Лихвите по депозитите на домакинствата паднаха до 1%

Цената на потребителските кредити отново намалява след три поредни месеца поскъпване

След повече от пет години трайно понижение средната лихва по новопривличаните от банките депозити на домакинствата достигна психологическата граница от 1% по спестяванията в левове
След повече от пет години трайно понижение средната лихва по новопривличаните от банките депозити на домакинствата достигна психологическата граница от 1% по спестяванията в левове    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
След повече от пет години трайно понижение средната лихва по новопривличаните от банките депозити на домакинствата достигна психологическата граница от 1% по спестяванията в левове
След повече от пет години трайно понижение средната лихва по новопривличаните от банките депозити на домакинствата достигна психологическата граница от 1% по спестяванията в левове    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Жилищните заеми за домакинствата и в левове, и в евро поевтиняват и на месечна, и на годишна база.

Средната лихва по банковите депозити на домакинствата в левове падна до 1%, а спестяванията в евро вече носят под едно на сто годишна доходност. Това показва публикуваната от Българската народна банка лихвена статистика към края на януари. Доходността по вложенията на бизнеса също продължава на намалява.

В първия месец на новата година спад е отчетен и в цената на кредитирането за населението – както потребителско, така и жилищно. Заемите за бизнеса са поскъпнали спрямо декември, но средните лихви и при тях остават с близо 1 процентен пункт (пр.п.) под равнището си отпреди година.

Психологическа граница

След повече от пет години трайно понижение средната лихва по новопривличаните от банките депозити на домакинствата достигна психологическата граница от 1% по спестяванията в левове. В първия месец на 2016 г. спадът на лихвите е с 0.18 пр.п. спрямо декември 2015 г., а за последните 12 месеца понижението е с 1.29 пр.п. Депозитите в евро минаха този праг през ноември, след което към края на 2015 г. средната доходност се повиши леко до 1.01%. През януари обаче посоката отново е надолу – до 0.86%, като за изминалата година общият спад е с 1.15 пр.п.

Спестяванията на бизнеса също носят все по-малка доходност, като при тях границата от 1% беше премината още през първата половина на 2015 г. Към края на януари 2016 г. средната лихва по вложенията в левове е 0.64%, а по тези в евро се понижава до 0.58%.

От лятото на миналата година темповете на намаляване на лихвите по спестовните продукти постепенно се успокояват, като през някои месеци статистиката отчете и леки повишения на стойностите в търсене на баланс. Прогнозата на БНБ е общата низходяща тенденция да се запази и през 2016 г., като лихвите по привличаните от банките средства ще останат близки до нулата, но не се очаква да достигнат отрицателни стойности.

Пренасяне на ефектите

Трайното понижаване на доходността по спестяванията позволява на финансовите институции да продължават постепенно да свалят и цените, при които отпускат заеми на бизнеса и домакинствата, в опит да съживят замръзналия кредитен пазар. Така например след три последователни месеца на повишения, в които нарасна общо с един процентен пункт, в началото на 2016 г. средната лихва по потребителските заеми отново намалява. Към края на януари новоотпусканите от банките кредити за потребление в левове са били предоставяни при средна цена от 10.72% при 11.53% в края на декември. Междувременно при потребителското финансиране в евро в началото на годината е отчетено поскъпване с 0.85 пр.п. до 7.29%, но на годишна база лихвите са с 1.05 пр.п. по-ниски.

Жилищните заеми за домакинствата и в левове, и в евро поевтиняват и на месечна, и на годишна база. Към януари 2016 г. ипотечното финансиране в левове е било отпускано при средна лихва от 5.29%, а в евро оскъпяването е било 5.9%. През декември Румен Радушев, който е началник на управление "Индивидуално банкиране и алтернативни канали" в Пощенска банка, прогнозира, че цената на жилищните кредити през 2016 г. може да се понижи до 4-5%, а очакванията му за лихвите по потребителските заеми са за поевтиняване до под 10%.

В корпоративния сегмент началото на годината идва с ръст на лихвите по заемите и в левове, и в евро – съответно до 5.91% и 6.97%. Стойностите обаче остават с близо 1 пр.п. под равнището си отпреди година, показват данните на централната банка.