Златни ти ръце, майсторе
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Златни ти ръце, майсторе

Shutterstock

Златни ти ръце, майсторе

Промяна в Кодекса за застраховането оскъпи задължителните полици "Професионална отговорност" и ги направи недостъпни за редица професии

Гергана Михайлова
8511 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Темата накратко:

- Промяна в Кодекса за застраховането доведе до поскъпване на задължителните застраховки "Професионална отговорност".

- Целта е да се постигне обществено значимият ефект на продукта, който досега се прилагаше проформа.

- Като резултат застраховката стана недостъпна за редица професии, а между компаниите се създадоха предпоставки за опасна игра.
Кой е длъжен да се застрахова:

- адвокати

- нотариуси

- частни съдебни изпълнители

- лица, упражняващи медицинска професия

- туроператори

- хотелиери и ресторантьори

- охранители

- застрахователи

- одитори

- строители

- проектанти

- кредитни посредници

От началото на годината упражняващите професии с висок обществен интерес като лекари, одитори или частни съдебни изпълнители се сблъскват с доста неприятна изненада: задължителната им застраховка "Професионална отговорност" значително е поскъпнала. Ако досега са отмятали ангажимента с полица за стотина лева, сега трябва да плащат в хиляди. Нещо повече - има оплаквания, че някои застрахователи връщат клиенти, защото не искат да се нагърбват с покритието на риска за професиите, които упражняват. Така огромен брой специалисти попадат в омагьосания кръг хем да са длъжни да имат професионална застраховка, хем да нямат от кого да я купят в България.

Проблемът се оказа заложен в новия Кодекс за застраховането, тъй като в него за пръв път бе разписан регламент за професионалните застраховки с конкретни лимити на отговорност. Той влезе в сила миналата година, но ефектът от промените изплува на повърхността едва сега, когато изтичат старите застраховки и подновяването става по актуализираните тарифи. Рецепта за маневрен изход от ситуацията е намерена, но докато се предприемат необходимите действия, със сигурност ще има специалисти, които ще трябва да преглътнат или новата, чувствително по-висока, цена на полицата, или глобата, която следва да им бъде наложена, ако бъдат хванати, че работят без застраховка.

Освен че дава нагледен пример за главоболията, до които водят нормативните промени, чийто икономически ефект не е предварително добре разчетен, случващото осветлява и изначалния проблем със застраховането на риска, който носят с дейността си упражняващите професии с висок обществен интерес. В развитите страни пострадалите могат да разчитат на адекватно обезщетение, докато у нас процедурата винаги е била в стил отбиване на номера. Затова и пациентите тук не виждат смисъл да търсят обезщетение при лекарски грешки, а дори и ощетените от КТБ не залагат на претенции към полицата на одитора й.

Откъде тръгва всичко

Разделителната ивица между "преди" и "след" за неизбежния застрахователен разход при обществено значимите професии прокарва новият Кодекс за застраховането. Там за пръв път в централен нормативен акт се зададе конкретен лимит на покритие от 500 хил. лв., който следва да бъде изплатен от застраховател на пострадало лице при еднократно събитие с негов клиент и 2 млн. лв. за всички събития, настъпили в рамките на една година. Според експерти от бранша поправката е фундаментална и смела стъпка в правилната посока, защото липсата на уредба досега правеше професионалната застраховка застраховка проформа, с което не се постигаше обществено значимата й функция. Аналогията би била по подобие на "Гражданска отговорност" всеки да може да си купи полица на половин цена и при щета пострадалите да получават само частично обезщетение. Специалистите обаче не се наемат да кажат дали новите лимити не са прекалено високи за българския пазар.

"Не за всяка професия се изисква задължителна застраховка. Така че не е случайно, че за някои е вменен ангажимент да имат покритие на риска от упражняване на дейността и така е по целия свят", коментира Константин Велев, член на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. Константин Велев изтъкна, че в кодекса е дадена техническа възможност за прецизиране на лимитите в различните професии: "Лимитите в кодекса действат, в случай че със специален нормативен акт не е определен друг лимит. Не е задължително да е законов, може да е наредба на Министерски съвет", обясни Велев и настоя, че от влизането в сила на промените преди повече от една година засегнатите браншове са имали време да реагират.

Одиторите са предугадили проблема със застраховката навреме и са намерили елегантен изход от ситуацията. В техния специален Закон за независимия финансов одит, който бе в процес на редакция през миналата година, е прокарано калибриране на лимитите. Така за заверяващите отчети на предприятия от обществен интерес (каквито са енергийните компании, ВиК дружествата, общините) действат минимални покрития от 250 хил. лв. за еднократно събитие и 1 млн. лв. за събития в рамките на година. За всички останали одитори лимитите са 20 хил. лв. на събитие и 60 хил. лв. за събития в рамките на година.

Цената на закъснението

За разлика от одиторите другите гилдии тепърва се натъкват на проблема. Обострен в момента е проблемът за частните съдебни изпълнители. От години в специалната наредба за дейността им са определени праговете на минималните застрахователни покрития, които правят ЧСИ-тата една от най-адекватно застрахованите професии. Те се влияят от прихода от начислени такси, който се взема от годишната данъчна декларация. Така ЧСИ с приход до 30 хил. лв. са задължени да осигурят покритие на риска за минимум 90 хил. лв., а тези с приходи за 300 хил. лв. годишно трябва да имат застраховка с лимит за поне 1.2 млн. лв. Това обаче не се приема от застрахователните компании за валиден регламент и при подновяване на полицата исканите премии са базирани на лимитите от Кодекса за застраховането - 500 хил. на събитие и 2 млн. в агрегат. Така, ако някой е плащал 1500 лв. за задължителната застраховка, сега цената скача на над 10 хил. лв. По тази причина в браншовата камара на съдебните изпълнители има оплаквания, още повече че имало застрахователи, които отказват да застраховат ЧСИ-та. По въпроса предстои да се предприемат мерки, увериха от камарата, където през тази седмица текат консултации.

