Марко Мароне: С нашите гаранции банките ще кредитират повече и по-евтино
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Марко Мароне: С нашите гаранции банките ще кредитират повече и по-евтино

Марко Мароне: С нашите гаранции банките ще кредитират повече и по-евтино

Мениджърът в Европейския инвестиционен фонд пред "Капитал"

Гергана Михайлова
4110 прочитания

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


Нов гаранционен инструмент ще позволи на банките в България да раздадат кредити за 600 млн. евро. Той пристига с посредничеството на Европейския инвестиционен фонд, който ще поема 60% от риска на банките, без да им поставя ограничение колко кредити ще раздадат. Това е добре дошло за тях, тъй като ще им спести част от капиталовата вноска, която регулаторът ги кара да правят за всеки отпуснат заем и освен това ще им даде възможност да използват натрупаната ликвидност. Първите кредити по новата програма, която се нарича Инициатива за малки и средни предприятия, ще бъдат отпуснати през втората половина на 2016 г., каза в София Марко Мароне, ръководител регионални мандати, отдел "Гаранции, секюритизация и микрофинансиране" на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Какво показва вашият анализ за работата с фондовете, достигащи до България през групата на Европейската инвестиционна банка, и как оценявате ефекта от тях?

Нашият анализ е, че програмите JEREMIE работят изключително добре, за което спомага доброто партньорство с Министерството на икономиката, от една страна, и от друга страна - банките. Програмите дадоха възможност за отпускането на над 600 млн. евро заеми за българските малки и средни предприятия, като скоро усвояването на договорените фондове ще достигне 100%.

Как ще продължите след това?

В допълнение към продуктите по JEREMIE в много държави, сред които и България, ние сме разработили гаранционни инструменти, които да предложим. Такава е и новата Инициатива за малки и средни предприятия, която очакваме да започне да работи от началото на 2016 г. Тя ще предложи гаранционен инструмент, който е много подобен на тези, които съществуват по JEREMIE, но при него източникът на финансиране ще бъде друг. Банките ще могат да ползват наличната си ликвидност, за да създават нови портфейли от бизнес кредити с издавани от ЕИФ гаранции за покриване на загуби. Различното спрямо JEREMIE гаранциите е, че няма таван на загубите, които ще бъдат покрити от гаранцията. Така че с Инициативата за малки и средни предприятия ще предложим гаранционен инструмент, подобен на тези, които са вече познати, но обогатен с нови характеристики. При това този инструмент няма да е заместващ досега предлаганите, а ще е допълващ останалите продукти, които се предлагат през групата на Европейската инвестиционна банка.

Защо променяте модела на работа от директно финансиране към издаване на гаранции?

Предисторията на тази инициатива е, че още в първите години след кризата регулаторните изисквания се затегнаха и банките започнаха да изпитват притеснения да заделят онзи размер на капитала, който се изисква на база на отпусканите заем. Ето защо се потърси решение в тази насока. Гаранционният инструмент дава възможност на банките да заделят по-малко капитал, тъй като рискът се поема от трета страна. Така им се дава по-голяма възможност да кредитират широк спектър от малки и средни предприятия при по-добри от сегашните условия.

Проверявали ли сте какъв е интересът на банките да работят точно по този начин?

Ние водим диалог с финансовата общност, който на този етап е неформален, но дава възможност да проверим дали онова, което подготвяме, отговаря на техните потребности. Говорили сме с голям брой банки и всички са дали индикация, че се интересуват от Инициативата за малки и средни предприятия и това е продукт, който намират за подходящ за бизнеса им. Отчита се още, че дотук банките направиха значителни инвестиции в създаването на вътрешна организация и IT системи, за да работят с JEREMIE, така че капацитетът на така създадената инфраструктура има смисъл да продължи да се използва.

Целта на инициативата е да даде достъп до финансиране на по-рискови проекти. В същото време в момента банките се стремят да чистят портфейлите си от по-рисковите проекти, защото предстои проверка на качеството на активите и стрес тестовете. В този смисъл не ви ли притеснява, че новата програма може да не потръгне добре?

Ние очакваме първите заеми по Инициативата за малки и средни предприятия да се появят на пазара през втората половина на следващата година, тъй като дотогава има административни стъпки, които трябва да се извървят. Дотогава очакваме да е приключила оценката на качеството на активите. Ако банките се нуждаят от капитал за разширяване на дейността си, този гаранционен инструмент ще им позволи да запазят своя капитал, без да се ограничават с кредитирането. Това е така, защото ще получат неограничено покритие на загуби в портфейлите с първокласен AAA рейтинг на ЕИФ. В същото време банките разполагат с огромна ликвидност и новият продукт ще им даде възможност да я използват.

