Пощенска банка продаде рекордно голям пакет лоши заеми

Купувач на портфейла от 144 млн. евро е "ЕОС Матрикс"

Цената на сделката не се съобщава, но диапазонът при подобни прехвърляния е между 5 и 15% от стойността на вземането
Цената на сделката не се съобщава, но диапазонът при подобни прехвърляния е между 5 и 15% от стойността на вземането    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Цената на сделката не се съобщава, но диапазонът при подобни прехвърляния е между 5 и 15% от стойността на вземането
Цената на сделката не се съобщава, но диапазонът при подобни прехвърляния е между 5 и 15% от стойността на вземането    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Напоследък банките все по-често чистят балансите си от лоши кредити чрез подобни сделки.

 

3

големи сделки с портфейли потребителски кредити за общо 160 млн. лв. са сключили банки през последните три месеца на миналата година до средата на този януари.

Пощенска банка продаде портфейл от задължения по кредити и кредитни карти на физически лица за 143.6 млн. евро (280 млн. лв.) на специализираната фирма за събиране на вземания "ЕОС Матрикс", съобщиха от финансовата институция. Сделката е рекордна по размер на пазара и е приключила преди седмица. Тя е част от по-едра тенденция - напоследък банките все по-често чистят балансите си от лоши кредити като част от подготовката им за проверката на качеството на активите и стрес тестовете. Този тип пакетни сделки, които са най-вече за потребителски заеми, дават възможност на кредитните институции да се фокусират върху основната си дейност, като прехвърлят събирането на вземанията на компании, специализирани в този бизнес.

Пакет гигант

Досега най-голямата сделка между банка и фирма за събиране на вземания, правена на пазара в България, бе за портфейл от 50 млн. евро кредити на физически лица. Тя бе сключена през октомври миналата година между "Ти Би Ай кредит" и местното поделение на чешката APS. Пакетът заеми на Пощенска банка е почти три пъти по-голям, което го превръща в най-големия досега. Освен това, съпоставен с обемите на пазара към края на септември, той представлява близо 50% от всичко изтъргувано в този сегмент, коментират от Асоциацията на колекторските агенции в България. Според Милена Виденова, която е заместник-председател на организацията и управител на "Кофас България кредит мениджмънт", се наблюдава отчетлива тенденция по активизиране на банките, особено преди края на годината. Причината е, че проверката на качеството на активите им и стрес тестовете ще се правят по отчетите към 31 декември 2015 г., което е било повод за някои от тях да побързат с превантивното прочистване на портфейлите. Нещо, което се видя и от последната парична статистика на БНБ през тази седмица. 

Сделката за портфейла на Пощенска банка е била подготвяна в продължение на месеци, инициативата за нея идва от банката майка в Гърция и е резултат на трайна политика по просрочените вземания в групата на Eurobank, каза за "Капитал" източник, запознат с процедурата в детайли. Той отхвърли предположението, че крайната цел е била разкрасяване на баланса към края на годината, което леко е закъсняло. Причината е, че такъв тип кредити с просрочия обикновено са изцяло провизирани и са извадени от счетоводните баланси. Въпреки това прехвърлянето на несъбраните вземания на колекторски фирми е вариант за разтоварване на банките от несвойствени за тях дейности и това е причината да се очаква, че те ще продължат да са активни в такъв тип сделки. Засега се прехвърлят основно потребителски кредити и почти няма пазар за фирмените, защото при тях пакетирането е по-трудно и събирането на вземанията е по-усложнено. Именно корпоративните заеми са сегментът, в който се очаква да има по-съществено раздвижване през тази година.

Пазар в перспектива

Прехвърлянето на кредитни портфейли е относително млада практика на пазара на вземания и самите банки рядко предоставят информация за такива сделки, притеснени от евентуалния репутационен риск. Това е причината подобни сделки да се организират на принципа на закрития аукцион, при който се канят два-три подбрани участника, а информацията е достъпна само през асоциацията на колекторските фирми, която обаче не е представителна за целия пазар, а за 80% от него.

В съобщението си за сделката с "ЕОС Матрикс" от Пощенска банка акцентират върху това, че купувачът на портфейла е част от германска компания, която работи по международни стандарти и най-добри практики в областта на управлението на вземания и комуникацията с потребители. "Реално за клиентите няма никаква промяна - само юридическа смяна на името на кредитора в договора им. Те, както и досега, ще получават същите услуги при същите условия", подчертават от Пощенска банка.

Колко е пораснал пазарът на вземания ще се разбере в края на февруари, когато от асоциацията на колекторските фирми очакват да имат пълните данни за 2015 г. На база на подадената информация към края на третото тримесечие този сектор продължава да е доминиран от телекомите, които не продават, а възлагат за събиране вземанията си от клиенти. Обемът на този пазар надхвърля 1.5 млрд. лв. Продажбите на портфейли с кредити на физически лица са за 221 млн. лв. към края на септември (без да е включена сделката на Ти Би Ай), показват още данните на асоциацията.

По информация на "Капитал" от последното тримесечие на миналата година до средата на януари тази година са сключени още три големи сделки с портфейли потребителски кредити за общо 160 млн. лв. От банките и колекторските фирми не коментират средните цени, на които се сключват сделките, тъй като за всяка от тях се прави индивидуална оценка, а и много зависи каква е възрастта на задълженията. Неофициално представители на сектора обобщават, че покупките се извършват на около 5% за най-старите до около 15% от размера на заемите при пакетите с по-скорошни просрочия. В случая със сделката рекордьор това би трябвало да означава плащане на сума от порядъка на 7 - 21 млн. евро.