Апетитът към депозити над гарантирания праг се събужда

Обемът на фирмените влогове в сметки с над 200 хил. лв. расте със 770 млн. лв. до рекордните 12.6 млрд. лв..

Сумата на фирмени депозити над гарантирания праг в българската банкова система се е увеличила със 770 млн. лв. само в рамките на последните три месеца. Това е ръст от 6.5% в сравнение с предходния период. Така общата сума на депозитите на бизнеса, за които Фондът за гарантиране на влоговете не отговаря в частта им над 196 хил. лв., е достигнала 12.6 млрд. лв., което е най-високото й ниво, откакто се води такава статистика. Всъщност в тази графа попадат 75% от всички фирмени депозити, показват сезонните данни на Българската народна банка. Общият брой на негарантираните депозити на фирмите е надхвърлил 11 000, като за последните три месеца са отворени над 800 такива. Средно в един от тях се съдържат по 1.1 млн. лв. През последното тримесечие най-голям ръст при бизнес депозитите има в Банка ДСК (379 млн. лв.), следвани от Уникредит Булбанк (237 млн. лв.), Райфайзенбанк (156 млн. лв.), Инвестбанк (109 млн. лв.) и ОББ (93 млн. лв.).

Ръст и при домакинствата

Увеличение на негарантираните депозити има и при домакинствата, макар и по-умерено. В края на септември те нарастват с 60 млн. лв., което прави 1.5% ръст спрямо три месеца по-рано. Така физическите лица притежават общо над 41 млрд. лв. депозити в български банки, от които едва 10% са над 200 хил. лв. Вследствие на банковата криза от миналото лято големите депозити в системата рязко намаляха както като брой, така и като сума. От една страна, много от негарантираните влогове бяха държани именно във фалиралата КТБ. От друга, бизнесът и гражданите реагираха на несигурността, като разбиха депозитите, надвишаващи 196 000 лв., на няколко по-малки в различни банки, които да бъдат гарантирани от фонда. Това доведе до близо 20% спад на негарантираните депозити на домакинствата и 4% на бизнеса. Сега, съдейки по числата, има поне частично успокоение на страховете и обръщане на тенденцията. Данните обаче не позволяват да се направи детайлен анализ доколко тя обхваща цялата банкова система или е неравномерна. Например миналата година раздробяването на депозитите обхвана в по-голяма степен институциите с местна собственост, а през притесненията около политическите трусове и банковата ваканция в Атина доведоха до тегления от банките с гръцка собственост. "Когато става въпрос за корпоративни финанси, е нормално фирмите да разполагат с по-големи наличности. Става дума не толкова за доверие в системата, колкото за доверие в дадена банка", коментира изпълнителният директор на Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян.

Повече големи кредити

В среда на осезаема кредитна пасивност нетипично увеличение се забелязва при кредитите на стойност над 1 млн. лв., опуснати на домакинства, еднолични търговци и нестопански дружества. Според данните на БНБ през последното тримесечие тази сума се е увеличила с 28 млн. лв., което отговаря на ръст от 20% в този сегмент. Данните обаче не предоставят разбивка къде са били насочени кредитите, чийто среден размер е бил от 1.4 млн. лв.

Статията е редактирана в 10:55 на 16 ноември 2015 г. Средният размер на фирмените депозити над 200 хил. лв. е 1.1 млн. лв., а не както е било посочено 110 млн. лв.