ББР прогнозира до 5% ръст на кредитирането в следващите години

Страната ще се завърне към положителна ниска инфлация

Кредитирането на фирми и домакинства най-накрая ще успее да се възстанови и да започне да регистрира номинални годишни ръстове в диапазона 3 - 5%. Това ще се случи в следващите години, се казва в икономическия анализ на Българската банка за развитие (ББР) за първото тримесечие на 2016 г., който беше публикуван в края на миналата седмица.

Причините

Според държавната банка главните основания за подобни очаквания са по-нататъшното развитие на икономиката и поддържането на реален годишен ръст на брутния вътрешен продукт от поне 3%. Подобен растеж ще провокира около 2 млрд. лв. по-високи разходи за потребителски стоки. Също така годишните разходи за придобиване на дълготрайни активи са над 20 млрд. лв. и се очаква да се увеличат. Ако само 1/3 от тези разходи се финансират чрез заеми, това означава допълнителна необходимост от 6-7 млрд. лв. Освен това според документа периодът на дефлация е към своя край. Страната ще се завърне към положителна и ниска инфлация, надхвърляща 3 - 5% на годишна база.

"Най-вероятно уроците от 2006 - 2008 г. са научени и търговските банки в България постепенно ще насочат посредничеството си към високопродуктивни сектори, които изискват по-сериозно предварително проучване и развитие на проектно финансиране. Този тип кредитиране вероятно ще е свързан и с готовност за поемане на по-висок риск и отваряне към икономически сегмент с висок, но неразкрит потенциал", се казва още в анализа на ББР.

Прочистване на портфейлите

Към края на месец май данните на Българската народна банка показват спад с 0.75% на годишна база на салдото на корпоративното кредитиране, а също така понижаване на сумата на потребителските кредити с 1.76%. Повишаване, макар и с почти незабележимите 0.05%, в сравнение с май 2015 г. има при кредитите, насочени към закупуване на жилища.

Едновременно с това от известно време се забелязва, че новоотпуснатите и преструктурирани стари кредити отбелязват растеж. Сумата на кредитите, отпуснати през първите пет месеца на 2016 г., в левове е със 17% по-голяма от тази за същия период година по-рано. Потребителските заеми и жилищните кредити, отпуснати в българска валута, нарастват съответно с 13% и 23% на годишна база. Причината салдото на всички заеми все още да не нараства може да се търси в бързото погасяване на стари задължения, както и в отписването на лоши кредити, с което банките бяха активно заети през последните години. Така сумата на необслужваните корпоративни заеми намалява с 6.4%, тази на потребителските – с 18%, а на жилищните с 8.3% на годишна база.