ЕЦБ очаква инфлацията в еврозоната да остане ниска

Регионът отново е изпаднал в дефлация през април

Европейската централна банка (ЕЦБ) не очаква инфлацията в еврозоната да достигне желаните нива в обозримо бъдеще, съобщава Financial Times. В последния си икономически бюлетин, публикуван в края на мината седмица, централната банка представя предимно негативни очаквания за ценовия натиск във валутния съюз.

Данните на Евростат показват, че еврозоната отново е изпаднала в дефлация през април. ЕЦБ отчита, че повечето елементи на потребителската инфлация в региона не дават никакви ясни сигнали за тенденция на ръст. Банката отбелязва, че базовата инфлация, което изключва нестабилните цени на стоки като пресни храни и енергийни ресурси, остава под 1%. "Това показва, че фундаментите на инфлацията не са набрали инерция за растеж от миналото лято насам", изтъкват анализаторите от ЕЦБ.

Стимули без ефект

Вече 14 месеца централната банка прилага безпрецедентната си програма за количествено облекчаване. През март обемът на изкупуваните ценни книжа беше повишен от 60 млрд. до 80 млрд. евро месечно. Печатането на пари заедно с други мерки като въвеждане на негативни лихвени нива първоначално помогнаха за отслабване курса на еврото. От началото на тази година обаче единната европейска валута отново започна да поскъпва.

В икономическия си бюлетин ЕЦБ изтъква, че силното евро "смекчава част от натиска за повишаване на цените, произтичащ от по-ранната силна обезценка". Банката отчита, че това допълнително ограничава възможностите за достигане на заложената цел за инфлация от малко под 2% на годишна база.

През миналата седмица Европейската комисия понижи прогнозите си за средната инфлация в еврозоната до едва 0.2% за цялата 2016 г. За ръководството на ЕЦБ е още по-притеснително, че инфлационните очаквания на пазарите също не показват никакви сигнали за повишение. Индексът на инфлационните очаквания за следващите пет години се възстанови от историческото дъно, достигнато през февруари, но остава на много ниски нива. ЕЦБ обръща внимание и на сравнителни ниското търсене на пазарите на финансови инструменти, доходността по които е обвързана с инфлацията. "Това сигнализира, че участниците на пазара не смятат за много вероятно цените да започнат да се повишават в скоро време", изтъкват анализаторите на банката.

Ниско заплащане

Ниските инфлационни очаквания са свързани и със слабия ръст на заплащането в еврозоната. ЕЦБ отчита, че през последните години ръстът на заплащането систематично остава под прогнозираните от анализаторите й нива. Натискът на заплатите се запазва дори след като безработицата в региона започна да спада. "Това означава, че повечето създадени нови работни места в евризоната са в сектори с ниско заплащане и слаба производителност", изтъква ЕЦБ. Ниското заплащане е свидетелство и за това, че осем години след началото на глобалната финансова криза в еврозоната все още остава много неизползван производствен капацитет.