Неустойката за рефинансиране и на жилищни кредити над 147 000 лв. отпадна

Депутатите приеха Закона за ипотечните заеми със закъснение

Отпускането на кредити за жилища ще се регулира със специален закон
Отпускането на кредити за жилища ще се регулира със специален закон    ©  Мария Съботинова
Отпускането на кредити за жилища ще се регулира със специален закон
Отпускането на кредити за жилища ще се регулира със специален закон    ©  Мария Съботинова

Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители беше приет през миналата седмица окончателно на второ четене в пленарната зала на Народното събрание. Изцяло новият нормативен акт почти изцяло следва задължителната евродиректива по темата. С него се разписват допълнителни права на потребителите и съответно задълженията на кредитните институции.

Една от основните разлики в сравнение с досега действащото законодателство е премахването на ограничението на сумата, за която може да бъде кредитът.

Без ограничение на сумата на ипотеките

Досега жилищните кредити се обхващаха в дейността на Закона за потребителския кредит. Но тъй като в ЕС "потребителски" могат да бъдат кредитите само с размер до 147 000 лв., заеми над тази стойност бяха извън регулация. Това най-вече засягаше забраната за въвеждане на наказателна такса при рефинансиране на кредита от друга финансова институция. Досега с текстовете на Закона за потребителския кредит банките имаха право да въвеждат такава на заемите над 147 000 лв., макар че практиката показва, че те рядко се възползваха от него. Така или иначе, с влизането в сила на новия закон размерът на жилищния заем няма да е от значение за прилагането на ограниченията по него. Това допълнително ще увеличи конкуренцията между банките и рефинансирането на стари кредити при по-добри условия, което евтиният кредитен ресурс в момента позволява. Единственият случай, в който се разрешава въвеждането на наказателна такса, е в случай че рефинансирането става по-рано от 1 година след подписването на договора. В такъв случай обаче нейният размер не може да е над 1%. Другите новости са допълнителните изисквания за кредитните консултанти, както и разписаните процедури за действие при нередовно погасяване на кредита.

Вменяване на нови задължения

Евродирективата, на която се основава законът, беше приета още през февруари 2014 г. България имаше задължение да я въведе в националното си законодателство още до 21 март тази година. Приемането на закона обаче се забави в началото на годината след "конструктивни спорове" между финансовия министър Владислав Горанов и икономическия му колега Божидар Лукарски. Основната причина беше, че със закона на Комисията за защита на потребителите се вменяват ред нови задължения, която става водещ орган, който да следи за прилагането на закона. Сред новите задължения на КЗП са извънсъдебното решаване на спорове, както и одобряването на общи условия по въпросните договори за ипотечен заем. Според тогавашната позиция на икономическото министерство обаче обемът на въпросната работа и на съответните документи е прекомерно голям и се касае за специфична материя, която изисква подходящ експертен кадрови потенциал. Ето защо от министерството настояваха за увеличаване на бюджета на комисията, с което да бъде сформирано ново звено в структурата й.

Какво включва още законът:

- Покрива всички жилищни кредити без оглед на размера им

- Дава срок от 14 дни за размисъл на клиента

- Задължава кредитните институции да представят пълния договор на клиента си предварително за внимателно изчитане и при необходимост – консултация с юрист

- Забранява използването на шрифт, по-малък от 12 pt., при принтирането на договора и рекламирането на продуктите

- По-ясно описание на начина, по който се формира лихвеният процент – на база независим пазарен индекс или кошница от индекси плюс главница

- По-стриктни регулации на кредитните консултанти – те ще са задължени да имат сключена застраховка "Професионална отговорност"