БНБ публикува средните такси по банкови сметки

За пръв път централната банка публикува данни, от които става ясно колко струва откриването на разплащателна сметка в банка и какви са таксите, начислявани за основните услуги през нея. В таблицата са дадени осреднени стойности между най-високата и най-ниската оферта на пазара, като информацията е събрана от 24 банки, без трите институции, които не предоставят платежни услуги на потребителите.

Според данните откриването на сметка струва 2.16 лв., обслужването е 2.01 лв. месечно, а закриването - 3.67 лв., ако се направи, преди да е изтекла година от откриването. Има данни колко струва тегленето на средства от сметката, разплащането с издадена към нея карта, какъв е разходът за парични преводи.

Въз основа на тези осреднени ставки до февруари догодина банките ще трябва да актуализират тарифите си, като въведат така наречените приемливи такси за платежна сметка за основни операции, до която достъп следва да имат всички граждани на Европейския съюз. Те трябва да са по-ниски от средните за пазара и от тези, които съответната банка прилага за разплащателните си сметки. Основните операции могат да се предлагат и безплатно, а банките имат право да предлагат и допълнителни услуги по тези сметки.

Следващият такъв анализ на таксите БНБ ще направи през 2018 година, на база на данни за 2017 година, изпълнявайки изискванията на европейска директива.