Този гаранционен инструмент бил ли е прилаган някъде другаде досега? И какви са били резултатите?

Да, инструментът за пръв път бе предложен в Испания през януари тази година. През юли бяха сключени първите шест споразумения с банки и дотук вече сме подписали гаранции за 2 млрд. евро върху портфейл от нови кредити за 4 млрд. евро. Според първите отчети програмата работи много добре и подкрепя тезата, че именно това е инструментът, от който имат нужда банките в момента, за да започнат да кредитират повече.

А колко голям портфейл ще може да се направи в България в рамките на инициативата?

Българското правителство одобри програма за 102 млн. евро, което с мултипликатор от 4 или 6 пъти очакваме да доведе до портфейл от 400 - 600 млн. евро нови заеми. Това е доста амбициозна цел, но като се има предвид какви впечатляващи резултати бяха постигнати по JEREMIE, смятам, че е напълно постижима в рамките на две или три години.

Какви компании ще могат да получават финансиране през инициативата? Има ли предпочитани сектори?

Това са малки и средни предприятия по дефиницията на Европейската комисия. Инициативата е отворена и за стартъпи, както и за иновативни предприятия, тъй като част от гаранциите ще се поемат от програмата "Хоризонт 2020". Банките са тези, които ще решават в какви проекти да насочват финансирането, на база на това в какви сектори вече имат концентрации. Но желанието ни е да се постигне баланс. Да не е един сектор, една индустрия. Възможно е от финансирането да се възползват и такива компании, които вече са получавали кредити по JEREMIE, но е важно да се отбележи, че няма да се рефинансират стари задължения. И друг момент е, че колкото по-рискови проекти подкрепят банките, толкова по-голяма ще бъде изгодата за тях като марж, който ще получат.

Ще бъдат ли по-евтини заемите по новата инициатива или по-скоро предимството е, че ще достигат до бизнеси, които досега са оставали извън пазара?

Продуктът стимулира банките да кредитират, защото получават облекчение от регулаторните изисквания. Този позитив би следвало да се предаде по веригата към потребителя на финансирането под формата на по-ниски лихви, по-малко обезпечение, по-дългосрочни заеми. Каква ще бъде редукцията, ще зависи от банка до банка и от клиент до клиент.

Как ще оценявате дали инициативата е успешна или не - по обема отпуснати заеми или по по-малкия процент лоши кредити?

Основният критерий ще е размерът на новосъздадения кредитен портфейл. Когато е по-голям, той автоматично усилва ефекта от използването на европейски публични средства. А по отношение на загубите ние очакваме определено ниво, тъй като това е обичайно за този бизнес. Какво точно не бих могъл да споделя на този етап, но през призмата на онова, което виждаме при JEREMIE, не очакваме те да са значителни. Още повече че загубите ще се гледат на фона на целия кредитен портфейл.

Как ще гарантирате, че банките няма да се впуснат в хазартно раздаване на заеми, щом като им поемате толкова голяма част от риска?

Не очакваме подобни прояви, тъй като гарантираме 60% от загубите. Така че те ще управляват заемите като свои собствени, няма да прехвърлят изцяло тежестта върху публичните финанси. Не предвиждаме да има санкции за банките, при които равнището на лошите кредити е по-високо.

Колко банки се очаква да бъдат избрани да работят по инициативата?

Като се има предвид, че досега предложихме в България два финансови инструмента по JEREMIE през 9 банки, смятам, че за новия продукт броят им ще е съпоставим.

Казахте, че Инициативата за малки и средни предприятия ще е допълваща, а не заместваща останалите програми. Какво да очакваме по тях?

Вече подписахме някои други програми в добавка към JEREMIE като COSME, програма за микрофинансиране и други. Те са достъпни и зависи от самите банки да си ги харесат и да кандидатстват за работа по тях.

Нов гаранционен инструмент ще позволи на банките в България да раздадат кредити за 600 млн. евро. Той пристига с посредничеството на Европейския инвестиционен фонд, който ще поема 60% от риска на банките, без да им поставя ограничение колко кредити ще раздадат. Това е добре дошло за тях, тъй като ще им спести част от капиталовата вноска, която регулаторът ги кара да правят за всеки отпуснат заем и освен това ще им даде възможност да използват натрупаната ликвидност. Първите кредити по новата програма, която се нарича Инициатива за малки и средни предприятия, ще бъдат отпуснати през втората половина на 2016 г., каза в София Марко Мароне, ръководител регионални мандати, отдел "Гаранции, секюритизация и микрофинансиране" на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.