"Към настоящия момент считам, че назрява проблем, тъй като застрахователни компании, които са предлагали този продукт, вече не го правят и с това се стеснява кръгът на дружествата, които могат да осигурят тази професионална застраховка, която е задължителна за нас", разказва частният съдебен изпълнител Веселка Любенова. "По всяка вероятност това е така, защото застрахователите отчитат високия риск от изплащане на щети в голям размер при едни осъдителни решения. Това, което сме споделяли с колеги, е, да не изпаднем в омагьосания кръг да сме длъжни по закон да сключваме застраховка, а да нямаме с кого да я сключим. Лично аз не виждам как би могло да се повлияе на частни компании да процедират в случая. Преди години имаше една идея да сключваме обща застраховка, но технически и практически това няма как да се случи, защото сме много разнородни", обяснява тя.

Любенова насочва вниманието и към още една подробност - методиките, които застрахователите прилагат за определянето на индивидуалния риск за всеки съдебен изпълнител, включват параметри като брой на заведените дела срещу ЧСИ, на приключилите осъдителни решения и образуваните дисциплинарни производства. "Изисква се информация за заведените дела, а не за приключилите с осъдителни решения искови производства, по които всъщност се правят изплащания на щети от застрахователите. Това е проблем, защото при действащото процесуално законодателство в България няма никакви ограничения и всяко едно лице е свободно да завежда дела срещу ЧСИ, огромна част от които завършват с отхвърляне на тези претенции като неоснователни. Същото важи и за правото на лица да инициират образуване на дисциплинарни производства при Камарата на частните съдебни изпълнители, които в масата случаи завършват с отхвърляне на жалбата и потвърждаване действията на ЧСИ като правилни", обръща внимание Любенова.

"Нормално е застрахователите да ползват такива данни при съставяне на рисковия профил на клиента. Ние не казваме, че щом има заведено дело, има нарушение, а че за нас това е индикатор. Повече жалби и дела носят със себе си по-висок риск от осъдителни присъди и обратното", обяснява Константин Велев от асоциацията на застрахователите.

Опасни последици

Като частни дружества на свободния пазар застрахователите няма как да бъдат упреквани, че не се нагърбват с поемането на риска за дадени професии или че искат високи цени, за да осигурят покритие по зададените в кодекса лимити. Промяната е фундаментална и за техния бизнес, защото за тях това са изцяло нови портфейли, с минимални натрупвания, при които и една щета би могла да подкопае финансовата им стабилност.

В "Армеец" например посочват, че политиката им по отношение на този тип застраховки се е променила, като се е наложило да бъде преразгледан и прецизиран процесът по преценка на рисковете, които се поемат от дружеството. "Основен проблем за някои от клиентите се оказа заплащането на застрахователната премия. Така, при някои лица може да се стигне до пълна липса на застрахователна защита, в резултат на невъзможността или нежеланието на клиента да заплати по-висока застрахователна премия", коментира Венцислава Царибродска, директор "Професионални отговорности" в ЗАД "Армеец".

Не всички застрахователи обаче се отнасят по същия отговорен начин към въпроса, коментират източници от бранша, които са притеснени, че някои компании се възползват от ситуацията, за да привлекат клиенти. Конкретен пример е лекарската застраховка, при която брокери наблюдават канализиране към "Лев инс". Според тях застрахователите, които поемат риска на по-ниски цени, разчитат на това, че в България почти няма практика за предявяване на щети. Това обаче е опасно и нездравословно за пазара.

Оттук нататък възможно решение на проблема е корекция на първоначално заложения лимит в Кодекса за застраховането, който явно се приема за твърде висок от всички засегнати гилдии. Друг вариант е приемането на нормативен акт, регулиращ съответните засегнати професии, в който лимитите се съобразяват с финансовите им възможности. От помощ е и сключването на групови застраховки, каквато е масовата практиката при лекари и адвокати, но също с прецизиране на минималните покрития. Това обаче трябва този път да стане внимателно, за да не се върнем директно към старата практика застраховката да е проформа ангажимент, а да се следва философията на промените, а именно, че рискът трябва да е адекватно покрит. Защото при много от тези професии потенциалните щети могат да са доста по големи от тези, които може да предизвика един шофьор.

Темата накратко:

- Промяна в Кодекса за застраховането доведе до поскъпване на задължителните застраховки "Професионална отговорност".

- Целта е да се постигне обществено значимият ефект на продукта, който досега се прилагаше проформа.

- Като резултат застраховката стана недостъпна за редица професии, а между компаниите се създадоха предпоставки за опасна игра.
Кой е длъжен да се застрахова:

- адвокати

- нотариуси

- частни съдебни изпълнители

- лица, упражняващи медицинска професия

- туроператори

- хотелиери и ресторантьори

- охранители

- застрахователи

- одитори

- строители

- проектанти

- кредитни посредници

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    thetheacher avatar :-|
    The.Teacher

    На адвокати и нотариуси задължително трябва да се вдигнат застраховките и най-важното е да се образоват хората кога и как да си търсят правата.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.