Новият брой: Магистрален грабеж

На шопинг за лизинг

На шопинг за лизинг

За година малката банка от орбитата на "Химимпорт" се сдобива с бизнеса на три чужди компании от сектора

Десислава Николова
33305 прочитания

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


Темата накратко

Компании от групата на Тексим банк през август и септември купуват две лизингови дружества, чиито досегашни собственици напускат пазара.

Първо "Уеб финанс холдинг" през миналата година непряко купи бизнеса на Erste Immorent, а сега се е договорил да придобие "БМ лизинг".

"Финанс инфо асистанс", която събира трудните вземания на Тексим банк, е купила преди дни "Пиреос лизинг".
230 млн. лв. са общо активите на трите договорени дружества. Ако се сумират, това би формирало петото по големина лизингово дружество в страната.

Във финансовата орбита на "Химимпорт" има почти всичко, и то по няколко - две банки, две пенсионни компании, четири застрахователя. До миналата година имаше една липса - нямаше лизингови дружества. Към днешна дата обаче две компании от сектора вече са купени, а предстои и трета.

Дебютът стана през миналата есен, когато в групата на по-малката им банка "Тексим" влезе бизнесът на изтеглящата се австрийска фирма за лизинг Erste Group Immorent. От този август периферна на "Тексим" компания придоби и "Пиреос лизинг". Друго дружество от орбитата на банката е избрано за купувач на "БМ лизинг" и до септември сделката може да приключи. Така за година през три дружества ще се контролират активи за почти 230 млн. лв., които, ако се сумират, биха формирали петия по големина играч в лизинговия сектор (виж таблицата).

Сделките са продължение на тенденцията след кризата местни групи да купуват бизнеса на напускащи страната чуждестранни финансови институции. Първо това бе видимо при банките (БАКБ и МКБ). В застраховането дори се появи един основен купувач - "Еврохолд" погълна изтеглящия се бизнес на "Интерамерикан", QBE и HDI. Сега по аналогичен начин в лизинга има един местен колекционер на активи. И ако в първото придобито дружество имаше основно имоти, новите две завоевания имат преобладаващо автомобилен портфейл.

Триото накратко

От документи в Търговския регистър става ясно, че в началото на август компанията за събиране на задължения "Финанс инфо асистанс", чиито основни клиенти са Централна кооперативна банка и Тексим банк, е придобила 14-ото по активи през 2015 г. "Пиреос лизинг" и го е преименувала на "Лизинг финанс". Цената на сделката не е известна.

В КЗК пък е подадено искане за разрешение "Уеб финанс холдинг", един от големите акционери в Тексим банк, да придобие 21-ата по активи лизингова компания – "БМ лизинг".

През есента на миналата година австрийската лизингова компания Erste Group Immorent продаде бизнеса си в България на новоучреденото дружество "Финансови активи", контролирано от дъщерно дружество на Тексим банк и "Уеб финанс холдинг" с миноритарен дял. Наследникът на Immorent - "Прайм лизинг", и собственикът "Финансови активи", управляван от директор на Тексим банк, са заложени по договор за цесия за 31.7 млн. евро в Централна кооперативна банка, като вероятно част от средствата са и за финансиране на сделката по придобиването. Дружеството е 10-о по активи сред компаниите в България.

Сделката с "Пиреос лизинг"

Банка Пиреос започва лизингов бизнес в България от 2004 г. чрез две собствени дружества, които през 2012 г. влива в едно общо. Това е втори опит за продажба на "Пиреос лизинг". Първият е бил преди малко повече от две години, като е имало предварително одобрен купувач, който дори е влязъл да прави дю дилиджънс. След три месеца обаче преговорите са се провалили и се е стигнало до втори опит за сделка. Рестартът е даден преди около година и според изпълнителния директор на банката Емил Ангелов на финала са били водени преговори с две компании. Имена не се споменават заради клауза за конфиденциалност, като единият от тях е получил ексклузивитет, влязъл е на дю дилиджънс, продължил около три месеца, като след това е имало период на преговори, продължил около три месеца.

Сделки като тази по правило се правят с изпращане на покани до предварително определени потенциални купувачи и "Пиреос" не са направили изключение в начина, по който са постъпили в случая. Гръцката банка, която е мажоритарен собственик на "Пиреос лизинг", избира "Финанс инфо асистанс" за купувач през май, като договорът е бил подписан на 20 май. От протокол от заседанието на изпълнителната комисия на финансовата институция става ясно, че преговорите с избрания купувач са започнали на 15 февруари, а причината за продажбата е ангажимент на банката към Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия за преструктуриране на международните дейности и продажба на неосновни активи. Цената на сделката не е посочена в нито един от документите, внесени в Търговския регистър.

