонт по това време на годината. За разлика от други години резултатите не бяха силно влошени. Ако тенденцията се запази и през следващите месеци, 2015 г. може да се окаже много успешна за компанията", посочи Тонев.

Продължават положителните тримесечия на дружествата от групата на "Софарма". Добрите резултати идват въпреки по-слабото представяне на външните пазари, най-вече Русия от края на миналата година насам. "Компанията майка не се радва на кой знае какви ръстове на приходите от износ, но представянето на вътрешния пазар е доста оптимистично. Всички дружества отчитат положителни резултати, и то за поредно тримесечие. Това е тенденция, която продължава вече няколко години", коментира още Гено Тонев. Анализаторът даде като добър пример и "Спиди" като представител на по-новите емитети на пазара. "Компанията продължава посоката нагоре и като приходи, и като печалба като абсолютна стойност. Що се касае до рентабилността, тя е малко по-разтегливо понятие и засяга голяма част от компаниите на борсата. Скорошните сливания при "Спиди" не ни дават възможност да кажем категорично, че компанията върви изцяло във възходяща посока. Ако гледаме обаче чистите данни, те са позитивни", изтъкна той.

Представянето на борсата

Сред компаниите с най-лошо представяне за деветмесечието е дружеството "Българска фондова борса". Пазарният оператор излиза на загуба от 255 хил. лв. при спад на приходите от 30%. Година по-рано борсата реализира печалба от 257 хил. лв. периода януари – септември. За деветмесечието на тази година оборотът на БФБ достига 221 млн. лв. при 510 млн. година по-рано. Значителен спад се наблюдава и при броя сделки, който спада до малко над 47 хил. от малко под 100 хил. Относително положителните финансови отчети на дружествата, по-голямата част от които за пореден път бяха представени в последния възможен момент, не предизвикаха никакво движение на борсата. Търговията остава вяла при среден дневен оборот под 100 хил. лв. Не се наблюдават нито разпродажби, нито търсене за покупки, нито промени в цените – пореден знак, че движенията на българската борса са водени от до голяма степен необективни фактори.

Финансови данни (в хил. лв.)
 ПечалбаПриходиИзменение
 20152014  
"Зърнени храни"5572446521313%
"Зенит агрохолдинг"27145297307%
"Холдинг Варна"2736355552124%
"Доверие обединен холдинг"-2163-3163672123%
"Булгартабак"34360-27407546670%
"Стара планина холд"49662813532668%
"Спиди"736160398768964%
"Светлина"26612770339%
"Неохим"13594-1224522145338%
"Корадо България"186611082023836%
"Аркус"9055606575025%
"Велбъжд"13453158724%
"Трейс груп холд"161031363211821623%
"Eвроинс"903-16738640323%
"Монбат"132201219721021121%
"Чайкафарма висококачествените лекарства"600157672232819%
Индустриален капитал холдинг"16751449224117%
"Лавена"720941967117%
"Балканкар-Заря"318-9523716%
"Златни пясъци"5401232957116%
"Параходство Българско речно плаване"114413251250714%
"Момина крепост"-692282613%
"Алкомет"38209808256511%
"Фазерлес"66112841262210%
"Унифарм"9991429155468%
"ЧЕЗ Електро България"5571-282610588796%
"Софарма трейдинг"1181499604492485%
"ТЕЦ Бобов дол"898516511133984%
"Биосвет"6408116851413242%
"Софарма имоти" АДСИЦ4882389174191%
"Гоце Делчев-табак"1701604581%
"София Хотел Балкан"15511015106940%
"Свилоза"-701-713938-1%
"Юрий Гагарин"5984-47371945-1%
"Албена"159651538469430-4%
"Химимпорт"358873843462048-5%
"Медика"6408471912793-8%
"Катекс"-2141-15514123-9%
"Бг агро"315845903595-9%
"Формопласт"-357-6921146-11%
"Захарни заводи"300747169590-14%
"Софарма"2800130976122412-18%
"Свинекомплекс Николово"-4277004910-18%
"Синергон холдинг"6891144234-22%
"Агроенерджи Инвест" АДСИЦ-443-5151698-28%
"Топливо"1570-2780127128-30%
"Българска фондова борса-София"-2552571128-30%
"Слънчев ден"-11464544186-38%
Агрия Груп Холдинг АД-Варна-547-10272-50%
"Хидроизомат"-1234-180443-53%
"Еврохолд България"-284529442211-70%
"Феърплей пропъртис" АДСИЦ-679-9963856-73%
"Синтетика"-902875341-81%
"Златен лев холдинг"-2644255249-96%