Втори живот за фирмените дългове

След продажбите на потребителски заеми банките вече продават и корпоративен дълг

Според експертите от колекторския бизнес в момента банките предлагат предимно проекти на строителни предприемачи от времето на имотния бум
Според експертите от колекторския бизнес в момента банките предлагат предимно проекти на строителни предприемачи от времето на имотния бум    ©  unsplash.com
Според експертите от колекторския бизнес в момента банките предлагат предимно проекти на строителни предприемачи от времето на имотния бум
Според експертите от колекторския бизнес в момента банките предлагат предимно проекти на строителни предприемачи от времето на имотния бум    ©  unsplash.com
Първите корпоративни портфейли са 10-годишни, обезпечени с недвижими имоти.
Пазарът очаква продажби на 700 млн. евро потребителски и 200 млн. евро фирмен дълг през тази година.

Точно година след рекордната сделка за продажба на необслужвани потребителски дългове между Пощенска банка и EOS Matrix дойде и първото голямо прехвърляне на корпоративен портфейл в България. В средата на януари Уникредит Булбанк продаде в пакет 93 млн. евро фирмени задължения на норвежката B2Holding, което е най-голямата транзакция в бизнес сегмента досега. Изгледите са сделката да не остане единствена и до края на годината да има продажби най-малко за още толкова. Така се сбъдва прогнозата на експертите, че отваряйки се към по-сложни казуси, каквито са корпоративните, пазарът ще навлезе в зрялата си фаза. Резултатите от това ще са в рециклирането на все по-значителни суми, които се връщат обратно в икономиката, разтоварване на банките от камарите лош дълг, блокиращи кредитирането и в дисциплиниране на потребителите.

Пазар в бум

Пазарът на вземания в България за десетина години мина последователно през три фази на развитие. В началото на дейността си специализираните компании се занимаваха със събиране на вземания по поръчка на телеком оператори, ютилити компании и фирми за бързи кредити. На втори етап те започнаха да изкупуват портфейли с такива дългове. Това постепенно привлече интереса на международни играчи и отвори пазара и за банките, които преодоляха страха си от стигма, ако името им се появи до словосъчетанието "лоши кредити".

По неокончателни данни на браншовата асоциация през миналата година в България са продадени около 1 млрд. лв. задължения, като още толкова са възложени за събиране. Консервативната прогноза е за удвояване - през тази се очакват продажби за 700 млн. евро потребителски и около 200 млн. евро корпоративни задължения, основно към банки. Повод за сдържаността е тежката организация на търговете за фирмен дълг (този на Уникредит е бил подготвян повече от шест месеца) и големите ценови разминавания между продавачи и купувачи.

Ако при потребителските рейнджът бе ясен - между 3% и 5% от номинала за най-старите и 10-30% за по-пресните дългове, то при фирмените сметката е по-сложна. Зависи не само от възрастта на портфейла (онова, което излиза на пазара сега, са задължения от 2006 г.), но и от това колко ликвидно е обезпечението. За да стигнат дотук, банките вече са продали каквото могат и от залога е останало или недостроена сграда, или имот, който никой не е искал да купи на публична продан. Има случаи, при които стойността на обезпечението покрива едва 10% от номинала на задължението. При други фирмата длъжник прави опит да прехвърли имуществото си на недосегаеми от закона офшорки, а има и много сложни юридически казуси, които стоят неразрешени от години.

Още малко до зрелост

Набраната инерция на пазара най-вероятно ще спомогне за бързото изглаждане на различията и ще доведе до повече сделки и в корпоративния сегмент. Участници имат конкретни очаквания към Уникредит Булбанк за поне още едно предлагане до края на годината, тъй като банката има много какво да предложи на пазара. Като един от големите кредитори на строителните предприемачи преди бума Пощенска банка също е на радара на инвеститорите, които разчитат тя да предложи фирмени задължения, обезпечени с ипотеки. Сделката между Сибанк и ОББ също е повод за прогнози, че белгийският собственик ще приложи европейската практика за чистене на баланса от лоши кредити. Говори се, че и портфейлът на лизинговата Heta (останките от Hypo Alpe Adria) за 130 млн. евро е на път да бъде най-после продаден, най-вероятно на местна компания.

Размерът на продадените дългове обаче не е толкова важен, колкото миксът на портфейлите, който ще правят банките. Ако продължат да вадят предимно стари дългове, събирането им ще се изчерпва с рутинната продажба на обезпечения. Ако обаче в пакетите влязат и по-млади задължения, на фирми от производството или услугите, има потенциал за финансово инженерство. При него се пристъпва към преструктуриране на задълженията и опит бизнесът да се изправи на крака.

"Предполагам, че е въпрос на време на пазара да се появят активи и от други сектори, например производството и услугите, защото до момента излизат предимно портфейли на имотни предприемачи от времето на имотния бум. Тогава би могло да има възможност за включване на turnaround мениджмънт, който да опита да погаси задълженията чрез съживяване на бизнеса", коментира Милена Виденова от Coface. Според нея към възможностите в България се оглеждат фондове за имоти и рискови фондове за инвестиции в проблемни активи, включително от САЩ, но те биха се включили, ако се предложат големи по размер и по-диверсифицирани портфейли.