От ръководството на "Финанс инфо асистанс" отбелязаха, че по-големият времеви период за финализиране на преговорите е в резултат на значителния брой позиции в лизинговия портфейл на дружеството, изискващи повече време за анализ и определяне на справедлива цена.

Купувачът управлява пакет от вземания за над 50 млн. лв., формиран чрез придобиване на дългове на физически и юридически лица, и е изградил структура, която събира вземанията на клиентите при минимални разходи според интернет сайта им. Сред партньорите на компанията през последните години са Централна кооперативна банка, ЦКБ - Скопие, Тексим банк, "И Еф Джи лизинг" и "И Еф Джи ауто лизинг" (последните две са от групата на Пощенска банка).

Собственик на "Финанс инфо асистанс" е охранителната и детективска компания "Финанс секюрити груп", която освен това се занимава с туризъм и управление на недвижими имоти. Компанията е публично дружество. В групата й влизат още детективската агенция "Сарк груп" и "Фиско груп". Линия, по която "Финанс инфо асистанс" има общо с най-големите си клиенти, е, че офисът му е в една и съща сграда със "Сила холдинг", бивш приватизационен фонд, в който най-голям акционер е търговската компания "Метро груп" с предишно седалище на адреса на "Химимпорт". Самият "Сила холдинг" е акционер в Тексим банк, а пък компанията, която кандидатства за "БМ лизинг" - "Уеб финанс холдинг", също е от големите акционери на Тексим банк. Вероятно за да стане по-бързо сделката и да не се иска разрешение от КЗК (купувачът има приходи от 6.8 млн. лв., а "Пиреос лизинг" 5.2 млн. лв., т.е. са под прага от 25 млн. лв.), за целта е избрано различно дружество без пряка видима собственост на групата.

След като преди повече от две години е било взето решение за продажба на лизинговата компания, банката не е развивала лизинговия бизнес в България. В годишния доклад на "Пиреос лизинг" е отбелязано, че в портфейла има основно вземания от компании, като са финансирани недвижими имоти (22%), транспортни средства (54%), индустриално оборудване (17%). Загубата за миналата година е 33.4 млн. лв. след масирани обезценки за почти 30 млн. лв., докато година по-рано минусът е бил само 559 хил. лв. През 2015 г. активите на компанията са намалели почти двойно – от 118 млн. на 66.7 млн. лв., половината от които са активен лизингов портфейл, а останалото - придобити обезпечения и инвестиционни имоти. Дружеството е имало и огромен заем към лондонското звено на гръцката банка майка - 96 млн. лв. към края на 2015 г., и значително по-малък към Банка Пиреос България - 3.87 млн. лв.

"Продажбата на лизинговия бизнес е част от стратегията, предприета от банката преди повече от две години, за раздяла с нестратегическите бизнеси и фокусиране върху основния, който е кредитирането", коментира Емил Ангелов, изпълнителен директор на Пиреос банк. И допълни, че продават бизнеса от две години, когато той не е бил в подем и ситуацията, в която се е намирал този бизнес преди две години, е несъпоставима със сегашната.

От "Финанс инфо асистанс" коментират, че покупката допълва профила им, тъй като са финансова институция с изграден дългогодишен екип, структура и процедури, свързани с управлението и преструктурирането на портфейли от просрочени вземания. "Виждаме много голям потенциал в работата по проблемния портфейл на лизинговото дружество, закупуването на който бе една от основните цели. Възможността за генериране на приходи от активния портфейл на дружество с отлична репутация и разпознаване на лизинговия пазар е другото съществено основание за придобиване на компанията", коментират от "Финанс инфо асистанс", чийто директор е Димитър Михайлов.

Според Емил Ангелов не всичко в сделката е било цената и цялостната структура на сделката е била по-добра в офертата на предпочетения кандидат и като параметри, и като по-бърз срок за финализиране на сделката.

Като част от договора банката се е ангажирала със срок, в който не може да започва конкурентна лизингова дейност на пазара, но двете страни не уточниха нито срока, нито каквито и да било подробности по цената и останалите условия на сделката.

Голямото оттегляне

За разлика от "Пиреос лизинг", които не са сред най-атрактивните компании, предстоящата покупка на "БМ лизинг" ще направи кандидата "Уеб финанс холдинг" една от най-големите лизингови къщи на пазара.

