Леко раздвижване на кредитирането през април

За последния месец банковото финансиране за бизнеса и домакинствата расте с 0.27%

   ©  Цветелина Ангелова
   ©  Цветелина Ангелова
Делът на лошите и преструктурирани кредити се свива до 22.59%.

Бизнесът продължава да изтегля средства от банковата система, като същевременно с това нараства и търсенето на заемни средства, показва паричната статистика на Българската народна банка (БНБ) към края на април. Според публикуваните в четвъртък данни за втори пореден месец отпуснатото от финансовите институции кредитиране за корпоративни клиенти нараства. Заемите за домакинствата също се повишават спрямо март паралелно с поредния значителен ръст на спестяванията на населението в банките.

Пролетно затопляне

Раздвижването в корпоративния сегмент идва основно по линия на кредитите, отпуснати със срок на погасяване между една и пет години – през март техният обем нараства с близо 127 млн. лв. и достига 4.3 млрд. лв. Дългосрочното финансиране (за срок над 5 години), което представлява около една трета от корпоративния портфейл на банките, също расте – в края на април този тип заеми са на обща стойност близо 10.4 млрд. лв., като само за последния месец обемът им е нараснал с 66 млн. лв. Така общият обем на средствата, предоставени на бизнеса под формата на кредити и овърдрафт, нараства за първи път от началото на 2016 г. и отново надхвърля 30 млрд. лв., макар и да остава под равнището си отпреди година.

При заемите за домакинствата също се наблюдава нарастване във всички сегменти в сравнение с месец по-рано, но обемите все още са под миналогодишните. В края на април предоставеното от банките на домакинствата финансиране е за малко под 18 млрд. лв., от които 7.2 млрд. лв. под формата на потребителски кредити и 8.6 млрд. лв. ипотечни заеми. През последния месец най-съществено е нарастването на обема на потребителското финансиране – с 45 млн. лв. В този сегмент обаче е и единственото за месеца увеличаване в обема на т.нар. лоши и преструктурирани кредити, в които освен нередовно погасяваните заеми се включват и тези, които са били предоговорени между банките и клиентите им – с 0.56%. При ипотечното и корпоративното финансиране проблемните вземания намаляват, а в сравнение с преди година 2015 г. понижението е повсеместно, като в края на април делът на лошите и преструктурирани кредити се свива до 22.59% от общо отпуснатите в системата при 22.77% месец по-рано. В номинално изражение в тази графа попадат фирмени кредити и овърдрафти за 5.6 млрд. лв., 963 млн. лв. потребителски и 1.7 млрд. лв. ипотечни заеми.

Депозитно завръщане

След отчетеното преди месец изтегляне на част от спестяванията на домакинствата от банките през април статистиката показва ново съществено завръщане на вложенията на населението въпреки рекордно ниската доходност, която може да се получи срещу тях. През март близките до нулата лихви по депозитите доведоха до намаляване на оставените в банките средства на населението с 82 млн. лв. През април обаче домакинствата са върнали близо 417 млн. лв. във финансовите институции, с което общият обем на спестяванията им в банките достига нов рекорд от 43.2 млрд. лв., показва статистиката.

Средствата, които финансовите предприятия (посредници, пенсионни фондове, застрахователни дружества) държат в банките, също са се увеличили през последния месец – с 58.8 млн. лв. до 3.1 млрд. лв. Компаниите от реалния сектор са единствените, при които през април статистиката отчита намаляване на депозитите – със 141 млн. лв. до 17.3 млрд. лв.