Камен Соколов, кънтри мениджър APS България: Най-бързите ще спечелят

APS България вече има опит в купуването на портфейли корпоративни задължения от банките и събирането им. Какви са впечатленията ви дотук?

- Ние сме много доволни от това, което постигаме като резултати. Единственото, което не ни харесва, е, че онова, което излиза на пазара, не дава възможност за постигане на достатъчно голяма диверсификация от гледна точка на сектори и видове обезпечения. Това прави трудно да се постигнат постоянни във времето парични потоци.

Какво е по-различното в събирането на такъв тип задължения от потребителските?

- Преди всичко това не може да е рутинна дейност. Отнема много време да се изготви максимално ефективна стратегия, тепърва трябва да изграждаш мрежата от връзки с институциите - съдилища, оценители на обезпечения, специалисти по реструктуриране на корпоративни финанси. Необходимо е да се заложи отделен бюджет за преките разходите по портфейла като съдебни разноски. Много често специфичните казуси изискват допълнителни разходи и прилагането на индивидуален подход в разрешаването на случая, което значи да имаш значителен финансов и човешки ресурс. Самото оценяване на портфейла, който се продава, е предизвикателство от професионална гледна точка, защото, ако при потребителските портфейли се играе повече със статистиката, тук борбата е за максимално детайлна информация, прецизност в оценяването на активите и практическо познаване на спецификите на съдебния процес в страната.

Хубавото е, че на нашия пазар основните компании в бранша са част от международни групи, зад които стоят фондове, инвестиращи в distressed asstes. Така че освен готово ноу-хау, което се пренася и ползва, имаме и бърз достъп до финансов ресурс.

Колко корпоративен дълг очаквате да излезе на пазара през тази година?

- Според мен ще се предложат портфейли за 100 до 500 млн. евро, но реалните сделки ще бъдат общо за около 100 млн. евро. Очакванията ми са, че ще има процедури, които няма да успеят, защото има сериозно разминаване между очакванията на банките и онова, което колекторските компании могат да им предложат като цена. Портфейли под 50 млн. евро остават извън радара на големите международни инвеститори, така че не очаквам някой от тях да се появи на местния пазар, но като цяло купувачи в тези предлагания ще бъдат големите компании от сектора.

Кога според вас ще дойде моментът, в който корпоративните задължения ще започнат да се обслужват чрез оздравяване на компании?

- Това ще се случи, когато банките започнат да предлагат портфейли, които включват експозиции с потенциал за оздравяване, но за да бъде доказан този потенциал, ще се наложи банките да инвестират допълнителен ресурс в сделките. Моята прогноза е, че ефектът на доминото вече се вижда - имаме първите сделки, ще последват още, но има ограничен брой купувачи и банките, които първи изкарат пакети на пазара, ще спечелят най-много.
Нина Станчева, АСВ: Нужен е регистър на длъжниците

Каква е причината за излизането на корпоративни портфейли на пазара на дългове?

- Кредитните институции осъзнават благоприятната среда в момента и започнаха да прочистват активно и бързо кредитните си портфейли, в това число продават и необслужваните фирмени заеми. Чрез тези продажби те реинтегрират в печалбата си част от провизиите, заделени за необслужваните си кредити, което директно подобрява рентабилността им и повишава собствения им капитал. От своя страна ние също използваме благоприятната конюнктура, търсим нови и неоползотворени възможности и вярваме, че в условията на икономически растеж можем да събираме повече вземания, при това много по-бързо и по-ефективно.

Какъв тип задължения се предлагат за изкупуване?

- Обикновено това са заеми, предоставени на предприятия с различен размер - малки, средни и големи, с различна степен на просрочие и с различно ниво на обезпечение. Някои от тези кредити не са обслужвани за доста дълъг период от време - повече от една година и обезпечението по тях често трудно покрива дълга.

Кои са основните предизвикателство в събирането им?

- На първо място, рискът е по-висок, тъй като отговорността на юридическите лица се простира до размера на капитала им. Процесът е дълъг и с висока степен на непредсказуемост. Освен това те нерядко се опитват да заобиколят закона чрез порочни практики за прилагане на некоректни схеми. Неведнъж сме ставали свидетели на сложни схеми с особени залози и препродажби, чрез които фирми с непогасени задължения прехвърлят активите, които са заложили по свои заеми на трети лица и офшорки, в резултат на което реалният кредитор бива елиминиран и не може да влезе в своите права на собственик. Това се отразява и на разходите - използваме външни адвокатски кантори, оценители на недвижими имоти и външни консултанти.

Смятате ли, че има необходимост от приемането на законови промени, които да улеснят събирането на такъв тип задължения?

- Практиката показва, че доста често проблем в този процес се оказват дългите срокове за решаване на споровете, включително трудностите в процедурата по несъстоятелност. Липсата на общ регистър на задлъжнялостта е проблем за събираемостта както от юридически, така и на физически лица. Друг проблем е бързината и ефективността на съдебното изпълнение, както и неговата цена.

Колко корпоративен дълг ще излезе тази година на пазара?

- Банките все още пристъпват към тяхната продажба много внимателно и на този етап по-скоро опипват почвата. Като цяло за 2017 г. очакваме на пазара да бъдат продадени между 1 и 2 млрд. лв. задължения, общо от юридически и физически лица. Банките ще останат двигател на пазара, доколкото процесът на прочистване на активите при тях продължава.