Paysera извърши трансфери за 16 млн. лв. за 1 месец

Платформата за евтини междугранични преводи набира скорост в страната

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Електронната платформа за междугранични разплащания Paysera е извършила преводи на свои български клиенти на обща стойност 16.1 млн. лв. през септември. Това обяви изпълнителният директор на компанията за България Мартин Богданов. Според данните от компанията 4.6 млн. лв. от тези транзакции са били направени чрез обмяна на валутата, а останалите са били в същата валута. "Очакванията ни са до края на годината да удвоим месечната сума, която обслужваме", коментира за "Капитал" Богданов.

Пари зад граница

Системата, която позволява преводите да се извършват срещу 15 евроцента в рамките на ЕС и срещу 3.25 евро към трети страни, заработи ефективно през юли тази година, а към момента нейни клиенти са и 145 фирми и 470 физически лица. За сравнение, към момента повечето от търговските банки у нас използват все още Swift съобщения за валутните преводи, което значително оскъпява услугата. Така например 15 регулярни междугранични превода по 13 хил. евро всеки може да струват между 195 и 375 евро, като този разход нараства до 780 евро, ако има изискване да се разплащането да бъде изпълнено в границите на същия работен ден. Другият проблем е, че по-голямата част от местните банки имат такса и за входящите валутни преводи, каквато fintech компаниите нямат.

Промяна на пазара

"Ако до средата на 2017 г. търговските банки не започнат да инвестират средства в нови технологии, с което да понижат разходите на клиентите си, те ще изгубят значителен пазарен дял от своите услуги, алтернативи на които се предлагат от стартиращите компании от fintech сектора", коментира Стефан Христов, основателят на платформата за документи pisar.bg. Според него разходите за клиенти от типа "такса за откриване на разплащателна сметка" в близко бъдеще ще бъдат премахнати. Изчисленията на Българската народна банка показват, че средният размер на таксите за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта у нас е 1.92 лв.

Активно упраление

"Въпросът засяга не само високите такси за някои услуги, но и ниските лихви по депозитите. В България вече навлиза и peer-to-peer кредитирането, което позволява на клиента сам да избира в какъв тип кредити да бъдат инвестирани спестяванията му. По този начин потребителите могат сами да избират каква доходност да получат по тях", добави Христов. Според изчисления на Paysera чрез екстраполиране на базата на официални финансови отчети българските търговски банки генерират около 100 млн. лв. приходи годишно от междугранични платежни нареждания.