"БМ лизинг" е основана през 2003 г. от Българо-американския инвестиционен фонд. През 2006 г. обаче фондът се съсредоточава върху развитието на Българо-американската кредитна банка и продава мажоритарния си дял на Balkan Accession Fund, в който има миноритарен дял. В момента мажоритарен собственик на лизинговата компания със 70.5% от акциите е холандското дружество Emerging Europe Leasing & Finance, собственост Balkan Accession Fund. Основните акционери на фонда са Румънско-американският инвестиционен фонд RAEF, Европейската банка за възстановяване и развитие, Холандската финансова компания за развитие FMO, Германската компания за инвестиции и развитие DEG и Черноморската банка за търговия и развитие. Фондът с американско участие през последните години е предприел стратегия за излизане от инвестициите си в България – делът му в БАКБ беше продаден на ирландска банка, а впоследствие – купен от инвестиционната компания на Цветелина Бориславова. Вероятно и сделката за "БМ лизинг" е била част от оттеглянето от страната. Миноритарен собственик на лизинговото дружество с 29.5% е "БМ лизинг инкорпорейтид".

Портфейлът на компанията е за 33.69 млн. лв., но за разлика от "Пиреос лизинг" компанията е на печалба. Основен дял в отдаденото на лизинг имущество заемат леките и тежките автомобили (80%), като акцент са луксозните – 50.82%. Той е бил още по-висок предишната година – над 63%, но е намалял за сметка на машините, тежкотоварните автомобили и недвижимите имоти. В момента портфейлът покрива 14 сектора на икономиката и съдържа над 625 договора. Лизинговото дружество е увеличило печалбата си през миналата година от 834 хил. на 947 хил. лв. Преди сделката дружеството се е финансирало от клона на ING и от Райфайзенбанк.

От "БМ лизинг" отказаха да коментират предстоящата сделка и състоянието на компанията. Преди КЗК да се произнесе, и от "Уеб финанс холдинг" също не пожелаха да съобщят намеренията си за покупка в контекста на предишната сделка за придобиването на "Прайм лизинг" от дружеството, в което холдингът участва.

Кандидат-купувачът на "БМ лизинг" е "Уеб финанс холдинг", един от големите акционери в Тексим банк. Компанията управлява активи за 107 млн. лв., като най-голям дял в тях заемат финансови активи и през миналата година има печалба от 5.9 млн. лв., шест пъти по-голяма от предишната година.

Лизинговият пазар е с лек ръст

За разлика от времената преди кризата, когато вземанията по финансов и оперативен лизинг бяха близо 6 млрд. лв., през последните няколко години секторът се възстановява, но все още общият му размер не е надхвърлил 4 млрд. лв. Според статистиката на БНБ дружествата в лизинговия сектор са сключили нови договори за близо 400 млн. лв. през второто тримесечие на тази година, като сумата е с над 25% по-висока в сравнение с периода януари - март и с 1.6% под отчетеното през 2015 г. Общият размер на пазара бележи ръст заради увеличение при оперативния лизинг и в края на първото полугодие достига 3.251 млрд. лв., като нараства с 4.3% на тримесечна и с 0.1% на годишна база.

Нарастването в момента е най-осезаемо при финансирането на покупките на леки и товарни автомобили, които са и най-голямата част от пазара – близо 73% от всички нови сделки в бранша са именно там. Лизингът на машини, съоръжения и индустриално оборудване също расте на тримесечна база, но обемът е много по-нисък спрямо миналата година.

Темата накратко

Компании от групата на Тексим банк през август и септември купуват две лизингови дружества, чиито досегашни собственици напускат пазара.

Първо "Уеб финанс холдинг" през миналата година непряко купи бизнеса на Erste Immorent, а сега се е договорил да придобие "БМ лизинг".

"Финанс инфо асистанс", която събира трудните вземания на Тексим банк, е купила преди дни "Пиреос лизинг".
230 млн. лв. са общо активите на трите договорени дружества. Ако се сумират, това би формирало петото по големина лизингово дружество в страната.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    Доста голяма отстъпка са направили Пиреос, за да отпишат 30 милиона преди продажбата, а освен това са опростили над 90 млн. от заема към централата си. Впрочем този гигантски заем твърде вероятно да е фиктивен, което прави изплащането му метод за скрито разпределение на дивиденти... НО какво ли разбирам аз и българския надзор от такива неща... Консултации да има, всичкия бизнес е на загуба. Сиромашка работа.

    Явно наистина са имали големи кирливи ризи, които преди 2 години са провалили сделката.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

ДаллБогг: Пенсия

ДаллБогг: Пенсия