Негарантираните депозити на фирмите нараснаха с 22%

Сумата им вече е близо 14 млрд. лв.

Фалитът на КТБ доведе до временно разбиване на негарантираните депозити
Фалитът на КТБ доведе до временно разбиване на негарантираните депозити    ©  Надежда Чипева
Фалитът на КТБ доведе до временно разбиване на негарантираните депозити
Фалитът на КТБ доведе до временно разбиване на негарантираните депозити    ©  Надежда Чипева

Окончателното затихване на ефекта, който фалитът на Корпоративна търговска банка имаше върху цялата банкова система, се вижда при негарантираните депозити на домакинствата и особено на фирмите в български финансовите институции.

Нарастване на негарантираните депозити

Първоначалната вълна на разбиването на депозити на стойност под 196 000 лв. се показва в данните към края на декември 2014 г. През въпросния месец лицензът на банката официално беше отнет и съответно Фондът за гарантиране на влоговете в банките започна изплащането на гарантираните влогове. Тогава беше отбелязано, че над 90% от въпросните средства директно отново се връщат в банковата система и дори не се изтеглят кеш. Сравнено с предходното тримесечие депозитите на домакинствата и нестопанските организации на стойност над 200 000 лв. (Българската народна банка не показва разбивка за обемите точно до гарантирания праг от 196 000 лв.) се понижиха с над 17%, а тези на стопанските организации – с 8%. Година по-късно сумата на негарантираните от държавата депозити при домакинствата вече се е увеличила с 11%. Въпреки това те все още не са достигнали предишното си ниво. Доста по-различно е положението при влоговете на компаниите обаче. Фирмените сметки на стойност над 200 000 лв. са се увеличили ударно с цели 22% в рамките на година и вече наброяват общо близо 14 млрд. лв.

Общата картинка

Въпреки почти несъществуващите лихви по депозитите общите спестявания на фирмите и домакинствата в търговските банки се увеличиха чувствително през последната година. Сумата по всички депозити на предприятията е 18.2 млрд. лв., показват данните на БНБ към края на миналата година. Това е с близо 20% повече, отколкото година по-рано. Разбити по количествени категории, се вижда, че най-голямо увеличение има при фирмените депозити с размер от над 1 млн. лв. Тяхната обща стойност е вече близо 10 млрд. лв., което е увеличение с ¼ от стойността им преди една година. В банковата ни система има регистрирани почти 2600 такива депозита, чиято средна стойност е 3.85 млн. лв.

Макар и с по-бавен темп нарастват и спестяванията на домакинствата. Те вече наброяват 42.6 млрд. лв., което е с 8.5% повече в сравнение с миналата година. При тях също най-значително е положителното изменение на влоговете, които съдържат най-много пари. Тези влогове, всеки един от които е поне 1 млн. лв., имат обща стойност от над 1.7 млрд. лв. и са се увеличили с 14% на годишна база. Изчисленията показват, че средната сума на един такъв депозит е 2.5 млн. лв. В същото време единствените депозити, които намаляват своята сума, са онези, които съдържат най-малко пари. Сметките на стойност не повече от 2500 лв. са с 1% по-малко и съдържат 2.8 млрд. лв.