Диана Рангелова: Методологията на проверките в пенсионните фондове дава свобода за работа на одиторите
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Диана Рангелова: Методологията на проверките в пенсионните фондове дава свобода за работа на одиторите

Диана Рангелова: Методологията на проверките в пенсионните фондове дава свобода за работа на одиторите

Управляващият партньор на "Захаринова и партньори", част от екипа на HLB, пред "Капитал":

Гергана Михайлова
10130 прочитания

© Цветелина Белутова


"HLB България" е специализирано одиторско предприятие, започнало дейност през 1999 г. Става член на мрежата HLB International през 2008 г. Сред някои от по-големите му клиенти са Български енергиен холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ "Козлодуй", "Булгаргаз", ТЕЦ "Марица-изток 2", "Метрополитен, "Феста холдинг", "Доверие Капитал", Соларпро холдинг и други. Дружеството е работило по проекти за държавна администрация, като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите, както и за местната власт – общините Бяла Слатина, Бургас и Пловдив.

Какви са предизвикателствата на тези проверки за вас?

На първо място, това е участието в независимия преглед на активите на пенсионните дружества, който ще се извърши за първи път не само в България, но и в Европа. Ние сме пилотната страна, в която се извършва такъв преглед. На следващо място предизвикателство за нас е обмяната на опит и знания с нашите международни партньори от страна на HLB International, Може би е предизвикателство и това, че ще участваме в подпомагането на самия процес на подобряване на регулаторните норми, тъй като целта на този преглед е в крайна сметка да се извършат промени и допълнения в регулаторната среда на пенсионния сектор, така че да може да се даде и осигури една стабилност.

Защо се включвате само в пенсионноосигурителния сектор, а не и в застрахователния?

Ние кандидатствахме да извършваме независим преглед както на пенсионни фондове, така и на застрахователните дружества. Без КФН официално да поиска допълнителна информация, което е нарушение на административния процес, HLB България не беше включена в списъка на одобрените компании, които могат да извършват преглед на балансите на застрахователите. Единствено в сайта на КФН беше публикувано съобщение за одобрените компании, без да се посочат каквито и да било мотиви за неодобрените. Решихме да не обжалваме това решение, за да не блокираме процедурата. Но ако бяхме съумели да се включим, може би щеше да има друго разпределение на проверяващите компании в застраховането.

Колко голям е екипът, с който се впускате в проверките?

Екипът, който се включва в проверките в различна компилация за отделните дружества, е около 20 души, тъй като всяко ПОД е специфично. Има фондове например, в които трябва да се оценяват инвестиционни имоти и за там ще ни бъде необходимо участие на външни експерти - оценители. Предварително сме организирали екипите за четирите пенсионни дружества и техните фондове, за които бяхме одобрени. Ръководител на екипа ни е проф. Стоян Стоянов от УНСС, регистриран одитор. В екипа участват още шест български одитори като Снежана Калоянова, Ирена Вакова, които са все имена, познати в този сектор. От чужбина ни помагат колеги от Хърватия и Германия.

Какво е впечатлението ви от методологията, по която ще се работи - дава ли тя възможност да се достигне до същината на проблемите в индустрията - инвестиции в свързани лица и надценяване на активите?

Методологията е доста добре и подробно описана с конкретика на етапи, стъпки и процедури, които следва да бъдат извършени. Естествено тя позволява една свобода за работа от страна на одиторите, тъй като се стъпва и на чистото професионално виждане, подход и преценка на одитора от гледна точка на това как ще оцени риска в конкретния фонд, какъв ще е обхватът на извадката и начинът, по който ще бъде формирана извадката. Колегите от EY са се справили с разработването на методологията, като са подходили изключително професионално, но в крайна сметка в дълбочина работата зависи от разработената одиторска стратегия от конкретния одиторски екип в работния план за всеки един от фондовете.

По отношение на свързаните лица, моментът е много деликатен и ключов. Методологията е застъпила този етап. Процедурата ще протече по следния начин - на първо място, самите пенсионни фондове ще представят пред одиторите списък със свързаните лица, взаимоотношения с тях и налични инвестиции към датата на прегледа. От своя страна, одиторските екипи ще извършат собствена процедура по идентифициране и преглед на свързаните лица, която включва и провеждане на интервюта с ръководството на пенсионноосигурителните дружества и други лица, отговорни за функционирането на въведената вътрешна система за контрол и други независими проучвания. Това ще позволи да се приложи професионалната преценка на одитора за идентифициране на всяко свързано лице по отношение на определението в допълнителните разпоредби на КСО за свързани лица и съгласно изискванията на одиторските стандарти. Аналогично ще проследим и взаимоотношенията със свързаните лица през целия период от 1 януари до 30 юни включително и наличностите към 30 юни. Това ще покаже изцяло взаимоотношенията със свързаните лица и приложената политика от страна на всеки един фонд, защото е ясно за всички, че е възможно към конкретната дата на прегледа да е извършено т.нар. отвързване от свързани лица от страна на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове от компаниите - свързани лица, в които са имали инвестиции.

