Alpha Bank ще се опита да набере до 1.66 млрд. евро

Гръцката банка ще предложи акции на международни инвеститори

Reuters
Reuters    ©  Reuters
Reuters
Reuters    ©  Reuters

Четвъртата по големина гръцка банка Alpha Bank ще предложи акции на международни инвеститори в опит да набере допълнителен капитал до 1.66 млрд. евро. Процедурата се очаква да приключи до 16 ноември, съобщава Reuters. Alpha Bank е една от четирите системно важни банки в Гърция, която има капиталов недостиг. Точният му размер стана известен след приключилите стрес тестове от Европейската централна банка (ЕЦБ). На гръцката банка не й достигат 263 млн. евро при основния сценарий на проверката и 2.74 млрд. евро при най-песимистичния.

В края миналия месец Alpha Bank обяви, че е завършила деветте месеца на годината със загуба от 838.4 млн. евро, след като година по-рано е имала печалба от 129.3 млн. евро. Загубата е в резултат на увеличените провизии заради лошите кредити. В края на септември делът на необслужваните кредити е бил 36.5% при 33.8% през първото тримесечие. Около 66% от собствеността на банката е на държавния спасителен фонд HFSF.

Piraeus също продава акции

Преди няколко дни втората по големина банка в Гърция Piraeus обяви, че ще издаде нови акции до 4.9 млрд. евро, за да запълни капиталовия недостиг, открит при стрес тестовете на ЕЦБ. Той е 4.93 млрд. евро при най-песимистичния сценарий. Piraeus също така ще емитира конвертируеми ценни книжа в обем до 2.04 млрд. евро и свиква извънредно общо събрание на акционерите за 15 ноември, което да одобри плановете.

В понеделник източник от банката заяви пред Reuters, че е оптимист, че чрез продажбата на акции финансовата институция ще си осигури поне 1.6 млрд. евро. Piraeus също обяви загуба - 635 млн. евро за първите девет месеца на 2015 г., и ускорен темп при ръста на лошите кредити.

В търсене на допълнителен капитал

Стрес тестовете на ЕЦБ показаха, че гръцките банки ще се нуждаят от до 14.4 млрд. евро допълнителен капитал, за да покрият нарастващия брой лоши кредити. Рисковите кредити в балансите на четирите най-големи финансови институции са се увеличили със 7 млрд. до 107 млрд. евро. Според ЕЦБ това е близо половината от всички кредити, дадени от National Bank of Greece, Piraeus, Alpha Bank и Eurobank. Откритият капиталов недостиг все пак е по-малък от 25-те млрд. евро, заделени за подкрепа на банките в последния кредитен пакет за Гърция, който е на обща стойност 86 млрд. евро.

Другите две големи гръцки банки - National Bank of Greece и Eurobank, имат нужда при лошия сценарий съответно от 4.6 млрд. и 2.2 млрд. евро.

За да осигури необходимите средства, най-голямата гръцка банка - National Bank of Greece, обяви, че планира пълна продажба на турското си подразделение Finansbank.

Четирите гръцки банки имат бизнес в България, като през миналата седмица приключи сделката по придобиването на клона на Алфа банк от Пощенска банка, която е собственост на Eurobank.