Печалбата на банките се понижи до 63 млн. лв. през май

Отписаните кредити и вземания са с 45 млн. лв. по-малко в сравнение с година по-рано

45 млн. лв.

по-малко обезценки са направили банките
- Въпреки допълнителните разходи за първите пет месеца печалбата в банковата система е надхвърлила 502 млн. лв.

Печалбата на търговските банки в България се е понижила до 63 млн. лв. през месец май. Това е над два пъти по-малко в сравнение с резултата от месец април, когато финансовите институции декларираха над 130 млн. лв. нетен резултат.

Вноските в гаранционния фонд понижават резултата

Основната причина за тази разлика са направените към края на май задължителни вноски за Фонда за гарантиране на влоговете в банките. В края на април те бяха определени на сумарно малко над 150 млн. лв. и по закон се отчитат като счетоводни разходи за текущата година.

През 2015 г. сумата на вноските за този фонд беше около 258 млн. лв. Тогава обаче тя се определяше като фиксиран дял – 0.5%, от средната стойност на гарантираните депозити в съответната банка. От началото на 2016 г. в сила е наредба на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, според която размерът на вноската за всяка банка зависи не само от депозитната база, но и от рисковия профил на институцията. Така банките, които носят по-висок риск, плащат повече от останалите. Какви са сумите за всяка банка засега остава скрито. Освен това до края на годината финансовите институции ще трябва да внесат още 96 млн. лв., които ще идат в новосъздадения Фонд за преструктуриране. Размерът на тези вноски беше определен от БНБ в края на март. За сравнение - през 2015 г. встъпителната вноска на банките за въпросния фонд бе 82 млн. лв. Целта на фонда е до 2024 г. сумата в него да достигне поне 2% от гарантираните депозити в страната.

Рекордна печалба за петте месеца

Въпреки допълнителните разходи за първите пет месеца на годината българските банки са генерирали печалба над 502 млн. лв., което е своебразен рекорд. За сравнение с идентичния период на миналата година нетният им резултат се е увеличил с 12%, което представлява малко над 55 млн. лв. Значителна част от тази положителна разлика идва от по-ниската сума на обезценките, които банките са извършвали през тази година. От януари до май отписаните от финансовите институции кредити и вземания са били на обща стойност 276 млн. лв., което е с 45 млн. лв. по-малко, отколкото през същия период на 2015 г., когато те вече започнаха активно да прочистват портфейлите си и да се подготвят за предстоящите проверки от БНБ.

Запазва се тенденцията банките значително да съкращават разходите си за лихви. Те са били 223 млн. лв. към края на май. Това е наполовина по-малко в сравнение със същия период на 2015 г. В същото време понижението на приходите от лихви на финансовите институции е със значително по-ниско процентно съотношение - 10%, като сумата представлява близо 1.4 млрд. лв. Така нетният лихвен доход на финансовите институции само от началото на годината е 1.18 млрд. лв., като нараства с 4% в сравнение с предходната година. Само през май от тази дейност банките са спечелили 232 млн. лв.

За сметка на това банките увеличават с 6% сумите, събрани от такси и комисиони, които представляват 430 млн. лв. Впечатление прави и значителното разминаване в нетните курсови разлики. Докато през миналата година те са донесли на сектора над 40 млн. лв. загуба, през първите пет месеца на 2016 г. курсовите разлики са причина за допълнителен доход над 63 млн. лв. В същото време срещу административни разходи е записана крупната сума 142 млн. лв., която е 5 пъти повече от похарченото по това перо през съответния срок на миналата година. Като цяло в края на месец май активите в системата достигат 87.7 млрд. лв., като нарастват с 0.4% на годишна база.