Защо интересът към проверките на КФН беше толкова слаб?

Според нас причината за малкия брой компании – 10, които бяха одобрени и оповестени с решение на КФН да извършат преглед на активите на пенсионните фондове и преглед на балансите на застрахователите, са високите критерии за допустимост, специфичен професионален международен опит на компанията, високо специализарани познания и изисквания към екипа, както и критериите за независимост и липса на конфликт на интереси - да не е извършван задължителен одит, консултиране или друг вид дейности по отношение на ПОД и управляваните от него фондове, на дружествата, които пряко или непряко контролират ПОД или на дружествата в България, които са свързани с дружествата, контролиращи ПОД или са свързани лица с него по смисъла на КСО. Тези изисквания ограничиха обхвата на участващите компании.

За всички е ясно, че такъв опит в преглед на активи на пенсионните фондове от страна на българските одиторски компании няма, тъй като досега не е осъществяван подобен преглед на активи. Единствено компаниите, които са членове на международни мрежи, биха могли да покажат такъв опит по пътя на партньорството си с чужди членове в мрежите, както и компаниите от "голямата четворка", които безспорно притежават такъв опит.

Има официално изказани притеснения за разпределението на одитори по компании, което се получи в застраховането и пенсионния сектор. Какъв е коментарът ви - безупречна ли беше процедурата?

Това, което аз мога да кажа, е, че поканата беше публична, всеки имаше право да участва, стига да отговаря на съответните критерии и да си представи документите за участие в срок. КФН беше тази, която одобри компаниите. По пътя на свободния избор и споразумения се получи така, че бяхме избрани за преглед на четири компании, които са едни от най-малките в сектора. Техният дял е около 15% от общия пазар. Това са ПОД "ЕН EН" АД с пазарен дял към 31.12.2015 от 10.38% от балансовата стойност на активите на фондовете на всички пенсионно осигурителни дружества, ПОД "Бъдеще" АД с пазарен дял 2.01%, ПОД "Топлина" АД - 1.45%, и ПОД "ПОИ" АД - 1.03%.

Каква беше вашата мотивация да се включите в проверките на КФН, при положение че са толкова зле организирани, методологията не беше ясна до последния момент. В крайна сметка играхте почти на тъмно и това може да се отрази върху репутацията ви?

В поканата всичко беше описано и систематизирано подробно - основни цели на прегледа, методология и обхват на дейностите. Съответно за всеки, който познава и разбира материята на международните одиторски стандарти, беше ясно какво ще се прави. Аз не бих казала, че методологията е била неясна до последния момент. Имайки предвид горното, ние имахме конкретни очаквания, които в последствие се оказаха заложени в методологията.

А какви са очакванията ви от тези проверки?

Резултатът от всеки един преглед ще бъде представен на ръководителя на проекта EY, който ще извърши оценка на въздействието на предлагани промени в законодателството, и по-специално в Кодекса за социално осигуряване, и ще има последваща роля при предлагането на надзорни мерки и на последващи действия от страна на пенсионните фондове.

Тоест резултатът от тези проверки очакваме да са действия за засилване на надзора и законодателството, регулиращо сектора на пенсионните фондове вследствие установеното реално състояние на пенсионните фондове и техните рискове. Прегледът и резултатите от него следва да гарантират стабилността на системата.

* Поправка: Статията е актуализирана към 11:25 ч. на 19 юли за корекция на неточност в представянето на "HLB България". Поради грешно подадена информация за визитката от самата компания, първоначално бе публикувано, че сред клиентите й е ПОК "Доверие", което не е вярно. Сред одитираните дружества е "Доверие Капитал" АД. Редакцията се извинява за допуснатата неточност.

"HLB България" е специализирано одиторско предприятие, започнало дейност през 1999 г. Става член на мрежата HLB International през 2008 г. Сред някои от по-големите му клиенти са Български енергиен холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ "Козлодуй", "Булгаргаз", ТЕЦ "Марица-изток 2", "Метрополитен, "Феста холдинг", "Доверие Капитал", Соларпро холдинг и други. Дружеството е работило по проекти за държавна администрация, като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите, както и за местната власт – общините Бяла Слатина, Бургас и Пловдив.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK