Петя Димитрова: Клиенти вече не се печелят с конкурентни цени, а с отношение

Главният изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Пощенска банка пред "Капитал"

№9

№11 Стабилност и риск

№6 Ефективност и рентабилност

№14 Устойчивост и динамика

№6 Размер

2016 година се очертава като годината на големия тест. Банките в България ще бъдат подложени на изпитания, които трябва да докажат тяхната стабилност. В очакване на проверките се обърнахме към топ банкерите, ръководещи отличените финансови институции от годишната класация К10: Най-добрите банки с едни и същи въпроси за българската икономика, предизвикателствата пред банките и тенденциите във финансовия сектор.

Ето отговорите на Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка

Как оценявате изминалата 2015 г. за банковия сектор в България?

Може би повечето хора възприемат банковия сектор като консервативен, дори може би скучен, но изминалата година беше изключително динамична, изпълнена с предизвикателства и в същия момент положителна и ефективна за нас. Доверието в системата запазва високо ниво, което е видимо и от постоянното нарастване на спестяванията на хората и фирмите. Като цяло почти всички показатели в системата са положителни – активите и депозитите растат, разходите за лихви спадат, което се отразява положително на приходите и печалбата. Единствено кредитите отбелязват спад през годината, но положителната новина е, че това се дължи основно на еднократни ефекти и очаквам през 2016 г. да видим ръст и по този показател.

Кои бяха основните предизвикателства за вас и как се справихте с тях?

Безспорно най-голямото предизвикателство за нас през 2015 г. беше да намерим точния баланс между това да постигнем амбициозните бюджетни цели, които си бяхме поставили, и подготовката по придобиването на Алфа банк България, което успешно финализирахме в началото на март тази година. По отношение на придобиването трябваше да се справим с огромен обем работа, който трудно може да се види отвън, за да осигурим плавното мигриране на всички процеси на банката и да отговорим на множеството регулаторни изисквания. Не е лесно да обединиш всички процеси, системи, бази данни и същевременно институциите да работят, без да спират, защото ежедневните потребности на клиентите ни продължават, независимо в какъв етап на сливане сме ние. Вече сме четвъртата банка в България по размер на отпуснати кредити и привлечени средства, с активи от над 6.5 млрд. лева. Значително увеличихме клиентската си база. Обединихме силните страни на двете банки и предимствата са именно в полза на нашите клиентите. Бизнесът и гражданите в страната ще продължат да има в наше лице един стабилен финансов партньор, какъвто винаги сме били.

Същевременно успешно се справихме с подготовката за прегледа на качеството на активите, който тече в момента. 2015 г. беше една изключително успешна и динамична година за нас. Успяхме да запазим лидерските си позиции в сегментите, в които оперираме, въпреки предизвикателствата на бизнес средата. С гордост мога да заявя, че сме устойчиви, следваме диверсифициран модел, иновативни сме и оперираме с все по-високо качество. Предлагаме персонално отношение и истинско партньорство в подкрепа на нашите клиенти. Новата ни стратегия за амбициозно развитие на банката, фокусирането върху най-ефективното задоволяване на нуждите на отделните групи клиенти, по-доброто позициониране в сегмента на малките и средите компании и залагането на иновативни банкови решения повлияха положително върху финансовите резултати през изминалата година.

В момента тече преглед на качеството на активите на банките. Какви са впечатленията ви от хода му досега и отразява ли се на дейността ви? Какво очаквате да покаже той за вашата институция и за сектора като цяло?

Оценката на активите е важен тест за българската банкова система. Тя представлява допълнителна гаранция за качество, защото ще увери обществеността в стабилността на банките в страната. Известно е, че кредитните институции в България са ликвидни и като цяло добре капитализирани, но винаги е добре да получиш още една оценка от независим източник. Към края на септември 2015 г. средният процент на капиталова адекватност на банките в България беше 22.3, което е значително над изискванията на БНБ, а именно 13.5%, и много над нивата, изисквани в Западна Европа (около 8%).

Кои други тенденции ще характеризират развитието на сектора през 2016 г.?

Вече излизаме от кризата и очаквам да отчетем ръст както в кредитирането, така и в печалбата през 2016 г. Това, което забелязваме, е, че търсенето на бизнес кредити се повишава в икономически най-активните градове, но постепенно този процес се разпростира и върху останалата част на страната. През 2015 г. отпуснахме нови кредити в размер на близо 500 млн. лева на фирми от всички сектори. Икономиката се "събужда" и това предполага нарастване на кредитите, за което спомага и високата ликвидност на банките. Очакванията ми са банковият сектор у нас да постигне 2% ръст на кредитите през 2016 г.

Безспорно сред водещите тенденции и тази година ще бъдат високите нива на клиентско обслужване, дигитализацията на услугите и въвеждането на иновации във всички сфери на дейност. Технологиите се променят постоянно и от нас се изисква да бъдем още по-гъвкави и актуални, за да отговорим на високите изисквания и потребности на нашите клиенти. Конкуренцията между банките е голяма, а гражданите и бизнесът изискват още повече отношение, контрол, прозрачност и качество на обслужването. Банкирането трябва да е не само функционално, гъвкаво и удобно, но и да удовлетворява конкретните нужди на клиентите и да решава техните проблеми. Клиенти вече не се печелят с конкурентни цени, а именно с отношение. Фокусът днес е върху стойността, а не върху цената.

Как ви влияе отрицателната лихва, въведена от БНБ, и какви действия предприемате за управление на ликвидността?

Действията на БНБ са разбираеми и донякъде очаквани за всички, които следят събитията в страната, в Европа и по света. Въвеждането на отрицателни лихви от БНБ за свръхрезервите от януари 2016 г. ще стимулира банките да увеличат кредитирането, за да генерират по-висок доход, с който да компенсират този ефект. В Пощенска банка не се налага да бъдат предприети някакви по-необичайни мерки поради въвеждането на отрицателната лихва, защото имаме балансирано управление на ликвидността. Поддържаме ликвидни активи много над изискванията на БНБ, но те са разпределени в различни видове инструменти и на практика не държим свръхрезерви в БНБ, върху които да плащаме лихва.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

Очаквам потреблението и инвестициите да бъдат основен двигател за растеж през тази година. Икономиката се възстановява, заетостта се повишава, а инфлацията гравитира около нулата поради ниските цени на петрола и енергоносителите. Това увеличава разполагаемия доход на домакинствата, които се очаква да спрат да спестяват с досегашните темпове.

През 2016 г. очаквам увеличаване на финансирането на инвестиционни проекти предвид стартиращите нови мерки по различните европейски програми, които целят да подпомогнат клиентите както при модернизацията на производството, така и при навлизането на нови пазари. В същото време очаквам забавяне в темповете на ръст на износа поради ниските цени на суровините и търсенето в развиващите се страни, но все още износът остава важен фактор за икономическия растеж в страната.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Тази година е емблематична за нас в Пощенска банка, тъй като ще отпразнуваме своята 25-а годишнина. През всички тези години се доказахме като една от най-успешните банки в България и намеренията ни са да продължим да се развиваме по същия начин. Най-важното за нас е да предоставяме на клиентите си продукти и услуги с добавена стойност, да бъдем модерни и дигитални, но да не загубим човешкия контакт с тях. Именно личният контакт и нашата консултантска експертиза остават водещи за нас, като балансът между новото и традиционното в банкирането е от ключово значение. Ще насочим усилията си към развитието на алтернативните ни канали за продажби и обслужване. Трябва да приключим и мигрирането на информационните системи и ребрандирането на клоновата мрежа на Алфа банк България, с което ще затвърдим лидерската си позиция на системна за икономиката на страната банка.

Профил

Пощенска банка е създадена при сливането на Българска пощенска банка и ДЗИ банк през 2007 г. Предшественикът й - Българска пощенска банка, е една от малкото, които оцеляват през банковата криза от 1996-1997 г. Днес кредитната институция е част от Юробанк груп, която има позиции на пазарите в Гърция, България, Румъния и Сърбия. Банката е ориентирана към потребителското и бизнес кредитирането, картовите разплащания, предлага спестовни услуги и специализирано обслужване на корпоративни клиенти, което включва факторинг, инвестиционно банкиране, попечителски услуги. В края на 2015 г. Юробанк България (както е името на институция, оперираща под марката Пощенска банка) е на шесто място в сектора с активи за 5.7 млрд. лв., а след като през март финализира придобиването на клона на Алфа банк в България, очакванията са, че ще премине в по-предни позиции.

В класацията на "Капитал" банката заема девето място, което е подобрение с едно място спрямо подреждането през предходната година. Това се дължи на подобрението в ефективността и рентабилността. Пощенска банка се нарежда сред банките с най-добро cost-to-income съотношение и за миналата година показва висока рентабилност. Това, което й тежи, е наследството от кредитния бум, което я тегли надолу в показателите за устойчивост. Гръцката банкова криза през миналата година също внесе известен стрес и отлив на депозити, което ограничи ръста на активите й.

А ето и очакванията на останалите банкери от К10

Левон Хампарцумян, Уникредит Булбанк: Има икономически предпоставки да очакваме консолидация

Виолина Маринова, Банка ДСК: Себестойността на ресурса за банките ще продължава да нараства

Aрно Льоклер, Сосиете Женерал Експресбанк: Най-добрият начин да управляваме ликвидността е като увеличим кредитирането

Стилиян Вътев, ОББ: Гръцката криза за нас бе реален тест за устойчивост

Оливер Рьогл, Райфайзенбанк България: Несигурната среда прави икономиката зависима от финансиране от еврофондовете

Петър Славов, Прокредит Банк: Работим за превръщането ни в регионалната банка на малкия и средния бизнес

Светослав Гаврийски, Алианц Банк България:Смятам, че се избърза с провеждането на оценката на активите

Петър Андронов, СИБАНК: Мащабното свиване на лихвения марж е изпитание за устойчивостта на всички банки

Цветан Петринин, Ти Би Ай Банк: Задават се нови предложения при депозитите